Pınar Dost Niyego

Atlantik Konseyi Türkiye Ofisi ve Atlantik Konseyi Enerji ve Ekonomi Zirvesi Direktör yardımcısıdır. 2010 yılında Paris Siyasi Bilimler Enstitüsü’nde “Tarafsızlıktan İttifaka. Türkiye’deki Amerikan Etkisi’nin Kökenleri (1939-1947)” konulu Tarih Doktorasını tamamlamıştır. Bu kitap aynı üniversitede gerçekleştirdiği Master tezine dayanarak hazırlanmıştır. Araştırma ilgi alanları daha çok Türk dış politikası, Türk-Amerikan ilişkileri tarihi, güncel Ortadoğu politikaları ve Holokost Eğitimi üzerinedir. Galatasaray Üniversitesi’nde İkinci Dünya Savaşı tarihi üzerine ders vermektedir. 2013 Eylül ayında United States Holocaust Memorial Museum’da (USHMM) Uluslararası Eğitimci Enstitüsü’ne katılmıştır ve USHMM, Anne Frank House ve Sosyai Değişim Derneği’nin birlikte düzenledikleri Holokost öğretmen eğitim programlarına öğretmen eğitimcisi olarak katılmaktadır. Dost-Niyego yedi yıl boyunca Müdür Asistanı ve Proje Koordinatörü olarak çalıştığı Fransız Anadolu Araştırmaları Enstitüsü’ne bağlı bir araştırmacıdır.


Yayınlanmış Kitapları