Selçuk Sarı1987 yılında Giresun’da doğdu. İlköğrenimini Giresun Cumhuriyet İlköğretim Okulu’nda, ortaöğrenimini Giresun Atatürk Lisesi’nde tamamladı. 2010 yılında Giresun Üniversitesi Tarih Bölümü’ndeki lisans eğitimini tamamladı. 2013 yılında Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı Yakınçağ Tarihi alanında gördüğü yükseklisans eğitimini Sicill-i Ahval Kayıtlarında Amasyalı Memurlar isimli tezini sunarak tamamladı. Giresun’un Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerine ait, uluslararası sempozyumlarda sunulmuş ve dergilerde yayınlanmış akademik çalışmaları bulunmaktadır. Giresun’un yerel gazetelerinden Yeşilgiresun gazetesinde de bir süre köşe yazarlığı yapt


Yayınlanmış Kitapları