Coşkun Tuna30 Mayıs 1987’de İstanbul’da doğdu. Boğaziçi Üniversitesi’ndeki lisans yıllarını 2010’da Sosyoloji ve Tarih alanlarında çift ana dal derecesiyle tamamladıktan sonra, yüksek lisans çalışmalarına aynı üniversitenin Tarih Bölümü’nde devam etmeye karar verdi. Başlıca araştırma alanları Osmanlı İmparatorluğu’nun son yılları, milliyetçilik ve gündelik hayattır. 2013’te tamamlamış olduğu yüksek lisans tezi de bu konular üzerinedir.


Yayınlanmış Kitapları