Esther Debus

1959 yılında Bad Homburg’da doğdu. Freiburg, Münih ve Bamberg üniversitelerinde Şarkiyat (Türkoloji ve İslam Bilimi) öğrenimi gördü. 1987 yılından bu yana yayıncılık alanında redaktör olarak çalışmaktadır. Sebilürreşad yazarın 1988 yılında Bamberg Üniversitesi’nde hazırladığı doktora tezidir. Yazarın 1983 yılında Münih Üniversitesi’nde hazırladığı Milli Gazete başlıklı yüksek lisans tezi de Türkçe’ye çevrilmekte olup yakın bir gelecekte yayınlanacaktır.


Yayınlanmış Kitapları