Rus Devrimi ve Mustafa Kemal

1917 Ekim Devrimi’yle birlikte alevlenen Rus İç Savaşı (1918-1922) hem bir sınıf savaşı olması hem de Türk-Rus ilişkilerinin kaderini tayin etmesi açısından oldukça önem arz etmektedir. Bolşevikler, Beyazlar, Kossaklar, Menşevikler, Sosyalist-Devrimciler, Kadetler, Yeşiller, Mahnovistler, Basmacılar, Taşnaklar, Müsavatçılar vb. gibi siyasî grup ve fraksiyonların yanı sıra İngiltere, Japonya, Almanya, ABD, Fransa, Osmanlı Devleti ve TBMM’nin iştirak ettiği bu çok boyutlu savaş, aslında Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kuruluşunda büyük bir rol oynadı. Bilhassa Türkistan, Kafkasya ve Kırım’a kadar sirayet eden iç buhranda Türklerin rolü nazar-ı itibara alınacak seviyededir. Şüphesiz Türkistan’da Basmacı feodal beylerle Sovyet yönetimi arasında yaşanan iç çatışmaların ve Azerbaycan’da vuku bulan sınıf savaşının geleneksel Türk tarihçileri tarafından tahrif edildiğini ve “millî duygularla” incelendiğini düşünmekteyiz. Bu açıdan ekseriyette Rusça literatüre, süreli yayınlara ve Rus arşiv belgelerine istinaden hazırlanan bu çalışma, söz konusu döneme farklı bir bakış açısı getirme amacı taşımaktadır


Satın Al

Künye

Kitabın Adı:

Rus Devrimi ve Mustafa Kemal

Yazan:

İsmet Konak

Dizi Adı:

Tarih - 200

Baskı Adedi:

100

Yayın Yılı:

2017

Sayfa:

483

Ebat:

13.5 x 21 cm.

Kağıt:

Enzo 70 gr.

Kapak:

Bora Gürsoy

Cilt/Kapak:

250 gr. Mat, Amerikan Bristol, 4 renk

ISBN/Barkod:

 978-605-2380-16-1

Fiyat:

65,00 TL

İÇİNDEKİLER

KISALTMALAR ÖNSÖZ

GİRİŞ

I. BÖLÜM

ÇARLIĞIN YIKILIŞI VE RUSYA'DA İÇ SAVAŞ

Birinci Dünya Savaşı ve Şubat Devrimi (12 Mart 1917)

Birinci Dünya Savaşı'nın Başlaması

Rusya'nın Savaştaki Konumu

Doğu Cephesi'ndeki Çarpışmalar ve Sonuçları

Kafkasya Cephesi'nde Rus-Osmanlı Muharebeleri

Rusya'da Halk Hareketi ve Şubat Devrimi

Bolşeviklerin Sosyalizm Israrı: Ekim Devrimi (25 Ekim [7 Kasım] 1917)

Şubat Devrimi Sonrası Ülke Yönetimi

Lenin'in Dönüşü ve İkili İktidarda Yaşanan Yönetim Bunalımı

Kornilov Hareketi ve Ekim Devrimi

Sosyalist İktidarın İnşası

Bolşevik Hükümetin (Sovnarkom) Kuruluşu ve İlk Sovyet Kararnameleri

Kurucu Meclis Seçimleri ve Feshi

Brest-Litovsk Antlaşması

İç Savaş ve Bolşeviklerin Zaferi

Güneybatı Rusya'daki Çarpışmalar

Don ve Kuban'da İktidar Savaşı

Tambov Ayaklanması ve Antonovşina

Ukrayna'da İç Karışıklıklar

Polonya ile Yapılan Muharebeler

Kafkasya'da İç Savaş

Kuzey Kafkasya'daki Çatışmalar

Sovyet Hükümeti ve Dağlılar

Denikin, Dağlılar ve Kızıl Kuvvetler

Güney Kafkasya'da İç Karışıklıklar

Kuzey Rusya'nın İşgali ve General Yudeniç

Kuzey Rusya'da Karşı Devrim ve Dış Müdahale

Kuzeybatı Cephesi ve General Yudeniç

Kronstadt İsyanı

Doğu Cephesi'ndeki Kızıl ve Beyaz Savaş

Orta Asya'daki Muhalefet ve Bolşevikler

II. BÖLÜM

İSTANBUL HÜKÜMETİNİN İÇ SAVAŞTAKİ TUTUMU (1918-1920)

Sovyet Rusya ile İlk Münasebetler

Erzincan Mütarekesi

Brest-Litovsk Süreci

Müzakereler, Ermenistan Sorunu ve Ukrayna İle Barış

Brest-Litovsk Antlaşması'nın İmzalanması

Erzurum ve Elviye-i Selâse'nin Konumu

Erzurum Kuşatması

Elviye-i Selâse'nin Statüsü

Güney Kafkasya'da İzlenen Politika

Trabzon ve Batum'daki Görüşmeler

Trabzon Konferansı

Batum Konferansı

Plebisit

Kafkas İslam Ordusu ve Azerbaycan

Kafkas İslam Ordusu'nun Kuruluşu

Bakü ve Karabağ'ın İşgali

Kuzey Kafkasya'daki Osmanlı Faaliyetleri

Kafkas Dağlılar Hükümetiyle İlişkiler

Mondros Ateşkes Antlaşması ve Tahliyeler

Mondros Ateşkes Antlaşması'nın İmzalanması ve Şartlar

Kafkasya'nın Tahliyesi

Elviye-i Selâse'nin Tahliyesi

İstanbul'daki İşgal ve Sorgulamalar

Sovyet Rusya'da Gelişen Müslüman-Komünist Hareket

Mustafa Suphi ve Bolşevikler

Mustafa Suphi'nin Hayatı

Suphi'nin Ekim Devrimi ve İç Savaştaki Rolü

Sultan Galiyev'in Fikirleri ve Çalışmaları

Galiyev'in Hayatı ve Bolşevik Devrimi

İç Savaş ve Galiyev'in Tasfiyesi

III. BÖLÜM

ANKARA HÜKÜMETİNİN SOVYET SİYASETİ (1919-1922)

Anadolu İhtilâli ve Sovyet Rusya

Kemalist Hareketle İlk Temaslar

Mustafa Kemal'in Samsun'a Çıkışı

İlk Sovyet İlişkileri ve Kongreler

Havza Görüşmesi ve Erzurum Kongresi

Sivas Kongresi

Sovyet Rusya'ya İlk Ziyaretler

Doğu Cephesi'ndeki Münasebetler

İngiliz Bloku, Sovyet İlerleyişi ve Güney Kafkasya

Kuzey Kafkasya Seyahati

Ankara Yönetiminin İnşa Sürecinde Türk-Sovyet İlişkileri

İlk Resmî Münasebetler

Büyük Millet Meclisinin Açılışı ve Mektuplaşmalar

Bekir Sami Bey'in Moskova Temasları

Sovyet Yardımı

Elçiliklerin Teşkili

Doğu Halkları Kurultayı

TKP'nin Kuruluşu ve Faaliyetleri

Ankara Hükümeti ve Güney Kafkasya (1920)

Türk Hükümetinin Taarruz Hazırlığı

Doğu Anadolu ve Ermenistan Harekâtı

Sovyet Rusya ile Antlaşmalar

Kırım ve Türkistan'daki Türk Politikası

Kırım ve Beyaz Ordu'nun Göçü

Kırım'da İç Çatışmalar

Beyaz Ordu'nun İstanbul'a Göçü

İttihatçı Paşaların Türkistan Politikası

SONUÇ

EKLER

KAYNAKÇA

DİZİN