Yeni İsrailiyat: Doğu’da İsrail ve Yahudi Çalışmaları
Muhammed Mustafa Kulu

Yahudi irfanından oluşan erken dönem İslami metin türlerine giren geleneksel İsrailiyat’ın yeni/güncel İsrailiyat’a (İsrailoloji) dönüşümü teşvik edilmelidir. Yeni İsrailiyat, kendinden önceki klasik/geleneksel İsrailiyat ile benzer özelliklere sahip olsa da onun tersine modern İsrail ve Yahudilikle ilgili konuları anlatmak için hem yeni bir içerik hem de yeni bir bakış açısı gerektirmektedir.

İşgal ve Şehir: Galip Devletler - Mağlup Devletler - Balkan Savaşları’nda Bulgar İşgalinin Edirne’ye Etkileri
İnci Başak Aydın

Savaşları’nı önemli kılan birçok iç dinamik bulunmaktadır. Bu dinamiklerden birisi de Edirne’dir. Edirne, gerek bulunduğu konum ve gerekse tarih boyunca Osmanlı İmparatorluğu’ndaki yeri açısından oldukça önemli bir şehir hüviyetindedir.

Decoding Political Discourses in Children’s Magazines
Tuğba Kara

This book inspects the reflections of the ideological aspects of a nation-state’s over childhood issue of the political powers of both the early Republican era and the AKP government concerning two different children’s magazines...

XVII. Yüzyılda Osmanlı Devleti’nde Rüşvet
Kaan Kocaman

Rüşvet, tarihin en eski suçlarından birisidir. Ekonomik şartlar ne olursa olsun her zaman varlığını sürdürmüştür. Rüşvet her ne kadar eski bir suç olsa da bir o kadar geleneği de içinde barındırır. İnsanlık tarihinin bir parçası olarak rüşvetin Osmanlı Devleti'nin alt ve üst kademelerin de birçok örneğinin mevcudiyeti şaşırtıcı değildir.

KADIN – A Young Turk Magazine in the Second Constitutional Period (1908-1909)
Fatma Kılıç Denman

The Second Constitution intellectuals aimed to change not only the state but also the society. The Committee of Union and Progress saw women as the key to this change and decided to increase the public appearance of women as a sign of modernity, and to make public use of the female energy as an economic necessity.

Libra Kitap'a Hoşgeldiniz

Libra Kitap "genç" ancak ihtiras ve tutku sahibi bir şirket. Hayali sosyal bilimler dalında Türkiye ile ilgili hazırlanmış ve gün ışığına çıkmamış vasıflı ve özgün yüksek lisans, doktora tezlerini ve araştırmaları yayınlamak ve ciddi bir külliyat oluşturmak. Tarih, siyaset bilimi, toplumbilim, antropoloji, kültürel incelemeler, hatıratlar, biyografiler. Bütün bu alanlarda hazırlanmış özgün tezler ve araştırmalar bizi ilgilendiriyor. Değerlendirebilmemiz için çalışmalarınızı göndermekten çekinmeyiniz.