Türk Siyasi Yaşamında Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu

"Her şeyden önce ülkede topraksız çiftçi bırakılmamalıdır. Bundan daha önemlisi de bir çiftçi ailesini geçindirebilecek toprağın - hiçbir nedenle ve biçimde - bölünemez hale getirilmesidir. Büyük çiftçi ve çiftlik sahiplerinin işleyebilecekleri toprak genişliği, söz konusu toprağın bulunduğu bölgenin nüfus yoğunluğuna ve toprağın verimine göre sınırlandırılmalıdır." (Mustafa Kemal Atatürk, 1 Kasım 1937 Meclis'i Açış Konuşması)

1945 yılına kadar ülkedeki toprak dağılım dengesizliğini ortadan kaldırmaya yönelik bir takım çalışmalar yapılmıştır. Ancak bu çalışmalar, ya uygulama alanı bulamamış ya da yüzeysel düzeyde kalmıştır.

1945 yılına gelindiğinde ise sorunu kökten çözmeyi amaçlayan 1945 Köylüyü Topraklandırma Kanunu hazırlanmış ve meclise sunulmuştur. 

Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu yasa olarak ülkeye çok bir şey kazandırmamıştır. Ancak bu yasa, görüşmeler esnasında Adnan Menderes gibi siyasetçilerin de katılımıyla güçlenen muhalefette yeni oluşumlar için zemin hazırlamış ve Türk siyasal yaşamında çok partili sisteme geçişte tetikleyici bir rol oynamıştır.


Satın Al

Künye

Kitabın Adı:

Türk Siyasi Yaşamında Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu

Yazar:

Erdal İnce

Editör:

Tansel Demirel

Dizi Adı:

Tarih Dizisi - 5

Baskı Adedi:

400

Sayfa:

198

Ebat:

13.5 x 21 cm

Kağıt:

Enso 70 gr

Kapak:

Utku Lomlu

Cilt/Kapak:

300 gr. Mat, Amerikan, 4 renk

ISBN/Barkod:

978-605-89308-4-1

Dağıtım Tarihi:

23 Eylül 2009

İçindekiler

KISALTMALAR

GİRİŞ

BİRİNCİ BÖLÜM

TOPRAK DAVASI

1- Dünyadaki Toprak Davası ve Önemi

2- Osmanlı Devleti Toprak Sistemi

3-  1920-1945 Yılları Arasında Yapılan Toprak Reform Çalışmaları

1- Geleneksel ve Klasik Anlamıyla Toprak Reformu

2- Modern Anlamıyla Toprak Reformu

İKİNCİ BÖLÜM

1945 ÇİFTÇİYİ TOPRAKLANDIRMA KANUNU

1-  Neden Bu Kanuna İhtiyaç Duyuldu

2-  Kanunun İçeriği

a- Kanunun Amacı

b- Kanuna Göre Arazi Çeşitleri 

c- Kanuna Göre Dağıtılacak Arazi

d- Çiftçilik Nedir Ve Çiftçi Kime Denir?

e- Çiftçi Ocakları

3.  Meclisteki Kanun Görüşmeleri   

a- Tasarının Bütünü Üzerine Yapılan Meclis Müzakereleri

i. 14 Mayıs 1945 İlk Görüşme 

ii. 16 Mayıs 1945 Görüşmeleri

iii. 17 Mayıs 1945 Görüşmeleri

b- Tasarı Maddelerinin Müzakereleri ve Oylanması

i. 18 Mayıs 1945 Müzakereleri ve Görüşülen Maddeler

ii. 1 Haziran 1945 Müzakereleri ve Görüşülen Maddeler

iii. 4 Haziran 1945 Müzakereleri ve Görüşülen Maddeler

iv. 5 Haziran 1945 Müzakereleri ve Görüşülen Maddeler

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

ÇİFTÇİYİ TOPRAKLANDIRMA KANUNU VE SİYASAL HAYATA ETKİSİ

1. CHP'deki Muhalefet ve Kanun Görüşmelerinde Belirginleşen Grup

- Millî Korunma Kanunu

- Varlık Vergisi Kanunu

- Toprak Mahsulleri Vergisi Kanunu

a- ÇTK Görüşmelerinde Belirginleşen Muhalefet

b- 1945 Bütçe Görüşmeleri ve Muhalefet

c- Dörtlü Takrir

2. Muhalefet Grubunun Partiden Ayrılması

a- Adnan Menderes ve Fuad Köprülü'nün CHP'den Ayrılması

b- Celal Bayar'ın CHP'den Ayrılması

3. Demokrat Parti'nin Kurulması

SONUÇ

EKLER

KAYNAKÇA

DİZİN