Yazarlar

Mustafa Altun Mustafa Altun 01.01.1993 yılında Afyonkarahisar ilinde doğdu. İlk ve orta öğrenimi Sakarya’da tamamladı. 2011 yılında Sakarya Lisesi’nden mezun oldu. 2016 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nden mezun oldu. Aynı yıl İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü yan dal programını tamamladı. 2019 yılında Sakarya Üniversitesi Tarih Programı Osmanlı Müesseseleri ve Medeniyeti Bilim Dalı’nda, “Yüzyıl Dönümünde Bir Valide Sultan: Safiye Sultan’ın Hayatı ve Eserleri” adlı teziyle yüksek lisans programını tamamlayan Altun’un, çeşitli ulusal ve uluslararası dergilerde tarih, kültür, sanat üzerine makaleleri bulunmaktadır.

Mithat VuralBergama'da dünyaya gelen Mithat Kadri Vural, temel eğitimini burada tamamladıktan sonra Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih bölümünden mezun olmuştur. Yüksek Lisans ve Doktora eğitimine ise Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü’nde devam etmiştir. Yüksek Lisans eğitimini “II. Dünya Savaşı Yıllarında Türkiye’de Sol Düşünceler”, Doktora eğitimini ise “Cumhuriyet Dönemi’nde Türkiye’de Ermeni Sorunu” başlıklı çalışmalarıyla bitirmiştir.

2009 tarihinden itibaren Dokuz Eylül Üniversitesi bünyesinde bulunan çeşitli fakültelerde “Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi” dersleri vermeye başlayan Vural’ın; özellikle Milliyetçilik, Türkiye’de Sağ-Sol Akımlar, Tarih-Roman İlişkisi ve Kemal Tahir, Köy Enstitüleri, Dil-Tarih Tasfiyesi, Tan Gazetesi, Türkiye’de Milli Bir Burjuva Oluşturma Çabaları, Eğitim Sistemi ve Sosyal Bilimler, Hasan Tahsin ve İlk Kurşun Meselesi gibi konular üzerine çeşitli çalışmaları yayınlanmıştır.

Yayınlanmış Kitapları

Maged Yahya Mujahed Lajah

Maged LAJAH, 1988 yılında Yemen’de (Sâ’dah şehrinde) doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Sâdah’ta tamamladı. 2009 yılında Sana’a Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Tarih Bölümü’nü bitirdi. 2011 yılında Sana’a Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nü bitirdi. 2011 yılında Sana’a Üniversitesi Tarih Bölümü’nde araştırma görevlisi kadrosuna atanan yazar, 2018 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi’nde Yüksek Lisans’ını tamamladı. Aynı yıl, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi, Tarih Bölümü’nde Doktora eğitimine başladı. İzmir’de yaşayan yazar, evli ve bir çocuk babasıdır.

Özlen Çankaya1992 yılında Ankara’da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Ankara’da tamamladı. Hacettepe Tarih bölümünde 2014 yılında Hacettepe Üniversitesi’nden lisans, 2018 yılında Hacettepe Üniversitesi’nden yüksek lisans derecesi aldı. Aynı üniversitede doktora eğitimine devam etmektedir.