Mahir Şaul

Mahir Şaul 1951 yılında Istanbul'da doğdu. 1970lerde Folklora Doğru dergisinin yayın yönetmenliğini ve Boğaziçi Üniversitesi Hakbilimi Yıllığı adı altında iki kitabın yayınını üstlendi, Yeni Dergi,Köken gibi edebiyat dergilerinde yazıları çıktı.

1975'te Boğaziçi Üniversitesinden mezun oldu. Doktorasını 1982 yılında ABD'nin Indiana Üniversitesi'nde toplumsal antropoloji alanında bitirdi. Batı Afrika'da Burkina Faso'da toplamı uzun yıllar tutan alan araştırmaları, bazı başka Sahara-altı Afrika ülkelerinde ise daha kısa süreli etütler yaptı, Fransa, Fildişi Sahili, ve İtalya'da bu bölgelerin geçmişi üzerine arşiv araştırmaları yaptı. Buraların kırsal aile örgütlenmesi, ticaret hayatı, müstemleke dönemi ve öncesi siyasal düzeni, toplum ve kültür tarihi , Islam tarihi ve yerel dinlerle ilişkileri, ve iktisadi antropoloji alanındaki yayınları ile tanındı. Ingiltere'deki Royal Anthropological Institute'un Amaury Talbot ödülünü, ABD'deki Association for Africanist Anthropology derneğinin Distinguished Africanist ödülünü aldı. Son yıllarda Afrika sineması üzerine yazılar yayınladı. Bunların yanısıra Türkiye halk kültürü ile ilgisini sürdürdü. Istanbul Yahudi kültürü ve Yahudi İspanyolcasının dilbilim ve sosyolengüistik yönleri ile ilgili yayınlar yaptı. Halen Illinois Üniversitesi'nin Antropoloji bölümünde öğretim üyesi.


Yayınlanmış Kitapları