Bütün Yollar İstanbul’a Çıkar – Jakob von Betzek’in Macaristan ve Türkiye’ye Diplomatik Kurye Olarak Seyahatleri: 1564/1565, 1572, 1573
Ergün Özsoy

İstanbul, stratejik coğrafi konumu, zengin tarihi ve kültürel mirasıyla her zaman bir çekim merkezidir. Tarih boyunca Akdeniz Dünyası'nın büyük imparatorluklarına başkentlik yapmış, çeşitli inanç ve kültürleri barındırmış...

Varlık Vergisi : İtirazlar-Hatıralar-Hiciv Şiirleri ve Yazıları
Rıfat N. Bali

Kasım 1942’de yürürlüğe giren Varlık Vergisi Kanunu’nun gayrimüslim vergi mükelleflerine ayrımcı ve keyfi bir tarzda uygulanmış olması artık bilinen bir gerçek. Bu kitapta kanunun uygulanmasından önce basındaki hissiyatı, verginin uygulanması sırasında yaşananları, yabancı diplomatik misyonların yabancı uyruklu mükelleflere tarh edilen vergilere itirazları, Aşkale’ye gönderilmiş olan mükelleflerin Cumhurbaşkanlığı’na...

5678 - An Incomplete Catalog of the Medical Library of a Bibliophile Pharmacist / 5678 - Un Catalogue Incomplet de la Bibliothèque Médicale d’un Pharmacien Bibliophile
Halil Tekiner

Explore the world of pharmaceutical and medical history by perusing the pages of 5678. Prof. Tekiner’s eclectic interests...

Bilanço Zamanı: Bâkî Kalan Bu Kubbede Bir Boş Sadâ İmiş (1992-2023)
Rıfat N. Bali

Bilanço Zamanı, yazarın imzasını taşıyan onlarca araştırma kitaplarından bir yenisi değil. Yazar ilk kere, bir Türk Yahudi’si olarak Türkiye’nin fikir âleminde, medyasında karşılaştığı tuhaf durumları, Türk Yahudi toplumunda gözlemlediği değişimi, tarafı olduğu gerginlikleri anlatmakta. Bilanço Zamanı, adı üstünde, yazarın hayatının son çeyreğinde kaleme aldığı bir bilanço. Geçip giden zaman karşısında bir yenilginin...

Aziz Haydar (Omur) ve Balkan Harbi Hatıraları Üzerine Bir Değerlendirme
Sezen Karabulut

Türkçe literatürde öz yaşam öyküsü türünde yer alan kaynaklar içerisinde karşımıza çoğunlukla hatıralar çıkmaktadır. Bazıları aile arşivlerinde yer alan bazıları ise gazetelerde tefrika halinde yayınlanan hatıraların önemli bir kısmı özellikle bürokrat veya ordu mensubu bireylerin ailelerine aittir ve bunlar sonradan çeşitli yayınevleri tarafından basılmıştır. Ancak önemli bir kısmının değerlendirmesi yapılmadığı gibi hâlâ gazete sa...

L’Homme Nouveau de la Turquie Républicaine
Ahmet Emre Ateş

Il est certain que le centenaire de la proclamation de la république en Turquie élabore une large littérature concernant plusieurs ouvrages académiques. Pourtant, la plupart de ces études sont soit historiques, soit théoriques. Il est très rare de trouver une œuvre combinant une approche historique et théorique en même temps. L’importance de cette étude est de comprendre la Turquie républicaine à travers les arguments de Norbert Elias sur la centralisation et la civilisation...

Türkiye’de Muhalif Liberal Söylemin İnşası: İttihat Terakki’den Demokrat Parti’ye
Tahir Anıl Güngördü – Levent Yılmaz

Elinizde bulunan bu kitap temel olarak İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin Türk siyasal hayatındaki iktidar-muhalefet ilişkilerine yaptığı etkiyi bu kez liberal söylem üzerinden tartışmaya açıyor. Bugüne kadarki çalışmalarda İttihatçıların Millî Mücadele’ye katkıları, ya yetiştirmiş oldukları kadrolar bakımından ele alınmış ya da düşünsel alandaki etkileri Cumhuriyet Halk Partisi bağlamında değerlendirilmiştir...

Cavit Orhan Tütengil (1921-1979)
Diren Çakmak

Çalışmada, Cavit Orhan Tütengil’in yaşamı ve kişiliği, Atatürkçülüğe bakışı, Ziya Gökalp, Montesquieu, Prens Sabahattin ve Prens Lütfullah hakkındaki düşünceleri, metodolojik düşünme örneklerine yaklaşımı, Türkiye dışı Türk gazetecilik araştırmalarına katkısı, köy sosyolojisi ve az gelişmenin sosyolojisi bağlamındaki düşünceleri ile ulusal eğitim hakkındaki düşünceleri ele alınmaktadır...

Osmanlı Mizah Basınının Başlangıcı Ermeni Harfli Türkçe Mizah Gazetesi Zvarcakhos «Latifeci» (1856)
Elif Kiraz

Türkçe mizah gazetesi Zvarcakhos “Latifeci,” Ermeni harfleriyle İstanbul’da yayınlandı. Bazı kaynaklara göre 1855’te yayına başlayan bu gazete, elimizdeki bulgulara göre Osmanlı mizah basınının İstanbul’daki ilk Türkçe mizah gazetesi/dergisi... Ve ilk karikatür yayınlayan mizah gazetesi… Ne var ki yeterli ilgiyi görmeyen bu gazeteye ayrılmış bir çalışma yoktu...

Orosdi-Back Mağazaları
Rahime İpek Taşkın

Orosdi-Back mağazaları, ilk olarak 1855 yılında, Adolphe Orosdi ve Hermann Back’in kişisel girişimlerinin bir sonucu olarak Ömer Efendi Giyim Mağazası adıyla Galata’da açılmıştır. Kısa sürede şubeleşerek geniş bir coğrafyaya yayılan firma toptan ve perakende ticarette önemli bir ilerleme kaydetmiştir. Orosdi-Back mağazaları, Osmanlı İmparatorluğu’nda mağazacılık sektörünün ekonomik ve sosyal...

Online Satış >

PLEASE CONTACT US FOR INTERNATIONAL ORDERS
info@librakitap.com.tr

Libra Kitap'a Hoşgeldiniz

Libra Kitap "genç" ancak ihtiras ve tutku sahibi bir şirket. Hayali sosyal bilimler dalında Türkiye ile ilgili hazırlanmış ve gün ışığına çıkmamış vasıflı ve özgün yüksek lisans, doktora tezlerini ve araştırmaları yayınlamak ve ciddi bir külliyat oluşturmak. Tarih, siyaset bilimi, toplumbilim, antropoloji, kültürel incelemeler, hatıratlar, biyografiler. Bütün bu alanlarda hazırlanmış özgün tezler ve araştırmalar bizi ilgilendiriyor. Değerlendirebilmemiz için çalışmalarınızı göndermekten çekinmeyiniz.