Yolları Kesişen Aileler ve Hayatlar – Baliler, Filozoflar, Diğerleri ve… Ben
Rıfat N. Bali

Bu kitap, birkaç aile ve o ailelerin mensupları etrafında örülü bir hayat hikâyesi. Araştırma kitaplarıyla tanınan yazar, akademik yazımın katı kurallarına hapsolmadan hem aile efradının hikâyelerini, hem de...

19. Yüzyıl Osmanlı Devlet Adamı Bâbânzâde Mustafa Zihni Paşa’nın Hayatı ve İlmî Kişiliği
Edip Bukarlı

Son dönem Osmanlı devlet adamlarından olan Mustafa Zihni Paşa, ilmi kişiliğiyle de ön plana çıkan bir isim olarak karşımıza çıkmaktadır. Zeki ve dengeci kişiliğiyle iyi bir idarecilik sergileyen Zihni Paşa...

Ottoman Chrysochou (mid - 19th Century)
Evangelia Balta

This volume presents the thirteen 19th-century fiscal censuses of the district of Hrisofi (Chrysochou) on the north-western side of Cyprus and...

Political Representation of Minorities in Greece and Turkey - Nationalism, Reciprocity and Europeanization
Burcu Taşkın

What influences the political representation of minorities? Does a non-core group pursue a certain pattern of collective political behavior...

This is My New Homeland Life Stories of Turkish Jewish Immigrants - IV
Rıfat N. Bali

This is the fourth in a series of edited volumes narrating the life stories of Turkish Jews who immigrated to foreign countries and built their new lives there...

Libra Kitap'a Hoşgeldiniz

Libra Kitap "genç" ancak ihtiras ve tutku sahibi bir şirket. Hayali sosyal bilimler dalında Türkiye ile ilgili hazırlanmış ve gün ışığına çıkmamış vasıflı ve özgün yüksek lisans, doktora tezlerini ve araştırmaları yayınlamak ve ciddi bir külliyat oluşturmak. Tarih, siyaset bilimi, toplumbilim, antropoloji, kültürel incelemeler, hatıratlar, biyografiler. Bütün bu alanlarda hazırlanmış özgün tezler ve araştırmalar bizi ilgilendiriyor. Değerlendirebilmemiz için çalışmalarınızı göndermekten çekinmeyiniz.