Dr. Aytül Tamer TorunLisansını ODTÜ Tarih Bölümü'nde (1999) tamamladıktan sonra, master (2003) ve doktora (2010) derecelerini Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Gazetecilik bölümünde aldı. "İrade-i Milliye: Ulusal Mücadele'nin İlk Resmi Yayın Organı" (2004; TÜSTAV) başlıklı çalışması ile Türk Sosyal Bilimler Derneği "Genç Sosyal Bilimci" ödülünü kazandı. TÜBİTAK Doktora Sonrası Araştırma Bursu (2013) ile Dr. Georges Dedes (University of London) danışmanlığında SOAS'da Balkan Savaşı bağlamında yürüttüğü post-doctoral çalışmasını tamamladı. Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü'nde araştırma görevlisi olan Dr. Aytül Tamer-Torun'un başlıca akademik çalışma alanları Türkiye siyasal ve toplumsal tarihi; Osmanlı ve Cumhuriyet dönemini iletişim ve basın tarihidir.


Yayınlanmış Kitapları