Nevruz - İzmir’de Çıkan Anadolu'nun İlk Türkçe Edebî Dergisi
Levent Toksoy

“İşte, işaret ettiğimiz bu tarihten, yani 1300 tarihinden sonra, İzmir’in fikir hayatında ilk manalı ve şümullü bir dönüm noktası olacak mahiyette bir hareket oluyor; İzmir’de ilk fikir organı olmak üzere bir Türk mecmuası çıkıyor...

Akademisyen Olmak: Sosyal Bilimcilerin Deneyimleri Üzerine
Erman Demir

Bu çalışmada Türkiye’de akademisyen kimliğinin inşa edildiği anlamlandırma pratikleri sosyal bilimler üzerinden incelenmektedir. Türkiye’de üniversitelerin tarihsel gelişimi ışığında modernleşmenin sancıları ile karşı karşıya kalan akademisyenlerin nasıl bir akademik topluluk oluşturduğu sorusuna toplumsal inşacı bakış açısıyla yorumlar getirilmeye çalışılmıştır...

Anti-Greek Riots of 6-7 September 1955 and Their Effects in Istanbul’s
Emircan Kürküt

Kuzguncuk is a small, popular village in Istanbul near the Bosphorus. According to most official and unofficial written and oral documents, Kuzguncuk was a village of mostly Jews, Greeks, and Armenians rather than Muslim Turks up until the mid-twentieth century....

Coffee, Coffeehouses and Cultural Life in the Late 17th Century Ottoman Istanbul
Merve Tosun

Coffee and coffeehouses have never ceased to be a matter of discussion since their first occurrence. This book focuses on coffee and coffeehouses at the end of the 17th century, Count Luigi Ferdinando Marsigli’s life and his essay on coffee. It examines the social, political, economic and spatial transformation starting with the emergence of coffee and coffeehouses, specific to their occurrence in the Ottoman-Istanbul...

From Izmir to Haifa – Memoirs of a Turkish Jew
Benjamin Abouaf Ben-Shlomo

This book is the autobiography of the author, a Turkish Jew born in Izmir in 1923. Ben Shlomo narrates with vivid details his parents and his life in Izmir. How he decided to emigrate to Palestine by crossing the Turkish-Syrian border illegally, his life first in the Jewish Brigade...

19. Yüzyıl Osmanlıca ve Karamanlıca Yayınlarda Ezop’un Hayatı ve Masalları
Evangelia Balta

Antik Çağ’da yayımlanan ve ilk romanlardan sayılan Ezop’un Hayatı kuşaktan kuşağa onu okuyan yetişkinleri eğitmiştir. Ezop’un Hayatı adlı kitapla birlikte Ezop’un Masalları eğlence ile öğüdü sentezlemiş, eğitici, öğretici ve eğlendirici karakterleri sayesinde 16. yüzyıldan itibaren en çok sevilen halk metinleri olmuşlardır. Elinizdeki ciltte sunduğumuz...

Libra Kitap'a Hoşgeldiniz

Libra Kitap "genç" ancak ihtiras ve tutku sahibi bir şirket. Hayali sosyal bilimler dalında Türkiye ile ilgili hazırlanmış ve gün ışığına çıkmamış vasıflı ve özgün yüksek lisans, doktora tezlerini ve araştırmaları yayınlamak ve ciddi bir külliyat oluşturmak. Tarih, siyaset bilimi, toplumbilim, antropoloji, kültürel incelemeler, hatıratlar, biyografiler. Bütün bu alanlarda hazırlanmış özgün tezler ve araştırmalar bizi ilgilendiriyor. Değerlendirebilmemiz için çalışmalarınızı göndermekten çekinmeyiniz.