Türk Siyasi Yaşamında Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu - Genişletilmiş 2. Baskı
Erdal İnce

Topraksız köylü meselesi, Cumhuriyetin kurulduğu günden itibaren yöneticilerin, uğraşması gereken temel sorunların başında gelmiştir. 1945 yılına kadar toprak dağıtımına ilişkin, etki değeri tartışılacak, birçok çalışma yapılmıştır. 1937’de Türkiye’deki arazilerin...

Demokratik Hayatta Siyasal İslâm’ın Doğuşu İslâm Demokrat Partisi
Celil Bozkurt

Cevat Rifat Atilhan tarafından kurulan İslam Demokrat Partisi, Türkiye’de demokratik hayatta kurulan ilk İslamcı partidir. Parti; İslamcı söylemine paralel olarak sergilediği antisemit tutum ile Siyonizm ve Masonluk aleyhtarlığıyla dikkati çekmiştir. İslam adına agresif ve polemikçi...

Musavver Süferâ - Münîf Paşa’nın İran Risâlesi - Tahran 1874
A. Çağrı Başkurt

Musavver Süferâ adlı eser XIX. yüzyılın oldukça iyi eğitimli ve münevver bir devlet adamı olan Münîf Paşa tarafından 1874 (Safer 1291) senesinde Tahran’da hazırlanmıştır. Bu eser, Münîf Paşa’nın İran elçiliğinden bağımsız olup...

Cumhuriyet Modernleşmesinin Bir Kurumu Olarak Halkevleri ve Halkodaları: Erzincan Örneği (1913-1951)
Savaş Sertel
Engin Kızılkaya

1932-1951 yılları arasında Halkevleri CHP’nin, İttihat ve Terakki’nin kültür kuruluşu Türk Ocaklarının yerine kurduğu bir kültür kuruluşudur. Bu haliyle bir toplum mühendisliği projesi olarak tanımlanabilir.

The Emergence of Modern Economic Thought in Turkey: The Case of İbrahim Fazıl Pelin
Burak Aslanmirza

This book attempts to shed light on the evolution of economics into a scientific branch, from the late Ottoman period into the Republican era, by means of introducing the thoughts of a prominent thinker, Dist. Prof. İbrahim Fazıl Pelin.

Libra Kitap'a Hoşgeldiniz

Libra Kitap "genç" ancak ihtiras ve tutku sahibi bir şirket. Hayali sosyal bilimler dalında Türkiye ile ilgili hazırlanmış ve gün ışığına çıkmamış vasıflı ve özgün yüksek lisans, doktora tezlerini ve araştırmaları yayınlamak ve ciddi bir külliyat oluşturmak. Tarih, siyaset bilimi, toplumbilim, antropoloji, kültürel incelemeler, hatıratlar, biyografiler. Bütün bu alanlarda hazırlanmış özgün tezler ve araştırmalar bizi ilgilendiriyor. Değerlendirebilmemiz için çalışmalarınızı göndermekten çekinmeyiniz.