İdari ve Sosyal Dinamikleriyle İngiliz Yönetiminde Kıbrıs (1878-1914)
Cemil Çelik

1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı sonrasında Osmanlı Devleti’nin bulunduğu zor durumundan faydalanan İngiltere, 4 Haziran 1878 tarihli “İttifak Antlaşması” ile “geçici” olarak Ada yönetimini ele geçirmiştir...

Biniş ve Göç-i Hümâyûnları Teşrîfâtı
A. Çağrı Başkurt

Arşiv belgelerinden faydalanılarak hazırlanan bu kitap, saray protokolü içinde “biniş ve göçlerin hikâyesini ve uymak zorunda olunan kuralları anlatıyor...

Sır Kâtibi Ahmet Ağa – Sultan I. Mahmud’un Günlüğü (18 Muharrem – 9 Cemâziyelâhir 1147 / 20 Haziran – 6 Kasım 1734)
Kaan Doğan

Sır Kâtibi Ahmed Ağa’nın kaleme aldığı Rûznâme, Sultan I. Mahmud’un 20 Haziran - 6 Kasım 1734 tarihleri arasında gün boyu nelerle meşgul olduğu...

Resistance Everywhere: Politics of Turkey’s Left-Wing Diaspora in France (1971-1988)
Oğul Tuna

France had been a center of attraction and a country of asylum for the dissidents of the political regimes in Turkey since the nineteenth century...

Mémoire Sur La Prostitution Publique à Constantinople
Docteur Branzeau

Ce pamphlet, publié en 1861, à notre connaissance n’existe dans aucune bibliothèque...

Libra Kitap'a Hoşgeldiniz

Libra Kitap "genç" ancak ihtiras ve tutku sahibi bir şirket. Hayali sosyal bilimler dalında Türkiye ile ilgili hazırlanmış ve gün ışığına çıkmamış vasıflı ve özgün yüksek lisans, doktora tezlerini ve araştırmaları yayınlamak ve ciddi bir külliyat oluşturmak. Tarih, siyaset bilimi, toplumbilim, antropoloji, kültürel incelemeler, hatıratlar, biyografiler. Bütün bu alanlarda hazırlanmış özgün tezler ve araştırmalar bizi ilgilendiriyor. Değerlendirebilmemiz için çalışmalarınızı göndermekten çekinmeyiniz.