Ana Sayfa arrow Tüm Kitaplar
Tüm Kitaplar
One Man Show

One Man Show Seza Bali, based in Istanbul, photographed her father's extensive business card collection, amassed over a few decades as a salesman in Turkey.

Bali's book acts as a record of this eccentric collection, accompanying a new body of work to be exhibited in 2014. Bali writes in her artist statement: "My father retired long ago from this business. However, to this day he has kept all his envelopes and cards, even though he understands that they are no longer of any use to him. The mystery of his attachment to this obsolete form of communication, reference, and human connection-not to mention his unique archival system-is the source of inspiration for this new body of work entitled One Man Show."


Satın Al
Devamı...
 
Defeat on the Battlefield, Defense in Press: Ottoman Propaganda in the Balkan Wars
Defeat on the Battlefield, Defense in Press: Ottoman Propaganda in the Balkan Wars

The loss of the Rumelia in the Balkan Wars was perceived as a catastrophe by the Ottomans. Thousands of people lost their homelands and immigrated to Anatolia after overwhelming military defeat. Various actions such as public meetings, demonstrations and publications were taken in order to mobilize society and recruit volunteers against the Balkan states. This work aims to focus on the books, which were published as a humble effort of Ottoman propaganda during the Balkan Wars. These books are titled as follows: Âlâm-i İslâm: Bulgar Vahşetleri (Sorrows of Islam: Bulgarian Cruelties), Âlâm-i İslâm: Rumeli Mezalimi ve Bulgar Vahşetleri (Sorrows of Islam: Atrocities in Rumelia and Bulgarian Cruelties), and Kırmızı Siyah Kitâb, 1328 Fecâyii (The Red Black Book, the Disasters of 1328).


Devamı...
 
The Role of the Mainstream Newspapers in the Consolidation of the Turkish National
The Role of the Mainstream  Newspapers in the Consolidation of the Turkish National

This study examines the role of the press in the consolidation and dissemination of the Turkish national identity in the single-party era with a social constructionist approach. Within the context of press-government relations and in line with the main peculiarities of Kemalist nationalism, the research takes a cross section and demonstrates how the Turkish national identity that was manufactured by the Kemalist power was represented, discursively reproduced and disseminated via the newspapers in the mid-1930s. The research is primarily based on a sample of newspaper articles retrieved from the archives of the Beyazıt State Library. The sample consists of articles published in Cumhuriyet, Akşam, and Son Posta, between 1934 and 1937. Data are analyzed complementarily by content analysis to describe the intensity, and discourse analysis to obtain an in-depth understanding of the framing of nationalist representations. It is observed that newspapers displayed very limited dissociations from the Kemalist arguments. The conclusion of this dissertation is that newspapers played a significant role in the dissemination and consolidation of the Turkish national identity in the single-party period, by mediating the underlying framework of the nation and by employing discursive practices that mostly ratified, reproduced, and diffused the discourses of Kemalist nationalism.


Devamı...
 
Yassıada'da Yargılanan Trabzon Milletvekilleri - I
Yassıada'da Yargılanan Trabzon Milletvekilleri - I

Günümüzde de etkisini devam ettiren bir sürecin içerisinde yer almış siyasetçilerin Yassıada’da oluşturulan olağanüstü bir mahkemede yargılanmaları, yaşadıkları ve onlarla ilgili gelişmeler, Türk siyasi tarihi açısından büyük bir önem taşımaktadır.Çünkü Yüksek Adalet Divanı'nın verdiği kararlar, sadece dönemine değil Türkiye’nin siyasi geleceğine de etki etmiş ve sonraki gelişmelere yön vermiştir. Bu düşünceden hareketle hazırlanan ve Demokrat Partili on iki Trabzon milletvekilinden Fikri Karanis, Hasan Polat, Pertev Sanaç, Sabri Dilek, Mustafa Reşit Tarakçıoğlu ve Osman Turan'ın siyasi faaliyetleri ile Yassıada’da yargılanmalarının konu edildiği elinizdeki kitap, Trabzon özelinden Türk siyasi tarihinin sancılı bir dönemine ışık tutmayı amaçlamaktadır. Üçü hukukçu, biri tüccar, biri eğitimci ve biri de tarih profesörü olan bu altı milletvekilinin siyasi hayatlarındaki tutumları, Yassıada mahkemelerindeki kaderlerini de belirlemiştir.


Satın Al
Devamı...
 
Muslim and Catholic Perspectives on Disability - A Proposal for Muslim - Christian Dialogue
Muslim and Catholic Perspectives on Disability - A Proposal for Muslim - Christian Dialogue

Jesuit Father Antuan Ilgit offers a solid examination of the status of disability in the religious traditions of Christianity and Islam. Ilgit takes his readers through the primary sources of Islam –the Quran, the Sunna and Islamic law—on questions of disability from punishment to test as they are expressed in contemporary Turkey’s governmental department of religious affairs, the Diyanet, and as differently engaged by other parties. From there he looks at the Catholic Church’s approach to disability in the scriptural traditions of the imago Dei, in the Gospels where Jesus’ healing and inclusion are paramount, and in the Church’s Canon Law on sacramental participation for people with disabilities. Finally, he proposes the subject of disability as an important bridge in the critical efforts of dialogue and collaboration across these faith traditions and explores specific non-threatening topics to move toward better relations as well as better services for people with disabilities, their families, and communities. Since disability crosses all demographics, Ilgit provides an excellent resource for developing a dialogue program for people of different traditions and cultures. Mary Jo Iozzio, PhD, Professor of Moral Theology, Boston College


Satın Al
Devamı...
 
Burhan Felek'in İstanbul'u
Burhan Felek'in İstanbul'u

Cumhuriyetin ilk yıllarında Beyoğlu’nda yaşayan ve yaz aylarını Altunizade’deki köşkünde geçiren Felek’in satırlarında adeta İstanbul’un içtimâî tarihi saklıdır. Osmanlı mirası olarak gördüğü İstanbul’a ait usul ve geleneklerin giderek kaybolması karşısında endişe eden Felek, Cumhuriyet ve Milliyet gazetelerindeki köşesinde şehrin hususiyetlerine sıklıkla yer vermiş ve “Her türlü iyi şeylerimizi, ‘yeni’ karşılığında feda ettikçe biz zor kendimizi buluruz” demiştir. Cumhuriyet döneminde İstanbul’un toplumsal sorunlarıyla yakından ilgilenen Felek, hemşerilik terbiyesi hakkında yazılar yazmış ve Türk toplumunun bir kriz geçirmekte olduğunu söyleyerek 1950’lerin başında İstanbul Hemşeriler Cemiyeti’ni kurmuştur. Elinizdeki çalışmada İstanbul’daki toplumsal değişimi müşahede eden Felek’in tespitlerine yer verilmekte ve şehirdeki sosyolojik dönüşüme farklı bir açıdan ışık tutulmaktadır.


Satın Al
Devamı...
 
1835 Tarihli Siverek Nüfus Defteri II (Burhan, Hoşin, Çeltük ve Arap Nahiyeleri)
Tanzimat'tan Meşrutiyet'e Osmanlı Tarih Yazımında Dünya Algısının Dönüşümü

Günümüzde yerel tarih araştırmalarına, aile tarihlerine ve soyağacı çalışmalarına duyulan ilgi gittikçe artmaktadır. İnsanlar nereden geldiklerini, ikamet ettikleri köylerinin tarihini ve atalarının kim olduklarını merak ederler. Osmanlı döneminden kalan nüfus defterleri insanların bu merakını gidermekte büyük bir boşluğu doldurmaktadır. Bu açıdan nüfus defterlerinin günümüz harflerine aktarılması önem arz etmektedir. Elinizdeki bu kitap, 1835 Tarihli Siverek Nüfus Defteri I adlı çalışmanın ikinci kısmını oluşturmaktadır. Birinci çalışmada 2700 Numaralı Nüfus Defteri esas alınarak Siverek merkez, Şehr ve Dağbaşı nahiyeleri hakkında bilgiler verilmişti. Bu çalışmada ise 2702 Numaralı Nüfus Defteri esas alınarak Burhan, Hoşin, Çeltük ve Arap nahiyelerine bağlı 97 köyün nüfus kayıtları ortaya konulmuştur. Bu nüfus kayıtları sayesinde dört nahiyede hangi köylerin olduğu, köylerde ikamet eden hane reisleri, yaşları ve unvanları tespit edilebilir. Bu çalışma Siverek’in nüfus tarihine ışık tuttuğu gibi bugün Hilvan’a bağlı birçok köyün nüfus kaydını da ortaya çıkarmıştır. Bu açıdan çalışma, Hilvan köylerinin tarihi için de önemlidir.


Satın Al
Devamı...
 
Tanzimat'tan Meşrutiyet'e Osmanlı Tarih Yazımında Dünya Algısının Dönüşümü
Tanzimat'tan Meşrutiyet'e Osmanlı Tarih Yazımında Dünya Algısının Dönüşümü

Altı asrı aşan tarihi boyunca Osmanlı Devleti’nde çeşitli isimlerde ve çok sayıda dünya tarihi yazılmıştır. Kendisini genellikle Tarih-i Umumi şeklinde gösteren bu eserlerin Tanzimat öncesinde yazılanlarıyla sonrasındakiler karşılaştırıldığında farklı bir dünya ve Osmanlı resmi çizildiği görülmektedir. Aslında söz konusu farklılık Batı ile temasların arttığı, dünya sistemiyle bütünleşmeye başlandığı bir dönemde, Osmanlı dışındaki dünyayı özellikle de Batı’yı tanıma ve tanıtma gerekliliğinin yansımasıydı; yani bir ihtiyaçtı. Ayrıca Osmanlı tarihçiliği bu süreçte yeni yöntemlerle, anlayışlarla tanışmış, tarih ayrı bir bilimsel disiplin olarak gelişmeye başlamıştır. Özellikle Avrupamerkezci ve pozitivist yaklaşımlar Osmanlı dünya tarihlerini etkilerken, buna alternatif görüşler de sergilenmiş, bazı yazarlar dünya tarihçiliği hakkında farkındalık yaratmaya çalışmışlardır. Elinizdeki kitap, Tanzimat sonrası yazılan dünya tarihlerinden hareketle Osmanlı tarihçiliğinin dünya algısında yaşadığı söz konusu dönüşümü incelemeye çalışmıştır. Eserde, çalışmaya konu olan yazarların tarihsel süreçleri ve olayları değerlendirme tarzlarını, nelere dikkat çekip neleri görmezden geldiklerini, Osmanlı’yı ve diğer toplumları tarihin akışında nereye konumladıkları ve tasvir ettiklerini, dünyanın geleceğine ilişkin öngörülerini, tarih bilimi ve Osmanlı tarihçiliğine yönelik fikirlerini, eleştirilerini, önerilerini, onları daha önceki dönemden ve yazarlardan ayıran özellikleri bulabilirsiniz.


Satın Al
Devamı...
 
System Crisis and Theater in the Ottoman Empire
System Crisis and Theater in the Ottoman Empire

In this work, the term “artistic truth” is a starting point for studying the past through two works of literature; two theater plays written in late nineteenth century in order to get a multifaceted picture of the time. In this analytical reading, the Habermasian perspective of “system crisis” provides a useful basis from which to give meaning to world presented in these plays. The author analyzes Şemsettin Sami’s Gave (1877) to put forth his political vision and advice to save the empire from a systemic crisis, and Hagop Baronian’s The Honorable Beggars (1881) disclosing the playwright’s view about the destructive effects of the Ottoman system crisis on the Armenian community living in Istanbul.


Satın Al
Devamı...
 
Şeyhü'l-muharririn Burhan Felek
Şeyhü'l-muharririn Burhan Felek

Burhan Felek (1889-1982) II. Meşrutiyet yıllarında başlayan ve 1980’li yılların başına kadar devam eden gazetecilik yaşamı ile Türk basın tarihinin önemli isimlerinden biridir. Döneminin en kıdemli fıkra muharriri olması dolayısıyla 1975 yılında Felek’e “şeyhü’l-muharrirîn” ünvanı verilmiştir. Çocukluk ve ilk gençlik yıllarını II. Abdülhamid döneminde geçiren, ardından Meşrutiyet dönemi İstanbul’unu yaşayan Felek, vefatına değin elli yedi yıl boyunca aralıksız olarak gazetedeki köşesinde yazılarını kaleme almaya devam edebilmiş; Cumhuriyet ve Milliyet gazetelerinde yayınlanan yazılarıyla toplumun pek çok kesimine seslenmiştir. Elinizdeki çalışmada, Osmanlı’dan Cumhuriyet’e devrolan kuşağın önemli bir ismi ve Sabahaddin Bey düşüncesinin Türk basınındaki temsilcilerinden biri olan Burhan Felek’in toplumsal meseleler hakkındaki düşüncelerine ve başta siyaset olmak üzere tiyatro, sinema, spor ve fotoğrafçılık gibi alanlardaki faaliyetlerine yer verilmektedir.


Satın Al
Devamı...
 
<< İlk < Önceki 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sonraki > Son >>

Sonuç 1 - 10 (Toplam 206)