Türkiye’de İktidar-Muhalefet İlişkileri (1983-2002)
Sedat Karakaya

27 Mayıs ve 12 Mart askeri müdahalelerinden sonra siyasal alan ordu eliyle yeniden tanzim edilmiştir. 12 Eylül Darbesi’nden sonra ordunun tahkim ettiği 1980’li yıllarda Kenan Evren’in “Parti Enflasyonu” olarak nitelendirdiği siyasal yelpaze daraltılırken, ordunun desteklediği MDP karşısında ANAP tek başına iktidar olmuştur...

Türkiye’de Özel Girişimciliğin Gelişimi ve İş İnsanlarının Ağzından «Başarı» Hikâyeleri (1930’lardan 1960’lara)
Rıfat N. Bali
Murat Koraltürk

İş insanı ve yönetici hatırat, biyografi ve otobiyografilerini konu edinen kitapların iktisat tarihi, işletme ve yönetim tarihi açısından kaynak değeri bulunmaktadır...

İstanbul ve Anadolu’da Bulunan Askeri Kışlaların Osmanlı Ekonomisine Etkileri (1850-1860)
Muhammer Aydın

Osmanlı Devleti, XVII. yüzyılda toprak kaybetmeye başlamış, XIX. yüzyıla gelindiğinde ise ciddi oranda sınırları daralmıştır...

Osmanlı Arnavutluk’undan İki Portre Katolik Mirdita Kabilesi Reisleri Bib Doda Paşa ve Oğlu Prenk Bib Doda Paşa
Said Olgun

Bu kitap, Kuzey Arnavutluk’ta yaşayan Katolik Mirdita Kabilesi reisleri Bib Doda Paşa ve Prenk Bib Doda Paşa’nın hayat hikayelerinin izini Bâb-ı Âli ile olan ilişkileri üzerinden sürmeyi hedefliyor...

An Ottoman Armenian Orphanage: The Short History of Dârüleytâm-ı Osmânî in Adana (1909-1918)
Uğur Akpınar

This book examines the rich history of Dârüleytâm-ı Osmânî, a state orphanage established in Adana by Cemal Pasha of the Adana Governor of the period for Armenian girls and boys who were orphaned due to the Adana massacres of 1909...

Libra Kitap'a Hoşgeldiniz

Libra Kitap "genç" ancak ihtiras ve tutku sahibi bir şirket. Hayali sosyal bilimler dalında Türkiye ile ilgili hazırlanmış ve gün ışığına çıkmamış vasıflı ve özgün yüksek lisans, doktora tezlerini ve araştırmaları yayınlamak ve ciddi bir külliyat oluşturmak. Tarih, siyaset bilimi, toplumbilim, antropoloji, kültürel incelemeler, hatıratlar, biyografiler. Bütün bu alanlarda hazırlanmış özgün tezler ve araştırmalar bizi ilgilendiriyor. Değerlendirebilmemiz için çalışmalarınızı göndermekten çekinmeyiniz.