İstanbul'un Tarihi Sayfiye Alanları ve Dönüşüm Süreçleri

İstanbul kenti, yüzyıllardır farklı yaşam alışkanlıklarına ve kültürlere ev sahipliği yapmış, bu kültürlerin ve yaşam alışkanlıklarının şehre bıraktığı yapılar ile Dünya Miras Listesi’ne girmiştir. Yazlık ev ya da şehre yakın kır kesimi anlamlarına gelen “sayfiye”, İstanbul’da Bizans Dönemi’nden başlayarak görülen ve 1980’lere kadar varlığını sürdüren bir yaşam geleneğidir. “Sayfiye” geleneği sadece İstanbul’a özgü bir yaşam geleneği olmasa da, yaşandığı kentin coğrafi konumu ve halkının kültürel özellikleri sayfiye geleneğini etkilemiş, “sayfiye” olgusu her kültür tarafından farklı biçimde yorumlanmış, “sayfiye” geleneğinin toplumsal yaşam pratiklerine ve fiziki mekâna yansımasında kentler arasında benzerlikler olmakla birlikte farklılıklar da ortaya çıkmıştır. Bu nedenle, İstanbul’da toplum yaşamına ve fiziki mekana yansıyan sayfiye olgusu özgün nitelikler taşımaktadır. Bu kitap dört bölümden oluşmaktadır: Kitabın giriş bölümünde, çalışmanın amaç ve gerekçesi açıklanmış, kapsamı tanımlanmıştır. Kitabın ikinci bölümünde, sayfiye olgusu ve sayfiye yaşamı anlatılmıştır. Üçüncü bölüm İstanbul’daki sayfiye alanlarının gelişim ve değişim süreçleriyle ilgilidir. Ayrıca bu bölümde, İstanbul’un tarihi sayfiye alanlarındaki işlevler ele alınmıştır. Kitabın son bölümünde ise, çalışmanın bundan önceki üç bölümünde verilen bilgiler için genel bir değerlendirme yapılmış ve ulaşılan sonuçlar açıklanmıştır.


Satın Al

Künye

Kitabın Adı:

İstanbul'un Tarihi Sayfiye Alanları ve Dönüşüm Süreçleri

Yazan:
Nefise Burcu Yağan
Dizi Adı:

Kültür İncelemeleri: 214

Baskı Adedi:

100

Yayın Yılı:

2018

Sayfa:

128

Ebat:

19 X 26,50 cm.

Kağıt:

Enzo 70 gr.

Kapak:

Çağlar Yalçın

Cilt/Kapak:

250 gr. Mat, Amerikan Bristol, 4 renk

ISBN/Barkod:

 978-605-2380-30-7

Fiyat:

65.00 TL

İÇİNDEKİLER

Kısaltmalar

Önsöz

BÖLÜM 1

Giriş

Amaç

Hipotez

Kapsam

Yöntem

BÖLÜM 2 SAYFİYE OLGUSU VE SAYFİYE YAŞAMI

İstanbul’da Sayfiye Olgusu

Sayfiye Kavramı

Turizm-Sayfiye İlişkisi

Turizm Olgusuyla İlgili Genel Terminoloji

İstanbul’daki Sayfiye Olgusuna İlişkin Terminoloji

Biniş

Şitaiye

Göç

Sayfiye Eğlenceleri

Sayfiye Olgusunun Tarihi Gelişimi

İstanbul’da Sayfiye Olgusunun Tarihi Gelişimi

İstanbul’da Sayfiye Yaşamı

(395-1851) Arasında İstanbul’da Sayfiye Yaşamı

Bizans Devleti Dönemi’nde İstanbul’da Sayfiye Yaşamı

İstanbul’un Fethinden 1851’e Kadar İstanbul’da Sayfiye Yaşamı

(1851-1914) Arasında İstanbul’da Sayfiye Yaşamı

(1914-1980) Arasında İstanbul’da Sayfiye Yaşamı

BÖLÜM 3 İSTANBUL’DA SAYFİYE ALANLARI

(395-1851) Arasında İstanbul’da Sayfiye Alanları

(395-1453) Arasında İstanbul’da Sayfiye Alanları

(1453-1851) Arasında İstanbul’da Sayfiye Alanları

Haliç ve Kâğıthane

Boğaziçi

(1851-1914) Arasında İstanbul’da Sayfiye Alanları

Haliç ve Kâğıthane

Boğaziçi

Üsküdar-Çamlıca Bölgesi

Kadıköy-Bostancı Bölgesi

Yeşilköy-Bakırköy Bölgesi

Adalar Bölgesi

(1914-1980) Arasında İstanbul’da Sayfiye Alanları

Boğaziçi

Kadıköy-Tuzla Bölgesi

Bakırköy-Florya Bölgesi

Adalar Bölgesi

İstanbul’un Sayfiye Alanlarında İşlevler

Yerleşme ve Konut Dokusu

Saraylar

Oteller

Yazlık Sefarethaneler

Rekreasyonel İşlevler

BÖLÜM 4

Sonuç ve Öneriler

Kaynaklar

Index