Mazide Kalmış Koleksiyonerler
Rıfat N. Bali

Bu derlemede yer alan kişiler sigara kâğıdı, kese, köylü çorapları, kibrit kutusu, para, mühür, anahtar, kaşık, tesbih, abajur, musiki aletleri, Karagöz-Hacivat figürleri, fotoğraf, yazı, imza gibi çok değişik alanlarda koleksiyon oluşturmuş, kimisi tanınmış ve isimleri bugün hâlâ hatırlanan...

Mazide Kalmış Yayınevleri - Mülakatlar
Rıfat N. Bali

Bu kitapta 1950’li yıllarda faal olan on altı yayınevinin sahipleri ile 1952 ila 1957 yılları arasında Resimli Yirminci Asır dergisinde yayınlanan mülakatlar yer almakta....

The Greek - Turkish War of 1919-1922 in Greek Historiography: The Megali Idea in Action
Ayşe Gülsevin Tamer

On May 15 1919, Greece landed its forces in Smyrna, an important ancient port and one of the largest cities in the Ottoman Empire, located at a strategic point on the Aegean coast of Anatolia. Initially, no one anticipated much resistance from the Ottoman Turks, a member of the Central Powers which lost the war.

İkinci Dünya Savaşı’nda Türkiye ve "Yahudi Meselesi"
İzzet Bahar

Türkiye’nin 1933’in hemen başında Hitler’in Almanya’da iktidara gelmesinin ardından Yahudilerin vatandaşlık haklarının ellerinden alınması ve göçe zorlanmalarıyla başlayan ve II. Dünya Savaşıyla birlikte giderek soykırıma dönüşen “Yahudi Sorunu”na yaklaşımı nasıldı?

Monarşiden Cumhuriyete Modernleşme - Fransız Cumhuriyetçiliğinin Osmanlı - Türk Modernleşmesine Etkileri
Başak Bıçak

Başak Bıçak’ın kısmen yeniden yazılmış yüksek lisans tezinin kitaplaştırılmış hali olan bu çalışma, Fransız Devrimi ve Fransız Üçüncü Cumhuriyeti ile Osmanlı/Türk Modernleşmesi ve Türk Devrimi’ne ilişkin bir karşılaştırmalı tarih incelemesi…

Libra Kitap'a Hoşgeldiniz

Libra Kitap "genç" ancak ihtiras ve tutku sahibi bir şirket. Hayali sosyal bilimler dalında Türkiye ile ilgili hazırlanmış ve gün ışığına çıkmamış vasıflı ve özgün yüksek lisans, doktora tezlerini ve araştırmaları yayınlamak ve ciddi bir külliyat oluşturmak. Tarih, siyaset bilimi, toplumbilim, antropoloji, kültürel incelemeler, hatıratlar, biyografiler. Bütün bu alanlarda hazırlanmış özgün tezler ve araştırmalar bizi ilgilendiriyor. Değerlendirebilmemiz için çalışmalarınızı göndermekten çekinmeyiniz.