Cinsiyet, Dükkân ve Semt - Moda’nın Esnaf Kadınları
Gül Özsan

Kadınların ev içi emeğinin görünmezliği çok işlenmiştir, ama dışarıdaki emeğinin ne ölçüde görünür olduğu daha az sorunsallaştırılmıştır. Cinsiyet, ekonomik faaliyet ile kamusal alan arasındaki ilişki sınırlı da olsa ele alınmıştır. Kadınların dükkânlarının kamusal alanın dönüşümündeki rolü ise neredeyse hiç incelenmemiştir...

Erken Sinemanın Aynasından Osmanlı - Alman İlişkileri (1895-1918)
Oya Kasap Ortaklan

Elinizdeki kitap, bugüne dek Türkiye-Almanya ilişkilerinin sinema tarihindeki yansımasını ağırlıklı olarak göç ilişkisi çerçevesinde ele alan çalışmalara, erken dönem sinemanın perspektifinden yaklaşarak, iki ülke arasında sinemanın ilk yıllarından itibaren nasıl bir temas kurulduğunu, diğer yandan Osmanlı-Alman tarih yazımında üzerinde fazla durulmayan kültürel alanı merkezine alarak, katkıda bulunmayı amaçlamaktadır...

Osmanlı Kıyılarındaki Batı: Avusturya Lloyd Buharlı Kumpanyası
M. Emre Kılıçaslan

Deniz nakliyatı tarihin her döneminde önemli yer tutmuştur. Buharlı gemilerin ortaya çıkışıyla beraber, Modern dönemin devletleri için istikrarlı bir deniz nakliyat ağına sahip olabilmek yalnızca güçlü devlet olabilmek için değil, ayakta kalabilmek için de elzem hale gelmiştir...

Dindarlık, Ekonomi ve Sosyal Hayat: Nurbanu Atik Valide Sultan Vakfı Üzerine Bir İnceleme (1582-1826)
Tijen Sabırlı

II.Selim’in hasekisi Nurbanu Sultan adına kurulmasına izin verdiği vakıf, Selim’in ölümünün ardından oğlu III. Murad döneminde tamamlanmış ve Üsküdar’da 1582 yılında hizmete girmiştir...

Gazeteciliğin Dönüşümü ve Türkiye’nin Basın Profili
Nur Esra Atmaca

Geçmişi iki yüzyıla varan Türk basını, neredeyse her dönem, kendisine biçilen siyasal iktidarın (ya da askeri vesayetin) yardımcılığı görevini yerine getirmek zorunda kalmıştır. Ancak Türk basını 2000’li yıllardan itibaren farklı bir fazı tecrübe etmektedir...

Libra Kitap'a Hoşgeldiniz

Libra Kitap "genç" ancak ihtiras ve tutku sahibi bir şirket. Hayali sosyal bilimler dalında Türkiye ile ilgili hazırlanmış ve gün ışığına çıkmamış vasıflı ve özgün yüksek lisans, doktora tezlerini ve araştırmaları yayınlamak ve ciddi bir külliyat oluşturmak. Tarih, siyaset bilimi, toplumbilim, antropoloji, kültürel incelemeler, hatıratlar, biyografiler. Bütün bu alanlarda hazırlanmış özgün tezler ve araştırmalar bizi ilgilendiriyor. Değerlendirebilmemiz için çalışmalarınızı göndermekten çekinmeyiniz.