İzi Harika Karakaş

1979 yılında İstanbulda doğdu. İlk, orta ve yüksek öğrenimi İstanbul'da tamamladı. Yüksek lisans derecesini Boğaziçi Üniversitesi tarih bölümünden 2007 yılında "II. Abdülhamid Dönemi'nin Fiziksel Engelli, Kazazede ve Felaketzedelere yönelik Politikalarının bir Analizi (1876-1909)" adlı tez ile aldı. 2002 yılında "Tatlıcıbaşı Hadiye Fayriye" adlı osmanlıcadan türkçeye arkadaşlarıyla birlikte çevrisini gerçekleştirdıği bir yemek kitabı bulunmakta.


Yayınlanmış Kitapları