Bakraçtan Şirkete Osmanlı İmparatorluğu’nun Süt İle İmtihanı (XIX. Yüzyılın Son Çeyreğinden XX. Yüzyıla)
Ruhat Alp

Süt ve süt ürünleri, XIX. yüzyılda ABD ve Avrupa’da tıp, bakteriyoloji, kimya, mikrobiyoloji gibi modern disiplinlerin araştırma konusu oldu...

Bir İmamın Kaleminden Çehrin Seferi (1678) – Abdullah el-Hisarî / Gazâ-yı Feth-i Çehrin-i Makhûr ve Terceme-i Abdullâh el-Hisârî
Mehmet Fatih Gökçek

Sadrazam Merzifonlu Kara Mustafa Paşa'nın komutasında 1678'de yapılan sefer sonucunda Çehrin Kalesi fethedilmiştir...

Borderline Personalities: Lives at the Political, Social and Geographic Edges of Modern Turkey
Reuben Silverman

Neither the Ottoman Empire nor the states like Turkey that succeeded it have interests or personalities of their own; they are collections of institutions forged by human beings...

"Dikili Apartımanı Olan Doktorlar" Onuncu Yılda Kazanç Vergisi Tartışmaları Şeref Etker’in Önsözü ve Notlarıyla
Rıfat N. Bali

Şimdiye kadar araştırmacılar ile akademyanın ilgisini çekmemiş bir mikro tarih çalışması olan bu kitap 1933 yılında cereyan eden bir polemiği konu etmekte...

Teşrifat Defteri (1616-1620)
Ersin Kırca
İlhan Gök

1616-1620 yılları arasını kapsayan Teşrifat Defteri, 17. yüzyılın ilk yarısının önemli kaynakları arasında yer alır...

Libra Kitap'a Hoşgeldiniz

Libra Kitap "genç" ancak ihtiras ve tutku sahibi bir şirket. Hayali sosyal bilimler dalında Türkiye ile ilgili hazırlanmış ve gün ışığına çıkmamış vasıflı ve özgün yüksek lisans, doktora tezlerini ve araştırmaları yayınlamak ve ciddi bir külliyat oluşturmak. Tarih, siyaset bilimi, toplumbilim, antropoloji, kültürel incelemeler, hatıratlar, biyografiler. Bütün bu alanlarda hazırlanmış özgün tezler ve araştırmalar bizi ilgilendiriyor. Değerlendirebilmemiz için çalışmalarınızı göndermekten çekinmeyiniz.