Zehra Aslan

Trabzon Of doğumlu olan Zehra ASLAN, 2005 yı¬lında Karadeniz Teknik Üniversitesi Tarih Bölümü’nden derece ile mezun olmuştur. Aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Ana Bilim Dalında 2008 yılında “Yüksek Lisans”, 2011 yılında da “Doktora” dere¬celerini almaya hak kazanmıştır. 2009 yılında Gaziosmanpaşa Üniversi¬tesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Bölümünde okutman olarak meslek hayatına başlamış, aynı yılın ekim ayında atandığı Rize Üniversitesi’nde yine okutman olarak görevine devam etmiştir. 2013 yılı Nisan ayında Re¬cep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tarih Bölümü’nde “Yardımcı Doçent” kadrosuna atanan Aslan, 16 Eylül 2014 tarihinde “Atatürk İlkeleri ve İn¬kılâpları ve T.C. Tarihi Ana Bilim Dalında” girmiş olduğu “Doçentlik” sınavında başarı göstererek bu unvanı almaya hak kazanmıştır. İdarî ola¬rak 2013-2015 yılları arasında “Bölüm Başkan Yardımcılığı” ve “Bölüm Başkanlığı” görevlerini de yürüten Aslan, aynı zamanda RTEÜ Fen Ede¬biyat Fakültesi’nde “Yönetim Kurulu Üyeliği” ve Tarih Bölüm Başkanlığı görevlerini hâlen sürdürmektedir.

Yayınlanmış uluslararası ve ulusal nitelikteki dergilerde makalele¬ri ve uluslararası sempozyumlarda sunulmuş bildirileri bulunan Aslan, özellikle Demokrat Parti Dönemi ve Yassıada davaları ile ilgili çalışma¬lara ağırlık vermektedir. Ana bilim dalının çeşitli dönemlerinde siyasi, sosyal, kültürel, ekonomik tarih ve göç çalışmaları bulunan Aslan’ın, Türkiye’de Devlet Tiyatro¬sunu Yaşatmak , Demokrat Parti Döneminde Trabzon I(1950-1960), Yassıada’da Yargılanan Trabzon Milletvekilleri I adlı kitap çalışmaları bulunmaktadır. Ayrıca 2018 yılında Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Yayınlarından çıkacak olan Cumhuriyet Döneminde Rize I (1923-1950) adlı kitabın editörlüğünü yapmıştır.


Yayınlanmış Kitapları