Ayniyat Defterleri Işığında Aydın Vilayetinin İdari, İktisadi ve Sosyal Durumu (1866-1880)
Ertan Gökmen
Ömür Yazıcı Özdemir

Osmanlı Devleti’nde önemli reform çalışmaları III. Selim ve II. Mahmut döneminde gerçekleştirilmişse de bu husustaki asıl ivme Tanzimat’ın ilanından sonra yaşanmış, devletin idari, mali, askeri ve adli yapısında, maarif teşkilatında ve arazi rejiminde önemli değişiklikler yapılmıştır.

Les Français du Levant dans la Tourmente de la Révolution (1789-1814)
Leon Kontente

Au XVIIIe siècle, la France est très présente dans le Levant. Des Français, consuls, missionnaires, négociants, militaires, marins, artisans, antiquaires, orientalistes ou aventuriers sont établis dans les ports ottomans ; certains y vivent depuis plusieurs générations.

The Exiled – Erzurum / Aşkale The Diary of Konstanti N. Kurkcuoglu in the Labour Batallions of 1943
İrini Sarıoğlu

Konstanti N. Kurkcuoglu's diary is a very rare and special diary.

Lozan Konferansı’nda Yunan Diplomasisi (1922-1923)
Çağla Derya Tağmat

Sevr Antlaşması, Birinci Dünya Savaşı sonrasında imzalanan en son antlaşma olmasına karşın aynı zamanda da ilk reddedilen antlaşma idi. Türkler, kendilerine yurt yaptıkları toprakları terk etmemek için direndiler ve Mustafa Kemal Paşa önderliğindeki savaştan büyük bir zaferle çıktılar.

Tarihçi ve Asi: 16. Yüzyıl Celali İsyanları’nın Osmanlı Tarih Yazımına Yansıması
Ercan Gümüş

XVI. yüzyıl, Osmanlı tarihçiliğinin temel ve örnek eserlerinin yazıldığı bir zaman dilimidir. Bu dönemdeki müverrihler veyahut vakanüvisler, eserlerini ya bizzat padişahın emriyle ya da beğenilme arzusuyla kaleme almışlardır.

Libra Kitap'a Hoşgeldiniz

Libra Kitap "genç" ancak ihtiras ve tutku sahibi bir şirket. Hayali sosyal bilimler dalında Türkiye ile ilgili hazırlanmış ve gün ışığına çıkmamış vasıflı ve özgün yüksek lisans, doktora tezlerini ve araştırmaları yayınlamak ve ciddi bir külliyat oluşturmak. Tarih, siyaset bilimi, toplumbilim, antropoloji, kültürel incelemeler, hatıratlar, biyografiler. Bütün bu alanlarda hazırlanmış özgün tezler ve araştırmalar bizi ilgilendiriyor. Değerlendirebilmemiz için çalışmalarınızı göndermekten çekinmeyiniz.