Ana Sayfa arrow Tüm Kitaplar
Tüm Kitaplar
One Man Show

One Man Show Seza Bali, based in Istanbul, photographed her father's extensive business card collection, amassed over a few decades as a salesman in Turkey.

Bali's book acts as a record of this eccentric collection, accompanying a new body of work to be exhibited in 2014. Bali writes in her artist statement: "My father retired long ago from this business. However, to this day he has kept all his envelopes and cards, even though he understands that they are no longer of any use to him. The mystery of his attachment to this obsolete form of communication, reference, and human connection-not to mention his unique archival system-is the source of inspiration for this new body of work entitled One Man Show."


Satın Al
Devamı...
 
6-7 Eylül 1955 Olayları’na Götüren Etkenler ve Aktörler

6-7 Eylül Olaylarına götüren etken ve aktörlerin bir panoramasını bulacağınız kitap, Türkiye- Yunanistan ilişkileri kadar iki aktörün siyasetini etkileyen açık ve örtük güçlere ışık tutar. Türkiye’nin Kıbrıs diye bir sorunu olmadığına dönük açıklamalardan Yunanistan’ın Enosis taleplerine; birçok detayı yeniden okuyacağınız metin, devletlerin ilişkilerini bu kez milliyetçilik üzerinden ele alır. Demokrat Parti iktidarıyla değişen dengeleri sunarken 1954 sonrasında ülkede beliren iktisadi bunalımın onarılmasında devletin başvurduğu yöntemlere eğilir. Milli belleği tahrik etmeye yönelik çağrıların kırılma noktasını, Mustafa Kemal Atatürk’ün Selanik’teki evinin bahçesinde bomba patlatıldığına dair haber oluşturur. Basın yoluyla yakılan fitil, ikili ilişkileri tırmandıracak, ‘‘mukaddesata el uzatanların peşine düşürecekti. Manşetlerin ulusal hafızayı çılgına döndürdüğü bir dönemde, gayrimüslim kesimin ötekiliğini sorgularken yüzyıllardır aynı topraklarda yaşayan halkların, türküler kadar sevdalıyken nasıl ayrı düşürüldüklerini hikaye eder.


Satın Al
Devamı...
 
Gülmek

Gülmek kitabında destan, köy seyirlik oyunları, kara mizah romanı, Eski Türkçe metinler, atasözleri ve deyimlerde gülmenin ne şekilde ele alındığı incelenmiş, gülümsemek, güler yüzlü olmak, alay etmek gibi gülmenin çeşitleri anlatılmıştır. 19. ve 20 yüzyıl başlarında yayınlanan mizah dergilerinin tanıtımı yapılmıştır.


Satın Al
Devamı...
 
Zehir

Zehir kitabında zehir çeşitleri, halk kültüründe zehirle ilgili bilgiler, halk hekimliği ve veterinerliğinde zehir ve tedavisi, Şamanizmde ve tasavvufta zehirin kullanımı, zehirin yarattığı etki ve trans hali, Antik ve Eski Çağda savaşlarda, intihar ve idam yöntemi olarak zehir kullanımı ele alınmıştır. Sokrates’in ölüm cezası baldıran zehiri içirilerek gerçekleştirilmiştir. Kültürümüzün kaynaklarını oluşturan Orta Asya ve Sibirya Türk destanlarında, Babürname’de, Evliya Çelebi’nin seyahatnamesinde zehir bahsi incelenmiştir. Evliya Çelebi, Cem Sultan’nın zehirli ustura ile traş edilip öldürüldüğünü yazmaktadır. Doğu Türkçesi bir Kur’an tefsirinde Hz. Muhammet zehirli kuzu kebabı ile zehirlenmek istenmiş ama kuzu dile gelip “benden yeme çünkü beni zehire buladılar” demesi üzerine zehirlenmekten kurtulduğu yazılmıştır.


Satın Al
Devamı...
 
A Karakaş Speaks: Interviews With a Member of Turkey’s Crypto-Judaic "Dönme" Community

Since the late 20th century, academic interest in the crypto-Judaic group known as the Dönmes has grown and intensified. Most studies resulting from this interest have concentrated on the Dönmes’ place in a world of intersecting identities, and on the nature of their secret religion. In this process, however, narratives by actual members of this community have been few and far-between. This work, based on a series of interviews with a member of the Karakaş group – one of the three main Dönme sects - aims to fill that gap. Complete with introducing chapters on the history of the Dönmes, and in particular the Karakaş group; richly annotated with footnotes that explain local nuances and provide additional resources; this book will appeal both to specialist workers, as well as general readers interested in this curious chapter at the intersection of Ottoman, Judaic and contemporary Turkish history. Previously-unpublished intra-communal religious documents, calendars and partial genealogies of the Karakaş sect are also reproduced in this volume.


Satın Al
Devamı...
 
Duvar Yazıları

Duvar Yazıları kitabı, şehir yüzeylerine yazılan yazıları incelemektedir. Duvar yazıları alt kültür, gençlik kültürü, protesto ve isyan kültürünün ürünleridir. Sokak isimleri, apartman isimleri de şehrin açık alanlarında yer alır. Apartman isimleri mülk sahibinin seçimi ve kimliğinin bir ifadesidir. Sokak isimlerini ise idari ve siyasi tercihlerin yanı sıra coğrafi şartlar da belirlemektedir. Gökyüzüne asılan mahyalar veya hareket halinde olan kamyonların arkalarına yazılan yazılar da şehir yüzeyi sınıfa dahildir.


Satın Al
Devamı...
 
Ayıp

Ayıp kitabında toplumun "ayıp" diyerek kınadığı, beğenmediği, tenkit ettiği hatta hiç konuşmadığı davranışlar, hareket tarzları, hayat tarzları, konuşma biçimleri ve değer yargıları incelenmiştir. Çarşı esnafının etik kodunda esnafın esnafa, esnafın müşteriye, müşterinin esnafa karşı bazı davranışları ayıp sayılır. Romanlarında karakterlerini konuşturarak yaşadığı dönemi aksettiren Hüseyin Rahmi, kendi döneminin ayıp anlayışını en berrak biçimde kaleme almıştır. Ayıp addedilen unsurlar dilde, atasözlerinde varlığını gösterir. Ayıp hayatın içinde ve bir parçasıdır. Bazen de toplum bu unsurlar yokmuş gibi davranmak ister, bu sebeple örtmece yaparak anlatmak istediğini anlatır. Dönemlere göre toplumun yargıları ve ayıp anlayışı da değişmektedir. Belirli sosyal çevre ve yaş grupları içinde kabul gören davranışlar farklı ortamlarda kabul görmeyebilir. Bazı ayıplar günah ile örtüşmektedir, ama her ayıp günah değildir. Ayıbın sosyal ve toplumsal yönü ağır basar.


Satın Al
Devamı...
 
Modernleşme Projesinin Mekânı: Taksim Belediye Gazinosu (1939-1967)

Yeni bir ulus inşasına yönelik çabanın toplumsal yaşamın hemen her alanında kendini en yoğun bir biçimde hissettirdiği erken Cumhuriyet döneminde, 29 Ekim 1939’da Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’nün bizzat katıldığı bir Cumhuriyet balosu ile açılışı yapılan Taksim Belediye Gazinosu, uzun yıllar pek çok yönden kentin en gözde mekânlarının başında gelme özelliğini korumuştur. Batılı manada eğlence, yemek ve servis arayan müşterilere hizmet veren mekân, alafranga bir gazino olmasının yanı sıra, İstanbul Belediyesi tarafından yaptırılan kentin ilk belediye gazinosu olması hüviyetiyle erken Cumhuriyet dönemi modernleşme faaliyetlerinin doğrudan bir uzantısı olarak, döneminin, birçok ilki de kapsayacak biçimde, pek çok üst kültürel etkinliğine de ev sahipliği yapmıştır. Bu yönüyle Taksim Belediye Gazinosu, sahip olduğu tarihî ve sosyolojik önemin yanı sıra, erken Cumhuriyet dönemi modernleşme çabasına ilişkin politik aklı sergilemesi bakımından son derece dikkate değer bir mekândır.


Satın Al
Devamı...
 
Güney Afrika’da Zaman ve Mekân – Ümit Burnu’nun Umudu Osmanlılar

Afrika Kıtası, dünyanın en eski ve bahtı kara talihine yenilmiş olan milletlerin meskûn olduğu kara parçasıdır. Anakaranın kuzey kesimlerinin hâlen kendi dillerini konuşuyor olması, on dokuzuncu yüzyılın sonuna kadar Osmanlı Devleti'nin o coğrafyada fiilen var olmasından ileri gelmektedir. Kıtaaltı Afrika havalisi ise dinleri, dilleri ve ülke  kaynakları sömürgeci devletlerin elinde yok sayılarak Batı Devletleri'nin birer vilayetleri gibi İngilizce, Fransızca, Portekizce, Felemenkçe veya Almanca konuşan topraklara dönüştürülmüştür. Bunun aksine Osmanlı Devleti'nin 400 yıla yakın hükmettiği Kuzey Afrika ülkeleri Sudan'a kadar dilini, dinini ve kültürünü korumuştur. İşte Batı'nın sömürge imparatorlukları ile Osmanlı İmparatorluğu'nun Afrika'daki mirası bu minvalde şekillenmiştir. Peki Osmanlı Devleti'nin coğrafik sınırlarının dışında Kıtaaltı Afrika'da Osmanlı Devleti ile olan ilişkiler ne düzeydeydi? Güney Afrika'da Nur'ul Hamidiye, Nur'ul Osmaniye Camileri veya Osmanlı Kriket Kulübü ne sebeple kurulmuştur? Osmanlı Devleti için savaşmak isteyen Güney Afrikalı Müslümanlar kimlerdi ? Güney Afrika Müslümanları için yerli dili öğrenip onlara anadillerinde bir İslâm ilmihali yazan Osmanlı alimi kimdi? Ümit Burnu'nda Osmanlı ordusunun muvaffakiyeti için havralarda dua edip İstanbul'a bağış gönderen Yahudiler kimlerdi? Osmanlı Devleti'nin Güney Afrika'daki son diplomatı Mehmet Remzi Bey neden öldürüldü? Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatında onun için camilerde dua eden Cape Town Müslümanlarını bu denli etkileyen neydi? İşte bu çalışma Osmanlı Devleti'nin Afrika'daki coğrafik sınırlarının ötesinde fakat zihinsel sınırları dâhilindeki gönül coğrafyasında Osmanlı mirasını ortaya koymak gayesiyle hazırlanmıştır.


Satın Al
Devamı...
 
New Building Typologies of the Prussian and Ottoman Empires – Mass Housing and Shopping

Bilateral relations between the Prussian Empire and the Ottoman Empire reached their peak during the reign of Sultan Abdülhamid II in the 19th century, when the Industrial Revolution was taking place. This was a period of great change in living conditions and social culture as well. Necessities for housing changed as well, and the “birth” of a new housing type; the apartment blocks with shops and passages beneath – took place, especially in European capitals. This research focuses on this point of history, and aims to illuminate the relations between the Ottoman Empire and Prussian Empire in an architectural context; and also to show the shaping of urban life in 19th century Istanbul. The main focus of this work, however, is the relation between socio-cultural issues and architecture in the Prussian and Ottoman Empires, from the perspective of urban planning and apartment building construction in two capitals, Berlin and Istanbul, in the same period of time in the 19th century. When public issues meet daily social housing problems, the 19th century apartment blocks with passages beneath emerge as a new type of building, based on examples from Istanbul and Berlin alike.


Satın Al
Devamı...
 
<< İlk < Önceki 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sonraki > Son >>

Sonuç 1 - 10 (Toplam 258)

Yazarlarımızdan

Ömür Yazıcı Özdemir Ömür Yazıcı Özdemir
28 Kasım 1990 tarihinde İzmir’in Karşıyaka ilç...Devamı...
Duygu Coşkuntuna Duygu Coşkuntuna
30 Mayıs 1987’de İstanbul’da doğdu. Boğazi&...Devamı...
Mustafa Batman Mustafa Batman
Mustafa Batman is a PhD candidate and research ...Devamı...