Libra Yayıncılık ve Yayıncılık Ticaret A.Ş. 2009 Eylül ayında kurulmuştur. Üniversiteler Arası Başkanlığı (ÜAK)'nın Aralık 2016 Dönemi Doçentlik başvuru Şartlarında belirttiği tanıma göre "Tanınmış Uluslararası Yayınevi" statüsünde bir yayınevidir. ÜAK söz konusu tanımı  şu şekilde yapmıştır. "Tanınmış Uluslararası Yayınevi: En az beş yıl uluslararası düzeyde düzenli faaliyet yürüten, yayımladığı kitaplar dünyanın bilinen üniversitelerinin kütüphanelerinde yer alan ve aynı alanda farklı yazarlara ait en az 20 kitap yayınlamış olan  yayınevi"dir.

Yayınevimiz dokuz yıllık bir yayınevi olup 2018 Aralık ayına kadar 280 kitap yayınlamıştır. Yayınevimiz tarafından çıkarılan kitaplar Türkiye ve Dünyanın bilinen üniversite ve kütüphanelerin kataloglarında yer almaktadır. www.worldcat.org web sitesinde "Libra Kitap" veya "Libra Kitapçılık" anahtar kelimeleriyle tarama yapılması halinde kitaplarımızın hangi kütüphanelerde mevcut oldukları görülecektir.

Orjinal Belge için pdfTıklayınız.