Ahmet Asker\

1978 yılında Antakya'da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Antakya'da tamamladıktan sonra 2000 yılında Gaziantep Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'nden mezun oldu. 2000-2006 yılları arasında MEB'de öğretmenlik yaptı. Görevi sırasında Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı'nda yüksek lisans derecesini aldı. 2006'da Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı'nda doktoraya ve asistanlığa başladı. 2012 yılında doktorasını tamamladı. Doktora sürecinde eğitiminin bir bölümüne Leibniz Üniversitesi Hannover'de devam etti. 2010'da Zentrum Moderner Orient (ZMO) Berlin'de bir dizi seminere katılarak Almanya'daki çeşitli arşivlerde araştırmalarını sürdürdü. Yazar, Mersin Üniversitesi Tarih Bölümü'nde öğretim üyesidir.


Yayınlanmış Kitapları