Kozmopolitan Hayatlar, Diasporik Kimlikler

Zordur aslında göçmenlerin haletiruhiyesini anlamak. Hem geride bıraktığına sadakatle bağlı kalır hem de vardığı yere ait hisseder kendisini. Öyle ki göçmenlerin kimlikleri, farklılığa rağmen değil farklılık aracılığıyla yaşayabilen ve kendilerini durmaksızın üretebilen ve hatta yeniden üretebilen kimliklerdir. Zaten bir müzakere süreci değil midir kimlik?

Kimliklerin bu metcezirinde medyanın ayrı bir yeri vardır elbette. Londra’da yaşayan Türk göçmenlerin gündelik yaşamında medya kullanımına yönelik bir izleyici etnografisi tam da söz konusu yeniden üretim sürecini anlamaya yardımcı olmaktadır. Türkiye’den yayınları ulusötesi alanda tüketen göçmen, kimliğinin ifadesini ideolojik okumaları ile birlikte yapmaktadır. Kozmopolitan hayatın akışı ile diyasporik kimliğinin sürekli yeniden inşası sırasındaki “ideolojik” gerilimi, gündelik yaşamına gömülü televizyon izleme, gazete okuma ve yeni medyayı kullanma davranışlarına yansıtabilmektedir. Sınırların bozguna uğradığı bir dünyada kendini anlamlandırma çabasıdır aslında bu. Anlamın toplumsal olarak inşa edildiği ulusötesi alanda göçmen kimliğinin varoluş ve oluşuna dair bir çalışma elinizdeki.


Satın Al

Künye

Kitabın Adı:
Kozmopolitan Hayatlar, Diasporik Kimlikler
Yazar:
Bora Ataman
Baskı Tarihi: 
2012 
Dizi Adı:

Kültür İncelemeleri - 10

Baskı Adedi:

400

Sayfa:

154

Ebat:

13.5 x 21 cm

Kağıt:

Enso 60 gr

Kapak:

Utku Lomlu

Cilt/Kapak:

300 gr. Mat, Amerikan, 4 renk

ISBN/Barkod:

978-605-4326-45-7

İçindekiler

Kısaltmalar

Teşekkür...

Önsöz

Giriş

Birinci Bölüm

Yeni Bir Dünya Tahayyülü: Kozmopolitanizm ve Göçmenlerin Dolayımlanmış Hayatları

1-      İzleyici çalışmaları, göç ve göçmenlik

2-      Arka plan, yöntembilim, araştırma soruları ve teorik çerçeveler

3-      Göçmenlerin medya tüketiminde tekliğe karşı karmaşa

İkinci Bölüm

Ön-Göçmenlerin "Varoluş" ve "Dönüşüm"ünde Medyanın Rolü

1-      Postmodern dünyada yeni kimlikler ve medya

2-      Ön-göçmenler: göç sürekliliği boyunca farklı bir pozisyon

3-      İzleyici çalışmalarında ihmal edilmiş bir popülâsyon: ön-göçmenler olarak lisansüstü Türk öğrencileri

4-      Yöntem

5-      Kozmopolite dönüşüm?

a-                  Türklük üzerine

b-                  Türk medyası ve kültürüne duyulan istek

c-                  Dünyaya karşı filizlenen ilgi

d-                 Teori ve pratikte kozmopolit

6-      "Küresel dünya vatandaşları"

Üçüncü Bölüm

"Kozmopolitan" Hayatlar ve Ulusötesi Medya Atmosferi Bağlamında Diasporik Kimliklerin İnşası: Londra'daki Türk Sosyalist-"Ulusalcı" Çevre

1-      Giriş

2-      Kültürel çalışmalar, kimlik sorunu ve medya

3-      Kozmopolitanizm ve diasporik topluluklar

4-      Diasporik nüfuslar üzerine etnografik izleyici araştırması

5-      Araştırmanın amaçları

6-      Araştırma dizaynı ve metodoloji

a-      Araştırma stratejisi

b-      Yöntemler ve usuller

7-      Ulusalcı kozmopolitanizm?

a-      Algılanan Türklük, Britanyalılık ve ulusal kimlikler

b-      Türk medyasına olan istek

c-      Teori ve pratikte kozmopolitanizm

8-      Sonuç

Sonsözler Söylenmemiştir...

Kaynakça

Dizin

Basından