Osmanlı Döneminde Rize (Fetihten 19. Yüzyıla)
Eyüp Kul

Rize, 1461 yılında Trabzon’un fethi ile Osmanlı Devleti sınırlarına dâhil oldu. Fethin akabinde yapılan tahrir çalışmalarından anlaşıldığı üzere coğrafyanın iktisadi faaliyetler üzerine etkisi ile seyrek nüfuslu bir özellik gösteren Rize, Osmanlı hâkimiyeti döneminde uzun yıllar bu durumunu muhafaza etti, hatta nüfusu artması gerekirken azaldı.

Osmanlı Payitahtında Siyasi Muhalefet ve Protesto Kültürü
Yasemin Avcı
Umut Karabulut
Sezen Karabulut

Yakın zamana kadar tarih yazıcılığı, daha ziyade devletin veya orduların ihtişamlı başarılarına veya hezimetlerine odaklanarak toplumu ve onu oluşturan “sıradan insanları” tarihsel gelişmelerin öznesi değil, nesneleri olarak görmüştür.

Balat a Galata - Vidas Djudias de Los Anyos 1950 / Balat to Galata - Jewish Lives of the 1950s
Roz Kohen

Balat a Galata: la Vida Djudia de los Anyos 1950 es un esforso enjuntos de Roz Kohen i Betti Özyel. Las dos se engrandesyeron en Estambol oyendo a los grandes en sus kazas avlar en Djudeo-Espanyol. Eskriven sovre la epoka pasada de la vida Djudia de los anyos 1950 en los vizindados ande los Djudios bivian: Balat i Galata.

Bitlis Efsaneleri - Psiko-Sosyal ve Arketipsel Çözümleme
Oğuz Doğan

Doğu Anadolu Bölgesi’nde yer alan Bitlis, geçiş yolları üzerinde bulunmasından dolayı tarihsel süreç içerisinde farklı uygarlıklara ev sahipliği yapmıştır. Şehir, bu yapısından ötürü kültürel açıdan oldukça zengindir.

Ortaçağ İslâm Dünyasında Rasathaneler
Seyfettin Kaya

İlkçağ’da astronomi ilmi ile ilgili çalışmalar yapılmasına rağmen gözlemevlerinin kurulduğuna dair herhangi bir kanıta rastlanmamaktadır. Rasathane kurumu ilk kez Ortaçağ İslam dünyasında kurulmuştur. Dünya tarihinde rasathane kurumunu inşa eden ilk kişinin Abbasi Halifesi Me’mûn (813-833) olduğu iddia edilmektedir.

Libra Kitap'a Hoşgeldiniz

Libra Kitap "genç" ancak ihtiras ve tutku sahibi bir şirket. Hayali sosyal bilimler dalında Türkiye ile ilgili hazırlanmış ve gün ışığına çıkmamış vasıflı ve özgün yüksek lisans, doktora tezlerini ve araştırmaları yayınlamak ve ciddi bir külliyat oluşturmak. Tarih, siyaset bilimi, toplumbilim, antropoloji, kültürel incelemeler, hatıratlar, biyografiler. Bütün bu alanlarda hazırlanmış özgün tezler ve araştırmalar bizi ilgilendiriyor. Değerlendirebilmemiz için çalışmalarınızı göndermekten çekinmeyiniz.