ahmet ates

Ahmet Emre Ateş, 1980 yılında İstanbul’da doğdu. Ortaöğrenimini Saint Michel Fransız Lisesi’nde tamamladıktan sonra eş zamanlı olarak İstanbul Bilgi Üniversitesi ile Portsmouth Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden 2004 yılında mezun oldu. Yüksek lisansını Galatasaray Üniversitesi Siyaset Bilimi Ana Bilim Dalı’nda 2006 yılında tamamladı. 2011 yılında İstanbul Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ana Bilim Dalı’nda doktora tezini tamamladı. 2013 yılından itibaren İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde öğretim üyesi olan Ahmet Emre Ateş, 2016 yılında Siyasal Hayat ve Kurumlar alanında doçent, 2022 yılında Siyaset Bilimi Ana Bilim Dalı’nda profesör oldu. Ateş’in “Cumhuriyet ve Modernleşme” (Doğu Kitabevi, 2015) adlı derleme ve “Her Sayfası Altın Değerinde: Ahmed Ateş ve Ailesi” (Büyüyenay Yayınları, 2021) adlı biyografik kitaplarının yanı sıra, “Kazma-Kürek, Defter-Kitap: Köy Enstitüleri, Sekülarizm ve Romantik Milliyetçilik” (İletişim Yayınları, 2021), “Türkiye’de Resim ve Politika” (Gazi Kitabevi, 2021), “L’Homme nouveau de la Turquie républicaine” (Libra Kitapçılık, 2024) adlı bilimsel kitapları bulunmaktadır. Ateş, politik felsefe, kültür tarihi, sanat ve siyaset üzerine akademik çalışmalarına devam etmektedir.