19. Yüzyıl Osmanlı Tasvir Sanatının Bir Örneği - Pulat Tepsiler
Faruk Feza Üstünkaya

Pulat tepsiler; 18. yüzyılın sonunda Batı’da yapılmaya başlanmış, 1851 yılındaki Büyük Dünya Fuarı’nda (The Great Exhibition) ilk defa sergilenmiş, 19. yüzyılda ise Osmanlı’nın günlük yaşamının bir parçası olarak Osmanlı pazarında görülmeye başlanmıştır.

Sami Kohen Anlatıyor - Ver Elini Dünya - 70 Yıllık Gazetecilik Serüveni
Nihal Boztekin

Bu kitap Türkiye’de basın camiasının duayenlerinden dış politika yazarı Sami Kohen’in çocukluğundan başlayarak özel yaşamına dair ayrıntıları aktarırken, Türkiye ile dünya arasında köprü kurmayı misyon edinmiş bir gazetecinin gözünden...

Osmanlı Coğrafyasındaki Hintli Mutasavvıflar ve Tekkeleri
Ali Emre İşlek

Bu eser, asırlar boyunca kalabalık kitleler halinde Yakındoğu’ya gelen Hintli mutsavvvıfları, barındıkları ve faaliyetlerini yürüttükleri tekkeler bağlamında ve Osmanlı döneminde özelinde irdelemektedir.

An Assessment of the Translation Bureau and the Cultural Politics of Turkey (1940-1946)
Sena Yapar

In this book, the cultural politics of the period is tried to be investigated through the activities of the Translation Bureau between 1940 and 1946. Hasan-Âli Yücel was appointed as the Minister of Culture in the government formed just after Atatürk’s passing away.

İstanbul’da Antika Müzayedeleri - İlânlar (1921-1980)
Rıfat N. Bali

Bu çalışma, alanında yapılmış ilk çalışmadır. 1920’li yılların başlarından 1980 yılının sonuna kadar uzanan altmış yıllık dönemde gazetelerde yer almış antika eşya müzayedeleri ilânları derlenmiştir.

Libra Kitap'a Hoşgeldiniz

Libra Kitap "genç" ancak ihtiras ve tutku sahibi bir şirket. Hayali sosyal bilimler dalında Türkiye ile ilgili hazırlanmış ve gün ışığına çıkmamış vasıflı ve özgün yüksek lisans, doktora tezlerini ve araştırmaları yayınlamak ve ciddi bir külliyat oluşturmak. Tarih, siyaset bilimi, toplumbilim, antropoloji, kültürel incelemeler, hatıratlar, biyografiler. Bütün bu alanlarda hazırlanmış özgün tezler ve araştırmalar bizi ilgilendiriyor. Değerlendirebilmemiz için çalışmalarınızı göndermekten çekinmeyiniz.