Ana Sayfa arrow Tüm Kitaplar
Tüm Kitaplar
One Man Show

One Man Show Seza Bali, based in Istanbul, photographed her father's extensive business card collection, amassed over a few decades as a salesman in Turkey.

Bali's book acts as a record of this eccentric collection, accompanying a new body of work to be exhibited in 2014. Bali writes in her artist statement: "My father retired long ago from this business. However, to this day he has kept all his envelopes and cards, even though he understands that they are no longer of any use to him. The mystery of his attachment to this obsolete form of communication, reference, and human connection-not to mention his unique archival system-is the source of inspiration for this new body of work entitled One Man Show."


Satın Al
Devamı...
 
AİHM'de Türkiye: İfade Özgürlüğü Davalarının Antropolojik İncelemesi (1987-2011)
AİHM'de Türkiye: İfade Özgürlüğü Davalarının Antropolojik İncelemesi (1987-2011)

İnsan hakları, tıpkı küreselleşme gibi interdisipliner bir çalışmaya ihtiyaç duyan bir kavramdır. Tek yönüyle anlaşılamayacak kadar, başka kavramlarla ilişkili, hatta iç içedir. Bu nedenle, sosyal bilimlerin her alanıyla ilintilidir. Taşıyıcısının insan olması nedeniyle, antropolojinin sınırlarına girerken; insan haklarının içinde barındırdığı hak, özgürlük, adalet ve eşitlik gibi kavramlardan dolayı da felsefi ve hukuki boyutunun olduğu söylenebilir. Bu bağlamda, çok farklı anlayışların hâkim olduğu, farklı felsefi ve ideolojik yaklaşımlarla açıklanmaya çalışılan insan haklarının, sosyal bilimlerin gözüyle kristalleştirilmesi, insan hakları kültürünün yaratılması için gereklidir. Böyle bir bakış açısıyla şekillenen bu kitap, Türkiye’nin AİHM karşısındaki durumunu ele alınırken; AİHM’de 1987-2011 yılları arasında Türkiye aleyhine sonuçlanan ifade özgürlüğü alanında elde edilen 207 kararın istatistiksel ve anlamsal çözümlemesini içermektedir.


Devamı...
 
Ottoman Traces in Southern Africa – The Impact of Eminent Turkish Emissaries and Muslim Theologians
Ottoman Traces in Southern Africa – The Impact of Eminent Turkish Emissaries and Muslim Theologians

From the middle of the nineteenth century, Ottoman scholars played a crucial role in educating society and shaping Muslim identity at the tip of Southern Africa. Scholars such as Abu Bakr Effendi, Mahmud Fakih Emin Effendi and Ottoman Consul-Generals Ohannes Majakyan Effendi, Mehmet Remzi Bey strengthened the relationship between the Ottoman Empire and South Africa, as far as Mauritius Island. The Noor'ul Osmaniya Mosque, Ottoman Cricket Club, Noor'ul Hamidiyya Mosque in Cape Town and many Ottoman graves in South Africa are evidence of the Ottoman presence and traces in the region. Ottoman emissaries and Muslim theologians left a siginficant cultural legacy in Southern Africa. This cultural and Islamic legacy has yet to be woven into South African historiography. This study seeks to contribute the field in the light of archival sources from the Ottoman State Archives and National Archives of South Africa.


Satın Al
Devamı...
 
Diyarbakır, Muş ve Norşin Örnekleriyle Cumhuriyet Döneminde Mele Kurumu ve Evrimi
Diyarbakır, Muş ve Norşin Örnekleriyle Cumhuriyet Döneminde Mele Kurumu ve Evrimi

Büyük Selçuklu Devleti zamanından Cumhuriyet’in kuruluşuna dek Ortadoğu coğrafyasının temel eğitim kurumu özelliğini taşıyan medreseler, Cumhuriyet’in kuruluş yıllarında çıkarılan Tekke ve Zaviyelerin Kapatılması Hakkında Kanun’un yürürlüğe girmesiyle yasal olarak kapatılmışlardır. Ancak toplumun devam eden dinî eğitim ihtiyacı, özellikle merkezî devletin ulaşamadığı kırsal bölgelerde yine medreselerce karşılanmaya devam etmiştir. Kürdistan bölgesinde bu medrese hocalarına ‘mele’ (molla) adı verilmektedir. 2013 yılında yapılan bir dizi sözlü tarih görüşmesi etrafında şekillenen bu çalışma, maruz kaldıkları tüm yasak ve baskılara rağmen melelerin medrese geleneğini sürdürmeye gayret ederken yaşadıkları dönüşümü, Kürt ve Müslüman kimlikleri dolayısıyla göğüslemek durumunda bırakıldıkları zorlukları, onların tanıklığı eşliğinde gün yüzüne çıkarıyor. Kürdistan medreselerinin yapısı, bölgedeki siyasî çatışma ortamının aktörleriyle olan etkileşimleri, Türkiye’deki siyasal ve toplumsal değişimlerin medreseler üzerindeki etkisi Muş, Diyarbakır ve Norşîn örnekleri üzerinden ele alınıyor.


Satın Al
Devamı...
 
Turkey’s Jewish Heritage Revisited: Architectural Conservation and the Politics of Memory
Turkey’s Jewish Heritage Revisited: Architectural Conservation and the Politics of Memory

This research traces the histories of the Ahrida and Mayor Synagogues in Istanbul, and the Great Synagogue in Edirne against the background of interrelated questions on architecture, identity, memory/ history, power, and cultural difference. Established in the 15th, 17th and 19th centuries respectively, all three buildings were left idle when their neighborhoods were abandoned by Jews in the mid-20th century. Following the 1980s however - and after several decades of decay - they were selected from among Turkey's numerous crumbling synagogues to be the showcases of the country’s Jewish past. Having numerous times been ‘sites of memory' within their active lifetimes, they were again transformed into sites of memory by restoration projects under the forces of national and international politics, heritage industry, tourism, and others. This research considers the buildings as long-standing sites of power, difference, and negotiation, in which memories collided and histories were constructed. It discusses in comparative fashion how the buildings were instrumentalized for the representation of the past at different moments in Ottoman and Turkish history and critically examines the discourses and practices that surrounded their restoration projects in the post-1980s.


Devamı...
 
Istanbul's Great War: Public Order, Crime and Punishment in The Ottoman Capital (1914-1918)
Istanbul's Great War: Public Order, Crime and Punishment in The Ottoman Capital (1914-1918)

Istanbul's Great War: Public Order, Crime and Punishment in the Ottoman Capital, 1914-1918 is a study of the social and economic life in an imperial capital at a time when the first total war of history swept through Europe, hitting the entire Ottoman Empire up to its borderlands in the Arab Peninsula. The book focuses on the impact of wartime conditions on life in a city of nearly a million citizens, with a specific emphasis on public order, crime and punishment. The author, Deniz Dölek-Sever, takes us through a six-chapter panorama of four years of hardship in the Ottoman capital during the war, analyzing various aspects of public order, crime and punishment as experienced daily by both Muslim and non-Muslim inhabitants of Istanbul, and as perceived by the state. In doing so, her study uncovers inner workings behind state officials’ policies on public order and crime. Tracing instruments of surveillance and control and various crime categories, and making extensive use of primary sources, the work provides a unique understanding of public order and crime, as well as practices of punishment in a period when the Committee of Union and Progress reigned over the political life of the Ottoman Empire. Istanbul's Great War is an attempt to bring a fresh approach to the current literature on wartime Ottoman Empire.


Satın Al
Devamı...
 
1835 Tarihli Siverek Nüfus Defteri III (Bucak Nahiyesi ve Kırsaldaki Gayrimüslimler)
1835 Tarihli Siverek Nüfus Defteri III  (Bucak Nahiyesi ve Kırsaldaki Gayrimüslimler)

Elinizdeki bu kitap, 1835 yılı Siverek nüfus çalışmalarının üçüncü kısmını oluşturmaktadır. İlk çalışmada 2700 Numaralı Nüfus Defteri esas alınarak 1835 Tarihli Siverek Nüfus Defteri I (Şehr ve Dağbaşı Nahiyeleri) adlı kitap hazırlanmıştı. İkinci çalışmada ise 2702 Numaralı Nüfus Defteri esas alınarak 1835 Tarihli Siverek Nüfus Defteri II (Burhan, Hoşin, Çeltük ve Arap Nahiyeleri) adlı çalışma yayınlanmıştı. Bu sefer 2701 Numaralı Nüfus Defteri esas alınarak elinizdeki bu eser hazırlanmıştır. Eserde Bucak nahiyesine bağlı 45 köyün nüfus kayıtları bulunmaktadır. Nüfus kayıtları sayesinde 1835 yılında Bucak nahiyesinde hangi köyler vardı, nüfusları neydi ve hane reisleri kimdi gibi sorulara cevap verilebilir. Ayrıca hane reislerinin erkek çocukları, yaşları ve unvanları da tespit edilebilir bilgiler arasındadır. Çalışmada Siverek kırsalında yaşayan gayrimüslimler hakkında da bilgiler ortaya konulmuştur. Bu bilgilerin başında kırsalda yaşayan gayrimüslimlerin nahiye ve köylere dağılımı, isimleri, erkek çocukları ve yaşları gelmektedir. Eser, her ne kadar Bucak nahiyesi ve kırsalda yaşayan gayrimüslimler hakkında bilgileri ortaya koysa da, nüfus defterleri ve bazı arşiv vesikaları ışığında 1835 yılında Siverek’in demografik, idari ve sosyal yapısına ilişkin bilgiler içermektedir.


Satın Al
Devamı...
 
İlk Nüfus Sayımlarına Göre İstanbul'un Son Köleleri
İlk Nüfus Sayımlarına Göre İstanbul'un Son Köleleri

Osmanlı Klasik Dönem’de, bir asır içinde İstanbul’da satılan köle sayısının, döneminin İstanbul nüfusundan fazla olduğu hesaplanmaktadır. Bu köleler, Müslüman olarak azat edildikten sonra, birer şehirli olarak İstanbul’un Müslüman ahalisi olmuşlardır. Bu veriler ışığında İstanbullu Müslümanlar içinde azat edilmiş köle sayısının çok büyük bir yekûn oluşturduğu söylenebilir. 1838-1844 yıllarındaki nüfus sayımlarına göre İstanbul’daki erkek kölelerin çok büyük bölümünü Zencilerin oluşturduğu anlaşılmaktadır. İstanbul’daki erkek köleler içinde 1 yaşından 45 yaşına kadar köle olduğu belirlenmiştir. Belirlediğimiz en küçük köle, 9 aylık bir bebektir. Nüfus defterlerine göre İstanbul’daki konaklarda hadım edilmiş “tavaşi” kölelerin de azımsanmayacak ölçüde olduğu tespit edilmiştir.

İstanbul nüfus defterlerine göre “esirci” yani köle satıcılarının sayısının, Osmanlı Klasik Dönem’den aşağı olmadığı belirlenmiştir. Köle sahipleri içinde ümera sınıfının önemli bir sayıyı oluşturduğu görülmektedir. Elinizdeki çalışma, ilk nüfus sayımı verilerinden hareketle İstanbul’daki kölelerin, esircilerin ve esir ticaretinin durumuna yönelik bir panorama sunmayı hedeflemektedir. Ayrıca çalışmanın sonunda, 1838-1856 yıllarında İstanbul’daki erkek köleler ile esircilerin tam listesi de yayımlanmıştır. İstanbul’un bazı köklü ailelerinin şecereleri, belki de bu kölelere dayanmaktadır.


Satın Al
Devamı...
 
İstanbul'un Tarihi Sayfiye Alanları ve Dönüşüm Süreçleri
İstanbul'un Tarihi Sayfiye Alanları ve Dönüşüm Süreçleri

İstanbul kenti, yüzyıllardır farklı yaşam alışkanlıklarına ve kültürlere ev sahipliği yapmış, bu kültürlerin ve yaşam alışkanlıklarının şehre bıraktığı yapılar ile Dünya Miras Listesi’ne girmiştir. Yazlık ev ya da şehre yakın kır kesimi anlamlarına gelen “sayfiye”, İstanbul’da Bizans Dönemi’nden başlayarak görülen ve 1980’lere kadar varlığını sürdüren bir yaşam geleneğidir. “Sayfiye” geleneği sadece İstanbul’a özgü bir yaşam geleneği olmasa da, yaşandığı kentin coğrafi konumu ve halkının kültürel özellikleri sayfiye geleneğini etkilemiş, “sayfiye” olgusu her kültür tarafından farklı biçimde yorumlanmış, “sayfiye” geleneğinin toplumsal yaşam pratiklerine ve fiziki mekâna yansımasında kentler arasında benzerlikler olmakla birlikte farklılıklar da ortaya çıkmıştır. Bu nedenle, İstanbul’da toplum yaşamına ve fiziki mekana yansıyan sayfiye olgusu özgün nitelikler taşımaktadır. Bu kitap dört bölümden oluşmaktadır: Kitabın giriş bölümünde, çalışmanın amaç ve gerekçesi açıklanmış, kapsamı tanımlanmıştır. Kitabın ikinci bölümünde, sayfiye olgusu ve sayfiye yaşamı anlatılmıştır. Üçüncü bölüm İstanbul’daki sayfiye alanlarının gelişim ve değişim süreçleriyle ilgilidir. Ayrıca bu bölümde, İstanbul’un tarihi sayfiye alanlarındaki işlevler ele alınmıştır. Kitabın son bölümünde ise, çalışmanın bundan önceki üç bölümünde verilen bilgiler için genel bir değerlendirme yapılmış ve ulaşılan sonuçlar açıklanmıştır.


Satın Al
Devamı...
 
Toplu Makaleler IV - Mülakatlar
Toplu Makaleler IV - Mülakatlar

“Söz uçar, yazı kalır” hepimizin bildiği ve kullandığı bir deyim. Bununla kast edilen yazının zamana karşı kalıcılığıdır. Kişilerle yapılan mülakatlar da her ne kadar yazılı iseler de gazete arşivlerinin derinliklerinde kaybolmuş durumdalar. Bu derlemenin amacı başta Türk Yahudilerinin tarihi olmak üzere değişik alanlardaki araştırmalarıyla tanınmış olan yazarın kimi mülakatlarını derleyerek bir araya getirmek, böylece onları daha kalıcı kılarak araştırmacıların hizmetine sunmaktır.


Satın Al
Devamı...
 
<< İlk < Önceki 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sonraki > Son >>

Sonuç 1 - 10 (Toplam 235)