Sezai Balcı

1976’da Giresun’un Tirebolu ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimimi Giresun’da tamamladı. 1997’de Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü’nden mezun oldu. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yakınçağ Tarihi Anabilim Dalı’nda “II. Meşrutiyet Döneminde İkdam Gazetesi (1908-1909)” adlı tezle yüksek lisans (2000) ve “Osmanlı Devleti’nde Tercümanlık ve Babıâli Tercüme Odası” adlı tezle doktora (2007) derecelerini aldı. Askerliğini ise 2010-2011 yılında Tunceli’de yedek subay olarak tamamladı. 2007’den beri Giresun Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nde görev yapmaktadır. Osmanlı diplomasisi, Türk modernleşmesi, Türk eğitim tarihi ve azınlıklar hakkında çalışmalarımı sürdürmektedir. Giresun Rumları ve Gayrimüslim Bir Belediye Başkanı: Kaptan Yorgi Konstantinidi Paşa (2. Baskı, Libra Kitabevi, İstanbul 2012), Osmanlı Bürokrasisinde Yahudiler (Ahmet Yadi ile birlikte, Libra Kitabevi, İstanbul 2013), Babıâli Tercüme Odası (Libra Kitabevi, İstanbul 2013) ve Osmanlı Devleti’nde Engelliler ve Engelli Eğitimi: Sağır Dilsiz ve Körler Mektebi (Libra Kitabevi, İstanbul 2013), Harşıt Nahiyesi Nüfus Defteri, (Ayhan Yüksel ile birlikte,Arı Sanat Yay., İstanbul 2014), adlı beş kitabı bulunmaktadır.


Yayınlanmış Kitapları