Erdal İnce

1978 yılında Bilecik’te dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini Bilecik’te tamamladı. 2001 yılında Çanakkale Onsekizmart Üniversitesi Eğitim Fakültesi’ni bitirdi. Aynı yıl, Van iline öğretmen olarak atandı. 2008 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü yüksek lisans programını “1945 Köylüyü Topraklandırma Kanunu ve Türk Siyasal Yaşamına Etkisi” isimli teziyle bitirdi.

Erdal İnce’nin Tek Parti döneminin genel yapısı ve köycülük hareketleriyle ilgili yayınlanmış makalesi ve devam eden çalışmaları vardır.


Yayınlanmış Kitapları