Hatıratlarda Türkiye Yahudileri
Rıfat N. Bali
,
Cevdet Mehmet Kösemen

Türkiye’de yayınlanan gerek siyasi, gerek gündelik hayatı, gerekse kişisel hayatları yansıtan hatıratlarda Türkiye Yahudilerinden bahseden bölümlere nadiren rastlanmakta...

Mizancı Mehmed Murad – Tencere Yuvarlandı Kapağını Buldu (Metin-İnceleme)
Esra Kürüm

Tanzimat Dönemi Türk tarih ve edebiyatında en önemli evrilmenin gerçekleştiği dönemdir. Edebiyat tarihçilerinin medeniyet krizi olarak adlandırdıkları bu dönem toplumun bütün yapıları ve kurumlarının değişime uğradığı ya da direndiği kritik bir dönemdir...

A Turkish Social Democrat: İSMAİL CEM
Ozan Örmeci

Associate Professor Ozan Örmeci, in this new, revised, and updated version of his book compiled from his PhD thesis in Bilkent University, analyzes the life story, social theories...

Anglophone Press in Constantinople: The Levant Herald & Eastern Express (1859-1878)
Burhan Çağlar

The first newspapers in the Ottoman lands generally focused on commercial and financial news, but as the time passed, they developed a richer content portfolio with a wider range of topics...

İkinci Dünya Savaşı ve Türkiye’de Karikatürler: Yeni Sabah ve Cumhuriyet Gazeteleri
Eren Deniz Özçin

Bu çalışma İkinci Dünya Savaşı dönemi (1939-1945) Türk basını üzerinedir. Çalışmada dönemin yüksek tirajlı gazetelerinden Yeni Sabah’ta ve Cumhuriyet’te yayımlanmış karikatürler aracılığıyla savaşa bağlı olarak Türk basınında cereyan eden ayrışma karşılaştırmalı olarak ele alınmıştır...

Libra Kitap'a Hoşgeldiniz

Libra Kitap "genç" ancak ihtiras ve tutku sahibi bir şirket. Hayali sosyal bilimler dalında Türkiye ile ilgili hazırlanmış ve gün ışığına çıkmamış vasıflı ve özgün yüksek lisans, doktora tezlerini ve araştırmaları yayınlamak ve ciddi bir külliyat oluşturmak. Tarih, siyaset bilimi, toplumbilim, antropoloji, kültürel incelemeler, hatıratlar, biyografiler. Bütün bu alanlarda hazırlanmış özgün tezler ve araştırmalar bizi ilgilendiriyor. Değerlendirebilmemiz için çalışmalarınızı göndermekten çekinmeyiniz.