II. Abdülhamid Döneminde Uygulanan Sosyal Yardım Politikaları (1876-1909)

1890 yılında, anayasal muhalefetin siyasal örgütlenmeye ulaşmasının ardından II. Abdülhamit, popülerliğini artırmak için bağış ve yardım kuruluşları projelerini vurgulayan bir politika izleyerek kendisini, fakir ve ihtiyaç sahibi halkının koruyucusu olarak yansıtmayı ve otokratik sisteme dayalı yönetimini meşru kılmayı amaçlamıştır. Bu amaçla, toplumda yardıma en çok ihtiyaç duyan fiziksel engelliler ile iş kazası ya da doğal afet mağduru bireylere sosyal yardım hizmetleri sağlamıştır. Doğuştan engellilere, iş kazası ve deprem mağdurlarına  devlet eliyle sağlanan sosyal yardım ve hizmetleri anlamayı amaçlayan bu kitap, bu konuda yayınlanan ilk çalışma olma özelliğini taşımaktadır.


Satın Al

Künye

Kitabın Adı:
II. Abdülhamid Döneminde Uygulanan Sosyal Yardım Politikaları (1876-1909)
Yazar:
İzi Harika Karakaş
Dizi Adı:
Tarih - 33
Baskı Adedi:

500

Sayfa:

121

Ebat:

13.5 x 21 cm

Kağıt:

Enso 60 gr

Kapak:

Utku Lomlu

Cilt/Kapak:

300 gr. Mat, Amerikan, 4 renk

ISBN/Barkod:

978-605-4326-37-2

İçindekiler

KISALTMALAR

ÖNSÖZ

GİRİŞ

BÖLÜM 1

 • DOĞUŞTAN ENGELLİLERİN EĞİTİMİ
 • Dünya'da Sağır, Dilsiz ve Âmâların Eğitimi
 • Modern Öncesi Osmanlı Dönemi'nde Engelliler
 • Abdülhamid Dönemi Eğitim Politikası
 • Abdülhamid Dönemi'nde Engelli Eğitimine ilk teşebbüs: İstanbul Sağır-Dilsiz ve Âmâlar Mektebi
 • Sultan Mehmed Reşad Dönemi'nde Sağır-Dilsiz ve Âmâlar Mektebi

BÖLÜM 2

 • İŞ KAZASI MAĞDURLARINA YAPILANMADDİ YARDIMLAR
 • 19.yy Avrupası'nda Emeklilik ve Engelli Sigortasının Gelişimi
 • Osmanlı İmparatorluğu'nda İş Kazası Mağdurlarının Sigortalanmasının İlk Örnekleri
 • İş Kazası Mağdurlarına Maddi Yardım: Osmanlı İmparatorluğu'nda Emeklilik Fonlarının Ortaya Çıkışı
 • 1870 Emeklilik Önergesi
 • Sanayileşme ve İş Kazalarının Fonlarla Tazmini
 • Abdülhamid Dönemi'ndeki Girişimler (1876-1908)
 • İş Kazası Mağdurları ve Sakatlar için Hediye İhsanı

BÖLÜM 3

 • DOĞAL AFET MAĞDURLARI İÇİN DEVLET DÜZENLEMELERİ
 • 1894 İstanbul Depremi
 • Deprem İâne Komisyonu'nun Kuruluşu
 • Madalya Ödülleri
 • Yurtdışından Yapılan Yardımlar

SONUÇ
KAYNAKÇA
EKLER