Cüneyt Coşkun1980 yılında Erzurum’da doğdum. 2006 yılında Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü’nden mezun oldum. 2010 yılında Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nden “Michel Foucault: Özne ve İktidar” adlı yüksek lisans tezimle mezun oldum. 2015 yılında Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nden “XVII. yüzyıl Osmanlı ve Batı Dünyasında İktidar-Bilim/İlim İlişkisinin Karşılaştırılması” başlıklı doktora tez çalışmasıyla doktora öğrenimini tamamladım. 2009-2015 yılları arasında Artvin Çoruh Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü’nde araştırma görevliliği; 2015-2018 yıllarında ise aynı üniversitenin Felsefe Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev yaptım. Ağustos 2018 yılından itibaren Kastamonu Üniversitesi Felsefe Bölümü’nde öğretim üyesi olarak atandım ve halen bu görevimi sürdürmekteyim.