Erdal İnce

1978 yılında Bilecik’te dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini Bilecik’te tamamladı. 2001 yılında Çanakkale Onsekizmart Üniversitesi Eğitim Fakültesi’ni bitirdi. Aynı yıl, Van iline öğretmen olarak atandı. 2008 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü yüksek lisans programını “1945 Köylüyü Topraklandırma Kanunu ve Türk Siyasal Yaşamına Etkisi” isimli teziyle, 2020 yılında Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı Doktora Programını, “Osmanlı Devletinde Esnaf Teşkilatı ve İkinci Meşrutiyet Döneminde Esnafa Yönelik Teşvik Politikaları” isimli teziyle tamamladı.

Erdal İnce’nin Osmanlı Devleti’nin son dönemine ait toprak, esnaf ve iktisadi politikalar, Türkiye Cumhuriyeti’nin Tek Parti döneminin genel yapısı ve köycülük hareketleri ile ilgili yayınlanmış makaleleri, bildirileri ve devam eden çalışmaları vardır.


Yayınlanmış Kitapları