27 Mayıs Darbesi ve Türk Sağı (1960-1980)
Sacit Yarımoğlu

27 Mayıs 1960 tarihi, cumhuriyet modernleşmesinin de krizlerinden bir tanesi ve Türk siyasetinin şekillenmesinde hatırı sayılır paya sahip olan bir kırılma noktasıdır. Bu kitapta, radikal konumu da dahil olmak üzere, Türk sağının 1960-1980 yılları arasında, darbe karşısındaki tutumu ele alınmıştır. 27 Mayıs darbesi en çok...

12 Eylül Sonrasında Siyasi Yasaklar Süreci ve 1987 Halk Oylaması
Anıl Bıçak

Anıl Bıçak’ın yüksek lisans tezinin gözden geçirilmiş hali olan bu kitap, bir yüksek lisans tezinin sınırlarını da aşarak akademik camiaya önemli katkı sağlayan bir çalışmaya dönüştü. Ayrıntılı ve mikro tarih çalışması...

XIX. Yüzyılda Büyükada (Sosyal ve Ekonomik Durumu)
Duygu Saygın

XIX. yüzyıl, Osmanlı Devleti için pek çok alanda olduğu gibi halkın sosyal yaşantı ve tercihleri hususlarında da ciddi değişimlerin yaşandığı bir dönemdir. Sükûnetini asırlarca muhafaza eden Prens Adaları da bu rüzgârdan...

Sürgün: Aşkale’ye Gönderilen Konstanti N. Kürkçüoğlu’nun Günlüğü (1943)
İrini Sarıoğlu

Konstanti N. Kürkçüoğlu’nun Günlüğü, çok nadir ve özel bir kaynaktır. 1943 yılında uygulanan Varlık Vergisi Kanunu’nun neticesi olarak T.C. uyruklu gayrimüslim vatandaşların hangi koşullar altında çalışma kamplarında hizmet ettiklerine...

Geniş Toplum Bizleri Yeterince Tanımıyor» Türk Yahudi Toplumu ve ‘Türkiye Sahnesi’nde Temsil Edilme Halleri
Rıfat N. Bali

Bilgilerin ışık hızıyla dolaşıma girdiği sosyal medya çağında Türk Yahudi toplumu liderleri kamusal alanda dolaşımda olan ve genellikle “kötü” resmedilen “Yahudi” imgesini ve algısını iyileştirme ve normalleştirme için yıllardan beri çabalamaktalar. Bu kitap, bu çabaları ve...

Osmanlı ve Erken Cumhuriyet Kadın Dergileri – Talepler, Engeller, Mücadele – Cilt 8 (Sayı 14-25)
Cavide Pala

1895-1908 yılları arasında, toplam 624 sayı olarak yayımlanan bir Osmanlı kadın dergisi olan Hanımlara Mahsûs Gazete’nin ilk 100 sayısından seçilen metinlerin bir araya getirilmesiyle hazırlanan seçki, Mustafa Çiçekler ve Fatih Andı tarafından çeviri yazımı yapılarak, 2009 yılında...

Osmanlı ve Erken Cumhuriyet Kadın Dergileri – Talepler, Engeller, Mücadele – Cilt 7 (Sayı 1-13)
Cavide Pala

1895-1908 yılları arasında, toplam 624 sayı olarak yayımlanan bir Osmanlı kadın dergisi olan Hanımlara Mahsûs Gazete’nin ilk 100 sayısından seçilen metinlerin bir araya getirilmesiyle hazırlanan seçki, Mustafa Çiçekler ve Fatih Andı tarafından çeviri yazımı yapılarak...

Muharrir ve Matbuat: On Dokuzuncu Asırda Yazarlık Mesleği ve Babıali Çevresinde Yayıncılık Faaliyetleri
Mert Öksüz

On dokuzuncu asrın Osmanlı Devleti’nin kültür tarihi açısından yarattığı en belirgin değişimlerden birisi matbuatın toplumsal hayatın bir parçası hâline gelmesidir. Kitap, gazete ve dergi gibi farklı ortamlarla okurlarına seslenen, kamusal kimliğe sahip bir yazar düşüncesi de aynı dönemde...

The Artisans and Janissaries of Istanbul: Before and After the Auspicious Event, 1808-1839
Nalan Turna

This book, entitled The Artisans and Janissaries of Istanbul: Before and After The Auspicious Event, 1808-39, tells the story of the artisans and janissaries in Istanbul during the reign of Mahmud II (r. 1808-39). It is about people like the aforementioned toymaker/seller who survived on the....

Jews in the Economic Life of Constantinople and Smyrna in the Eighteenth and Early Nineteenth Centuries (1700-1820)
Leah Bornstein-Makovetsky

The book consists of ten chapters that are based mainly on new sources. The chapters discuss the economic activities of Jews and non-Jews in Constantinople and Smyrna during the long eighteenth century (1700-1820). The chapters also contain information relating to Salonica...

Kara Sakallı, Kızıl Ruhlu Bir Gazeteci: Arslan Humbaracı
Rıfat N. Bali

Türkiye’nin sol hareketler tarihinde Arslan Humbaracı’nın ismine rastlamak pek mümkün değil. Humbaracı birkaç hatıratta birkaç satırla geçen unutulmuş bir isimdir.Bu çalışma, Humbaracı’nın Türkçeye çevrilmemiş otobiyografisi ve dönemin yerli ve yabancı basın arşivinin ışığında...

Osmanlı Devleti’nde Değirmencilik Endüstrisi ve Buhar Değirmenleri
Salih Başkutlu

Osmanlı Devleti’nde çoğalan kent nüfusunun kaliteli ve hijyenik un talebi arttıkça, değirmencilik endüstrisi kendini bu minvalde dönüştürmeye başladı. Sanayileşmenin getirdiği imkânlar değirmencilik faaliyetlerine uyarlanmaya çalışıldı. Bunun neticesinde...

Osmanlı İmparatorluğu’nda Bir Endüstrileşme Hamlesi – Modern Konserve Sektörünün Doğuşu (XIX. Yüzyılın Son Çeyreğinden XX. Yüzyıla)
Ruhat Alp

Biyo-iktidar çağında, nüfusu koruma ve denetleme, sağlıklı bireyin inşası ve uyrukların beslenmesi, modern iktidarın üzerinde titizlikle durduğu konular arasındaydı. Haliyle, kamu sağlını koruma düşüncesinin yanı sıra gıda sektöründe seri ve kitlesel üretime geçme...

Yaşar Kemal ve Dido Sotiriyu’nun Romanlarında Toplumsal Bellek
Christina Zenginoğlu

Edebi türler arasında kesin hatlara sahip olmayan roman, insanı ele alması itibarıyla toplumu ve toplumsal olanı alakadar eden müstakil bir araştırma sahası oluşturur. Kolektif hatırlama ve unutma durumlarını ölçen ve bir hatırla(t)ma gerecine dönüşen...

Beyrut Vilayeti’nde Osmanlı İdaresi (1887-1909)
Zafer Orha

9. asrın ilk çeyreğine gelindiğinde, başta buharlı gemi teknolojisinin devreye girmesi ve sair etkilerle Akdeniz’de ticaret canlanmış, Doğu Akdeniz’de liman kentleri ekonomik potansiyelleriyle öne çıkmıştır. Öte yandan Suriye’de...

Cumhuriyet Yıllarında Türkiye Yahudileri – Aliya: Bir Toplu Göçün Öyküsü (1946-1949) – 2ci Baskı
Rıfat N. Bali

Elinizdeki kitap, 1946-1949 dönemini kapsıyor ve esas olarak Türkiyeli Yahudilerin 14 Mayıs 1948’de kurulan İsrail Devleti’ne göçlerini anlatıyor. Son derece kapsamlı ve titiz bir arşiv çalışması yapan yazarın amacı, göç...

Göztepe’de Kalan Çocukluğum
Beti S. Bali

Ellili, altmışlı yıllar, yetmişli yılların başlangıcı. Önce Pangaltı’da sonra Nişantaşı’nda yaşayan, banka ikramiyesinden kazanılan Göztepe’deki evde yaz aylarını geçiren bir Yahudi ailesi, yakınları, komşuları, çocukluk...

Kadınlar Dünyası (Sayı 111-120) Osmanlı ve Erken Cumhuriyet Kadın Dergileri (Talepler, Engeller, Mücadele) Cilt 6
Şeyda Aysun Oğuz

1913-1921 yılları arasında, toplam 209 sayı olarak yayımlanan bir Osmanlı kadın dergisi olan Kadınlar Dünyası’nın ilk 100 sayısı 2009 yılında Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı...

Mazide Kalmış Sahaflar, Koleksiyonerler (S)Atılmış Arşivler, Evrak-ı Metrukeler
Rıfat N. Bali

Bu derleme kültür tarihimizin en önde gelen öğelerinden biri olan kitap kültürü tarihi ile ilgili bir seçki. Kütüphaneler, sahaflar, mazinin önde gelen sahaflarının bir zamanlar mekân...

A Unique Maqâma in Ottoman Literature: Debate between a Fluent Woman and an Eloquent Young Husband by Nev’îzâde Atâyî
Şeyma Benli

Maqāma, as one of the most original genres of Arabic literature, was also written in Hebrew, Syriac, and Persian. However, no original maqāma written in Turkish has hitherto been...

Kıyıköy’den SEKA’ya - Bir Maliyecinin Hayatı ve Hatıraları (1924-1992)
Kemal Tanyolaç

Bu eserde Kemal Tanyolaç bir çocuğun, bir gencin, ve bir bürokratın gözünden Cumhuriyet Türkiyesi’nde gündelik hayatın bir panoramasını çizmektedir. 1924 Kars Susuz doğumlu Kemal Tanyolaç, babasının görev yaptığı...

The Anti-Greek Riots of September 6-7, 1955 – Selected Documents From the National Archives of Great Britain and Some Memoirs
Cevdet Mehmet Kösemen

This book is a compilation of selected documents from The National Archives of UK concerning the anti-Greek riots of September 6-7, 1955. The book comprises two groups of documents. One group concerns reports...

Kâtip Çelebi and His World: An Intellectual Between Reason and Sacred Law
Barış Abdullah Baştürk

By using sources such as Mizan ül-Hak, Düstur ül-Amel, Tarih-i Kostantiniyye ve Kayasıre and Tarih-i Frengi Tercümesi, this book analyzes Kâtip Çelebi...

Türk Siyasetinin İlk Filizleri: CHP Gençlik Kolları (1951-1980)
Asil Kaya

“Türk Siyasetinin İlk Filizleri” başlığını taşıyan bu kitap, bize siyasal partilerimizin gençlik kollarının kuruluşunu ve gelişmesini anlatıyor...

Life Style’dan Yeni Türkiye’ye – Yeni Binyıl’ın Türkiyesi’nden Manzaralar (2001-2021)
Rıfat N. Bali

Bu çalışma, AKP’nin iktidara geldiği 2002 yılından bu yana medyada yoğun bir şekilde yer almış olan “Beyaz Türkler” - “Zenci Türkler” tartışmalarının dönemin siyasi şartlarına paralel olarak nasıl bir seyir gösterdiğini tahlil etmekte...

Türkiye’de İktidar-Muhalefet İlişkileri (1983-2002)
Sedat Karakaya

27 Mayıs ve 12 Mart askeri müdahalelerinden sonra siyasal alan ordu eliyle yeniden tanzim edilmiştir. 12 Eylül Darbesi’nden sonra ordunun tahkim ettiği 1980’li yıllarda Kenan Evren’in “Parti Enflasyonu” olarak nitelendirdiği siyasal yelpaze daraltılırken, ordunun desteklediği MDP karşısında ANAP tek başına iktidar olmuştur...

Türkiye’de Özel Girişimciliğin Gelişimi ve İş İnsanlarının Ağzından «Başarı» Hikâyeleri (1930’lardan 1960’lara)
Rıfat N. Bali
Murat Koraltürk

İş insanı ve yönetici hatırat, biyografi ve otobiyografilerini konu edinen kitapların iktisat tarihi, işletme ve yönetim tarihi açısından kaynak değeri bulunmaktadır...

Libra Kitap'a Hoşgeldiniz

Libra Kitap "genç" ancak ihtiras ve tutku sahibi bir şirket. Hayali sosyal bilimler dalında Türkiye ile ilgili hazırlanmış ve gün ışığına çıkmamış vasıflı ve özgün yüksek lisans, doktora tezlerini ve araştırmaları yayınlamak ve ciddi bir külliyat oluşturmak. Tarih, siyaset bilimi, toplumbilim, antropoloji, kültürel incelemeler, hatıratlar, biyografiler. Bütün bu alanlarda hazırlanmış özgün tezler ve araştırmalar bizi ilgilendiriyor. Değerlendirebilmemiz için çalışmalarınızı göndermekten çekinmeyiniz.