Yazarlar

Selahattin Bayram 1963’de Trabzon-Çaykara’da doğdu. Çaykara-Karaçam İlkokulundan mezun olduktan sonra 1976-1977 yılları arasında Almanya’da yaşadı. Trabzon İHL’inde başladığı orta öğrenimini Samsun İHL’inde tamamladı (1984). Marmara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi’nden 1989’da, Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi’nden 2003’te mezun oldu. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk İktisat Tarihi Bilim Dalında “Havâs-i Refî’a Mahkemesi 345 Nolu Kadı Siciline Göre 1803-1812 Tarihlerinde Eyüp Kazasının Sosyal ve Ekonomik Yapısı” adlı çalışmasıyla yüksek lisans (1995), aynı üniversite ve bölümde “Osmanlı Döneminde Selanik Limanı (1869-1912)” isimli teziyle de doktora (2009) yaptı.

1989-1991 yıllarında Diyanet İşleri Başkanlığı Haseki Eğitim Merkezi Yüksek Lisans-Doktora İhtisas Bölümünde kursiyer oldu. 1992-2009 seneleri arasında Milli Eğitim Bakanlığı’nın değişik liselerinde idarecilik ve öğretmenlik yaptı. 2010 yılında İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimlerine Yrd. Doç. olarak atandı. 2012’de aynı üniversitenin YADOP desteğiyle Berlin ve Paris milli kütüphanelerinde araştırmalarda bulundu. 2014-2015’de bir yıllık TÜBİTAK bursuyla Yunanistan National Hellenistic Research and Foundation’de “Selanik Kadı Sicilleri Tereke Kayıtlarına Göre İlmiye Sınıfının Sosyal ve Ekonomik Statüsü 1800-1850” adlı post-doktora, Kosova Priştine Tarih Arşivi Osmanlı Dökümanları Bölümünde de “Kosova’da Toplumsal Sorunları Çözüm Mercii Olarak Müftülükler: 1912-1945” adlı çalışmalarını yürüttü.

Almanya’da Sprachkurs in Karlsruhe (2007) ve Berlin Goethe Institut’te (2012) dil kurslarına katıldı. Halen İstanbul Üniversitesindeki görevini sürdüren müellif, evli ve üç çocuk babasıdır.

Oya Kasap OrtaklanLisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Alman Dili ve Edebiyatı bölümünde tamamladı. Aynı bölümden yüksek lisans derecesini aldı. 2018 yılında Marmara Üniversitesi Sinema-TV bölümünde gerçekleştirdiği çalışmalar neticesinde bu kitabın aslını oluşturan teziyle doktora derecesini aldı. Almanca’dan Türkçe’ye gerçekleştirdiği çeviriler, derleme kitap ve dergilerde yayınlanan yazıları vardır. Halen Galatasaray Üniversitesi’nde doktor öğretim görevlisi olarak görev yapmakta ve araştırmalarına devam etmektedir.

Musa Gümüş

Dr. Öğr. Üyesi Musa Gümüş 1979 yılında Ordu/Akkuş'ta doğdu. İlk, orta ve Liseyi Ankara'da bitirdi. 2000 yılında Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih bölümünü kazanarak 4 yıl tarih tahsil etti. 2004 yılında Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı Yakınçağ Tarihi Bilim dalını kazanarak üç yıl yüksek Lisans tarih tahsili gördü. 2007 yılında da yüksek lisansını 1848 İhtilâlleri Sonrasında Osmanlı Devleti’ne Sığınan Leh ve Macar Mültecileri’nin Osmanlı Modernleşmesine Etkileri teziyle tamamlayıp tarih uzmanı unvanını aldı. Aynı yıl Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı Yakınçağ Tarihi Bilim dalı doktora programına girdi. Doktora eğitimi sırasında, 2009 yılında Muş Alparslan Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih bölümüne Araştırma Görevlisi olarak atandı. Doktora öğretimini Sultan II. Abdülhamid’in Mısır Politikası adlı teziyle 2013 yılında tamamladı. 2014 yılı şubat ayında Muş Alparslan Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih bölümüne Yrd. Doç. Dr. olarak atandı. 2016 yılında da aynı unvanla Adnan Menderes Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih bölümüne atandı.

Musa Gümüş, çalışmalarını Osmanlı son dönemi de için alan Yakınçağ Tarihi alanında yoğunlaştırmıştır. Özellikle 19. Asır Osmanlı tarihi, Türk Modernleşmesi, Mülteciler Meselesi, Türk Düşünce tarihi ve Osmanlı kurumları tarihi konularında yoğunluktadır. Bu alanlara dair makale, bildiri ve kitap bölümü gibi çalışmaları vardır. Musa GÜMÜŞ, akademik araştırmalarda kullanabilecek derecede İngilizce bilmektedir. Ayrıca Osmanlı Türkçesi belgeler ve yazı tiplerine dair gerek üniversite içi ve üniversite dışında dersler vermiştir. Musa GÜMÜŞ evli ve üç çocuk babasıdır. Adnan Menderes Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Dr. Öğr. Üyesi unvanıyla çalışmalarına devam etmektedir.

Javier LeibiuskyJavier Leibiusky est né à Buenos Aires en 1975. Écrivain et traducteur, il réalise un master à l'INALCO sur l'immigration des Judéo-espagnols d'Orient à Buenos Aires, qu'il soutient en 2014. Enseignant d'hébreu moderne à l'INALCO, il est actuellement en train d'écrire une édition critique du Meam Loez des Pirqe Avot dans le cadre d'un doctorat.