Türkiye’nin Soğuk Savaş Dönemi Kültür Hayatında İngiliz Etkisi (1948-1965)
Resul Babaoğlu

Sosyalist blok ile liberal kanat arasındaki soğuk rüzgârlar 1940’ların sonlarından itibaren daha sert esmeye başladı. II. Dünya Savaşı’ndaki askeri açıdan üstünlük kurma mücadelesinin yerini kültürel ve ideolojik yayılma arzuları aldı...

Una İjika Chika de Galata
Coya Delevi

Un rekolyo de suvenires de una vida de 80 anyos i mas. La istorya de una ijika chika de Galata… Kuando empesi a este lavoro, a relatar mi vida, empesando de mi chikez, mi adolesensya, mi manseves i maturidad, pasaron delantre mis ojos komo una pelikula de filmo...

V. Mehmed Reşat Döneminde Saray ve Harcamalar (1911-1913)
Mesut Yolal

Hükmedenlerin ve devlet adına hareket edenlerin siyasi ve iktisadi tasarrufları günümüzde olduğu gibi geçmişte de tarih yapıcı bir role sahip olmuştur. Devlet denilen aygıta yazılan gelirlerin tespit edilmesi, toplanması ve harcanması hususu devletlerin niteliksel özellikleri hakkında ilgi verir...

Trabzon Rum Mektebi: Doğu’nun Deniz Feneri
Esra Özsüer

Osmanlı coğrafyasının bölgesel merkezleri, içinde yaşayan topluluklar tarafından keşfedilen ve tarihsel miras olarak sahiplenilen, hatta aidiyetliğin en üst düzeyde geliştiği, duygusal ve siyasal bağ kurulan birer yuvadır...

Bitlis ve Muş’un Son Beyleri Alaaddin Paşazadeler
Fatih Gencer

Muş beyleri, diğer yurtluk-ocaklık sahibi güçlü bey ailelerinin aksine 16. yüzyılda değil, 18. yüzyılın ortalarından itibaren yönetici bir aile olarak ortaya çıkmışlardı. Bu ailenin kurucusu Kasım Ağaoğlu Alaaddin Bey idi...

Libra Kitap'a Hoşgeldiniz

Libra Kitap "genç" ancak ihtiras ve tutku sahibi bir şirket. Hayali sosyal bilimler dalında Türkiye ile ilgili hazırlanmış ve gün ışığına çıkmamış vasıflı ve özgün yüksek lisans, doktora tezlerini ve araştırmaları yayınlamak ve ciddi bir külliyat oluşturmak. Tarih, siyaset bilimi, toplumbilim, antropoloji, kültürel incelemeler, hatıratlar, biyografiler. Bütün bu alanlarda hazırlanmış özgün tezler ve araştırmalar bizi ilgilendiriyor. Değerlendirebilmemiz için çalışmalarınızı göndermekten çekinmeyiniz.