Şule Toktaş

Siyaset bilimi profesörüdür. Lisans eğitimini Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde, yüksek lisans eğitimini Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kadın Çalışmaları Programı'nda ve doktora eğitimini Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü'nde tamamlamıştır. Roberts Schuman İleri Araştırmalar Merkezi (Floransa, İtalya) ve Wisconsin Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Araştırmaları Merkezi'nde (Madison, ABD) doktora sonrası çalışmalarda bulunmuştur. Halen, Kadir Has Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak görev yapmakta olan Toktaş'ın araştırma ilgi alanlarını kadın çalışmaları, uluslararası göç ve nüfus hareketleri, Avrupa Birliği ve Türkiye ilişkileri, azınlıklar, çokkültürlülük ve dış politika oluşturmaktadır. Araştırmaları TÜBİTAK, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu, ARIT, Chaim Herzog Merkezi, Kadir Has Üniversitesi ve Işık Üniversitesi gibi ulusal ve uluslararası kuruluşlar tarafından desteklenmiştir. Göç, Suriye-Afganistan siyaseti ve düşünce kuruluşları üzerine kitapları bulunan Dr. Toktaş'ın çok sayıda yayımlanmış bilimsel makalesi bulunmaktadır. Sosyal Bilimlere katkısından dolayı TÜBİTAK Teşvik Ödülü'ne layık görülmüştür.


Yayınlanmış Kitapları