Religion-State Relations in Turkey and Iran: Ideologies, Institutions and International Influences
Agah Hazır

This book compares religion-state relations in Turkey and Iran by adopting a historical perspective. It explores the various historical trajectories, international developments and cultural elements that generated distinct religion-state relations in these two national contexts.

Osmanlı Bürokratik Yapısı: Beylik’ten Akdeniz İmparatorluğu’na 600 Yılın Yönetimsel Hikayesi
Zafer Sağdıç

Bu kitap Osmanlı üst bürokratik yapısının sözü geçen 600 yüzyıllık hikâyesini içermektedir.

Arafta Kalmak: Euro - Türk Gençliğinde İslami Yaşam ve Entegrasyon
Cengiz Kanık

II. Dünya Savaşı’nın Avrupa’da yol açtığı tahribattan sonra hızlı bir kalkınma sürecine giren Batı Avrupa ülkeleri, kendi işgücü arzlarındaki eksiklikleri, daha az gelişmiş olan ülkelerden karşılamaya çalıştılar.

19. Yüzyıl Tarsus Kentinin Gündelik Yaşamında Gayrimüslimler
İbrahim Halil Aytar

19. yüzyıl, Osmanlı İmparatorluğu’nda önemli dönüşümlerin yaşandığı bir yüzyıldır. Gerek içsel ve gerekse dışsal faktörlerden dolayı Osmanlı toplumunun sosyal ve ekonomik yaşamında birtakım gelişmeler yaşanmıştır. Osmanlı İmparatorluğu’nda yaşanan bu gelişmeler, tüm imparatorluğu etkilediği gibi, Tarsus’ta yaşayan insanları da etkilemiştir.

Mudanya’dan Lozan’a Batı Trakya Türkleri - Batı Trakya Nasıl Kaybedildi?
Recep Çelik

Şark Meselesinin bir boyutu da Türkleri Balkanlardan atmaktı. Büyük ölçüde gerçekleşen bu proje Trakya’da düğümlenmişti. Özellikle Balkan savaşlarından Lozan’a bölgede siyasi, askeri ve emperyalist mücadelelerin sonunda Trakya’nın batısı Yunanistan’a, kuzeyi Bulgaristan’a, doğusu da Türkiye’ye kalmıştı.

Libra Kitap'a Hoşgeldiniz

Libra Kitap "genç" ancak ihtiras ve tutku sahibi bir şirket. Hayali sosyal bilimler dalında Türkiye ile ilgili hazırlanmış ve gün ışığına çıkmamış vasıflı ve özgün yüksek lisans, doktora tezlerini ve araştırmaları yayınlamak ve ciddi bir külliyat oluşturmak. Tarih, siyaset bilimi, toplumbilim, antropoloji, kültürel incelemeler, hatıratlar, biyografiler. Bütün bu alanlarda hazırlanmış özgün tezler ve araştırmalar bizi ilgilendiriyor. Değerlendirebilmemiz için çalışmalarınızı göndermekten çekinmeyiniz.