Tek Parti Döneminde Bingöl’de Kurulan CHP Teşkilatları, Halkevleri ve Halkodaları

Türkiye’yi 1923’ten 1950’ye kadar 27 yıl boyunca yöneten tek parti olan CHP ülke genelinde otoritesini, saygınlığını ve halk desteğini korumak ve artırmak için yurt genelinde parti teşkilatları, halkevleri ve halkevlerini kurmuş ve yönetmiştir. Halkevleri CHP’nin geniş halk kitleleriyle iletişim kurabildiği en önemli kurumdur. Bu kurumlar ülkenin en ücra köşesine kadar ulaşabilmiştir. Halkevlerinde parti ideolojisine bağlı ve ayını zamanda nitelikli insanların yetişmesi amaçlanmıştır. Genç cumhuriyet arzuladığı ideal insan profilini halkevi aracılığıyla şekillendirmeyi planlamıştır. Çok yönlü eğitim ve kültür kurumu vasfını kapatılmalarına kadar koruyan halkevleri Bingöl’de okul çağını aşmış vatandaşların bilgi ve birikiminin artmasına katkıda bulunmuştur. Okur-yazar olmayan insanlar için Türkçe okuma yazma kursları, öğrencileri için yabancı dil kursları açılmıştır. Ayrıca köy kadınları için biçki-dikiş kursları ve meslek sahibi olmayan vatandaşlar için çeşitli mesleki kurslar açarak halkın ekonomik açıdan da kendine yeter bireyler haline gelmesi sağlanmıştır. Bu kitapta tek parti iktidarında Bingöl ilinde kurulmuş olan CHP kurumları arşiv belgelerine dayalı olarak ele alınmış ve okuyuculara sunulmuştur.


Satın Al

Künye

Kitabın Adı:

Tek Parti Döneminde Bingöl’de Kurulan CHP Teşkilatları, Halkevleri ve Halkodaları

Yazan:

Savaş Sertel

Baskı tarihi

2016

Dizi Adı:

Tarih - 143

Baskı Adedi:

100

Sayfa:

218

Ebat:

13,5 x 21

Kağıt:

Enzo 70gr.

Kapak:

Bora Gürsoy

Cilt/Kapak:

250 gr. Mat, Amerikan Bristol, 4 renk

ISBN/Barkod:

978-605-9022-68-1

 

İçindekiler

KISALTMALAR

TABLOLAR LİSTESİ

ÖNSÖZ

GİRİŞ

BİRİNCİ BÖLÜM

BİNGÖL'DE KURULAN CHP TEŞKİLATLARI

1.1. Bingöl'de CHP Teşkilat Başkanları ve Üyeleri

1.2. Bingöl'deki CHP Teşkilatlarının Bütçeleri

1.3. Bingöl'de CHP Tarafından Açılan Ocak ve Bucak Teşkilatları

1.4. CHP Genel Sekreterliği'nin Bingöl'deki Parti Teşkilatlarına Gönderdiği Malzemeler ve Yaptığı Yardımlar

1.5. CHP İlçe Yönetim Kurulu Seçimleri ve Üyeleri

1.6. Bingöl'de Yapılan Belediye ve İl Genel Meclisi Üyeliği Seçimleri

1.7. CHP'nin Bingöl'deki Genel ve Yerel Seçim Faaliyetleri

1.8. Sivil Toplum Kuruluşları ve CHP

1.8. 1. Türk Hava Kurumu

1.9. CHP Genel Sekreterliği'ne Yapılan Şikâyetler Genel Sekreterlikten Talepler

İKİNCİ BÖLÜM

HALKEVLERİNİN KURULUŞU VE ŞUBELERİ

2.1. Halkevlerinin Fikri Hazırlığı

2.1.1. İdeoloji

2.1.2. Kemalizm

2.1.3. Halkçılık

2.2. Halkevleri

2.2.1. Halkevi Başkanları ve Halkevi İdare Kurulları

2.2.2. Halkevi Şubeleri

2.2.2.1. Dil ve Edebiyat Şubeleri

2.2.2.2. Güzel Sanatlar (Ar) Şubeleri

2.2.2.3. Temsil (Gösterit) Şubeleri

2.2.2.4. Spor Şubeleri

2.2.2.5. Sosyal (İçtimai) Yardım Şubeleri

2.2.2.6. Halk Dershaneleri ve Kurslar Şubeleri

2.2.2.7. Kütüphane (Kitapsaray) ve Yayın Şubeler

2.2.2.8. Köycülük Şubeleri

2.2.2.9. Tarih ve Müzecilik (Müze ve Sergi) Şubeleri

2.2.3. Halkevlerinin Bütçeleri

2.2.4. Halkevleri Teftişi

2.2.5. Halkevi Bina İnşası

2.2.6. Halkevlerinin Kapatılması

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

BİNGÖL'DE AÇILAN HALKEVLERİ

3.1. Bingöl'ün Tarihçesi

3.2. Halkevi Teftiş Raporlarına Göre Bingöl Şehrinin Sosyo-Ekonomik Yapısı

3.3. Bingöl Halkevi

3.3.1. Bingöl Halkevi Başkanları

3.3.2. Bingöl Halkevi Üyeleri

3.3.3. Bingöl Halkevinin Şubeleri

3.3.3.1. Dil ve Edebiyat Şubesi ve Faaliyetleri

3.3.3.2. Güzel Sanatlar Şubesi ve Faaliyetleri

3.3.3.3. Temsil Şubesi ve Faaliyetleri

3.3.3.4. Spor Şubesi ve Faaliyetleri

3.3.3.5. Sosyal Yardım Şubesi ve Faaliyetleri

3.3.3.6. Halk Dershaneleri ve Kurslar Şubesi ve Faaliyetleri

3.3.3.7. Kütüphane ve Yayın Şubesi ve Faaliyetleri

3.3.4. Bingöl Halkevinde Verilen Konferanslar

3.3.5. Bingöl Halkevi Binasının Yapımı, Tamirat ve Ödeneği

3.3.6. Bingöl Halkevine Yapılan Nakdi Yardımlar

3.3.7. Bingöl Halkevi Teftiş Raporları

3.4. Kiğı Halkevi

3.4.1. Kiğı Halkevi Başkan ve Üyeleri

3.4.2. Kiğı Halkevinde Verilen Konferanslar

3.4.3. Kiğı Halkevinin İhtiyaçları

3.4.4. Kiğı Halkevi Şubeleri

3.4.4.1. Halk Dershaneleri ve Kurslar Şubesi ve Faaliyetleri

3.4.4.2. Sosyal Yardım Şubesi ve Faaliyetleri

3.4.4.3. Kiğı Halkevi Spor Şubesi ve Faaliyetleri

3.4.4.4. Kiğı Halkevi Temsil Şubesi

3.4.4.5. Kiğı Kütüphane ve Yayın Şubesi ve Faaliyetleri

3.4.5. Kiğı Halkevi Radyo İhtiyacı ve Alımları

3.4.6. Kiğı Halkevi Bütçeleri

3.5. Karlıova Halkevi

3.5.7. Kütüphane ve Yayın Şubesi ve Faaliyetleri

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

BİNGÖL'DE KURULAN HALKODALARI

4.1. Halkodaları

4.2. Bingöl Halkodaları

4.3. Halkodası Başkanları ve Üyeleri

4.4. Halkodaları ve Faaliyet Tarihleri

4.5. Bingöl'deki Halkodaları Faaliyetleri

4.5.1. Dil ve Edebiyat Faaliyetleri

4.5.2. Güzel Sanat Faaliyetleri

4.5.3. Temsil Faaliyetleri

4.5.4. Sosyal Yardım Faaliyetleri

4.5.5. Kütüphane ve Yayın Faaliyetleri

4.6. Halkodalarına Gönderilen Kitap, Gazete ve Dergiler

4.7. Bingöl'deki Halkodalarına Alınan Radyolar

4.8. Halkodası Teftiş Raporları

4.9. Bingöl'deki Halkodası Binalarının Yapımı ve Tamiratı

4.10. Bingöl'deki Halkodalarında Açılan Türkçe Okuma-Yazma Kursları

4.11. CHP Genel Sekreterliği Tarafından Bingöl'deki Halkodalarına Yapılan Nakdi Yardımlar

4.12. Köy Kadınları Gezici Kursları

4.13. Halkodalarına Gönderilen Malzemeler

4.14. Halkodaları İl İlgili Olarak Yapılan Şikâyetler

SONUÇ

EKLER

BİBLİYOGRAFYA

DİZİN