Toplu Makaleler VI – Tarih, Basın ve Popüler Edebiyat Yazıları
Rıfat N. Bali

Bu derlemede yer alan ve güncelliklerini halen muhafaza eden makaleler; Türk basın tarihi, popüler edebiyat eserleri ve güncel siyasi söylemlerde başta Yahudiler olmak üzere çeşitli azınlık gruplarının ne şekilde temsil edildiği ile ilgili araştırma yazılarıdır...

Tunceli’nin İdari, Siyasi, Sosyal ve İktisadi Tarihi (1940-1971)
Savaş Sertel

19 yüzyılın son çeyreğinde Mamuretü’l-Aziz Vilayetine bağlı olarak Hozat merkezli Dersim Sancağını oluşturmuştur. Osmanlı Devleti, Dersim’in Hozat, Pertek, Çemişgezek, Mazgirt gibi düzlük ve tarım yapılan yerlerinde hâkimiyet kurarken...

Matbuat Tarihinin Unutulmaz Bir Patronu - Halil Lütfü Dördüncü
Rıfat N. Bali

Türk basın tarihinde adı en çok geçen gazete patronlarından biri Halil Lütfü Dördüncü’dür (1893-1972).Dördüncü’nün adıyla özdeşleşmiş olan “cimriliği” hakkında sayısız anekdot ve hatıralar mevcuttur. Son Posta, Tan ve Yeni Gazete’nin kurucularından olan Dördüncü’nün adı...

Dersaadet Polis Mektebi Müdürünün Kaleminden Fahişeler Hayatı ve Redâet-i Ahlâkiyye
Mustafa Galib (Baysanlı)

II. Meşrutiyet ve sonrasında Osmanlı İmparatorluğu’nun yıkılışına kadar geçen sancılı yıllar bazı yazarlar tarafından ekonominin bozulduğu ve ahlaki çöküntünün yaşandığı bir dönem olarak adlandırılmıştır.

Türkiye’de Kadın: Tarihi ve Talihi
Evrim Şencan Gürtunca

Tarihi ve Talihiyle Türkiye’de Kadın... Bu kitap, kadının tarihinin mi talihini, talihinin mi tarihini belirlediğinin sorgulanmasıyla kaleme alındı. Yedi akademisyenin ortak çalışmasıyla, eski Türk kültüründen günümüze uzanan süreçte Türk kadınının günlük yaşamdaki durumu, sosyolojik ve tarihî açıdan okurun beğenisine sunuldu.

Libra Kitap'a Hoşgeldiniz

Libra Kitap "genç" ancak ihtiras ve tutku sahibi bir şirket. Hayali sosyal bilimler dalında Türkiye ile ilgili hazırlanmış ve gün ışığına çıkmamış vasıflı ve özgün yüksek lisans, doktora tezlerini ve araştırmaları yayınlamak ve ciddi bir külliyat oluşturmak. Tarih, siyaset bilimi, toplumbilim, antropoloji, kültürel incelemeler, hatıratlar, biyografiler. Bütün bu alanlarda hazırlanmış özgün tezler ve araştırmalar bizi ilgilendiriyor. Değerlendirebilmemiz için çalışmalarınızı göndermekten çekinmeyiniz.