Doç. Dr. Murat Yıldız

1975'te Ardahan'da doğan yazar 1991'de Paşabahçe Ferit İnal Lisesi'nden mezun oldu. 1997'de Marmara Üniversitesi Tarih Öğretmenliği Bölümü'nde Lisans, 2000'de aynı üniversitenin Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü'nde master ve 2008'deyse dok­tora eğitimini tamamladı. 2001-2002'de vatanî görevini Sivas/Divriği'de yedek subay öğretmen olarak yerine getirdi. 1998-2012 yılları arasında MEB'e bağlı değişik okullarda tarih öğretmeni olarak görev yaptı. Temmuz 2012'de Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi FEF Tarih Bölümü'ne yardımcı doçent olarak ata­nan yazar, Aralık 2012 Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi FEF Tarih Bölümü'ne geçti. 2012'de doçentlik unvanı alan yazar hâlen aynı üniversitede öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Evli ve bir çocuk babası olan yazar İngilizce bilmektedir. Çalışmalarını Osmanlı devlet teşkilâtı ve vakıf sistemi üzerinde yoğunlaştıran ve akademik dergilerde yayımlanmış birçok makalesi bulunan yazarın yayımlanmış eserleri şunlardır:

  1. M. Yıldız, Osmanlı Vakıf Medeniyetinde Bir Veziriazam Hayratı: Amcazade Hüseyin Paşa Vakfı, İstanbul 2011;
  2. M. Yıldız, Bahçıvanlıktan Saray Muhafızlığına: Bostancı Ocağı, İstanbul 2011;
  3. Rodos'un Fetih Günlüğü: Fetih-nâme-i Cezîre-i Rodos, haz. M. Yıldız, İstanbul 2011;
  4. M. Yıldız, Balkanlar'daki Osmanlı Vakıf Mirasından Amca Hasan Ağa Vakfı, İstanbul 2012;
  5. N. Öztürk - M. Yıldız, İmparatorluk Tarihinin Kalemli Muhafızları: Osmanlı Tarihçileri (Ahmedî'den Ahmed Refik'e), Bilge Kültür Sanat, İstanbul 2013.


Yayınlanmış Kitapları