Saray’ın ve Cumhuriyet’in Dişçibaşısı Sami Günzberg

Dişçibaşı, Sultanlar'ın ve Cumhuriyet'in kurucularının sırdaşı, gayriresmî diplomat, İstanbul'daki sayısız gayrimenkullerden Musul'daki petrol yataklarına ve Filistin'deki arazilere kadar uzanan emsalsiz bir mal varlığının sahibi Sultan II. Abdülhamid vârislerinin vekili, antika koleksiyoncusu, Nazi Soykırımı'ndan kaçan Yahudi mültecilere yardım eden bir arabulucu... Bütün bu sıfatlar aynı zamanda Sami Günzberg'in hayat hikâyesinin değişik manzaralarıdır.

Sultan II. Abdülhamid, Sultan VI. Mehmed Vahideddin, Mustafa Kemal, İsmet Paşa, Celâl Bayar, Adnan Menderes, Refik Koraltan... Bunlar Sami Günzberg'in güvenini kazandığı devlet ricalinden sadece birkaçı. Bir imparatorluğun dağılmasına, Kurtuluş Savaşı'na ve Cumhuriyet'in kuruluşuna şahit olmasına rağmen Sami Günzberg hatıralarını kaleme almamaya kararlıydı. Arşiv belgelerine dayanan bu çalışma ile Dişçibaşı Sami Bey'i gizleyen perde aralanmakta ve hayat hikâyesi anlatılmaktadır.


Satın Al

Künye

Kitabin Adi:

Saray’ın ve Cumhuriyet’in Dişçibaşısı Sami Günzberg

Yazan:

Rıfat N. Bali

Baski tarihi

2014

Dizi Adi:

Tarih-98

Baski Adedi:

50

Sayfa:

522

Ebat:

13.5 x 21 cm.

Kagit:

Enso 60gr.

Kapak:

Lom Tasarim Ofisi

Cilt/Kapak:

300 gr. Mat, Amerikan, 4 Renk

ISBN/Barkod:

978-605-9022-11-8

 

Içindekiler

Kısaltmalar

Kim Kimdir?

İkinci Baskıya Önsöz

Önsöz

Giriş

Birinci Bölüm: İlk Yılları, Tanıklıklar ve Anılar

İlk Yılları

Anılarda ve Tanıklıklarda Sami Günzberg

Resmî Belgelere Göre Sami Günzberg

İkinci Bölüm: Mütareke Dönemindeki Faaliyetleri

Mütareke Dönemi

Velid Ebüzziya ile Tartışması

Sami Günzberg'in Aklanması

Üçüncü Bölüm: Atatürk ve Sami Günzberg

Atatürk ile Tanışması

Atatürk ile İlişkileri

Atatürk ve Yahudiler

Dördüncü Bölüm: Nazilerin İktidara Gelmeleri ve Sami Günzberg

Union des Sociétés OSE'nin Alman Yahudisi Hekimleri Türkiye'ye Yerleştirme Çabaları Alman Yahudisi Ailelerin Türkiye'ye Yerleştirilmeleri Tasarısı

Beşinci Bölüm: Sami Günzberg - Haim Weizmann İlişkisi

Haim Weizmann'ın Türkiye'yi Ziyareti Öncesindeki Temaslar

Ziyaret ve Müzakereler

Haim Weizmann'ın Kaleminden Türkiye Ziyareti

Vera Weizmann'ın Anılarında Türkiye Ziyareti

Moşe Şertok'un Günlüğüne Göre Weizmann'ın Ziyareti

Prof. Dr. Philipp Schwartz'ın Anılarında Türkiye Ziyareti

Ziyaretin Değerlendirilmesi

Ziyaret Sonrasında Gelişmeler

Günzberg Neden Weizmann'ı Türkiye'yi Ziyaret Etmeye Teşvik Ediyordu?

Sami Günzberg ve İş Âlemi

Altıncı Bölüm: İkinci Dünya Savaşı Yılları Yahudileri Soykırım'dan Kurtarma Çabaları

Sami Günzberg'in Faaliyetleri

Filistin Hahambaşısı İsaac Herzog'un Ziyareti

Sami Günzberg-Haim Barlas İlişkileri

Amerikan Büyükelçisi Laurence A. Steinhardt'ın İzlenimleri

Yedinci Bölüm: Sami Günzberg - Türk Yahudi Cemaati İlişkileri

Tuğgeneral James G. Harbord ile Görüşmesi

TBMM Reisi Kâzım Özalp ile Görüşmesi

Antisemit Yayınlara Müdahalesi

1934 Trakya Olayları

Varlık Vergisi Kanunu

Türk Siyasetçilerini Değerlendirmesi

Sekizinci Bölüm: II. Abdülhamid'in Mirası ve Sami Günzberg-Hanedan İlişkileri

"II. Abdülhamid'in Mirası" Meselesinin Ortaya Çıkması

Sami Günzberg'in Bulduğu İlk Vekil: Yüzbaşı John G. Bennett

Lozan Konferansı ve II. Abdülhamid'in Mirası Meselesi

Hanedan Mensuplarının Sınırdışı Edilmeleri-Müzayedeler

Sami Günzberg ve Varisler

Muhtelit Hakem Mahkemeleri'ndeki Davalar

Consolidated Eastern Corporation ve Royal Trust Company of Canada Şirketlerinin Kurulması

Britanya Hariciye Vekâleti ile Temaslar

Filistin'deki Araziler

Türkiye'deki Davalar

Sami Günzberg Hakkında İddialar

Şehzade Abdülkadir Efendi ve Sami Günzberg

Sona Doğru - Cahit Osman'ın Teşebbüsleri

Amerikalı Hukukçu Harold Stassen'in Teşebbüsü

Dokuzuncu Bölüm: Son Yılları

Sami Günzberg Arşivinin Akibeti

Antika Eşyaların Müzayedesi

Sami Günzberg'in Vefatı

Lili Günzberg ve Mücevherlerinin Akıbeti

İkinci Antika Eşya Müzayedesi

Onuncu Bölüm: Son Söz

Sami Günzberg'in Kimliği ve İşlevi

Belgeler

Belge No. 1 Otuz Beş Yıl Evvelki Demlerinde: Dişçi Sami Sermed Muhtar

Belge No: 2 Sami Bey'in Abdülhamid'e Jurnali

Belge No: 3 Sami Bey'in Abdülhamid'e Jurnali

Belge No: 4 Sami Bey'in Abdülhamid'e Jurnali

Belge No: 5 Sami Bey'in Maaşı

Belge No: 6 Sami Günzberg'in Muayenehanesine Astığı Arma

Belge No: 7 Sami Günzberg'in Muayenehanesine Astığı Arma

Belge No: 8 Sami Bey'in Saray'da Gerçekleştirdiği Diş Tedavileri

Belge No: 9 Sami Bey'in Diş Tedavileri Karşılığında Aldığı Ücret

Belge No: 10 Dişlerin Hıfz-Üs-Sıhhâti

Belge No: 11 Resmî Cerîde

Belge No: 12 Tazallüm-nâme

Belge No: 13 John De Kay'ın Mektubu

Belge No: 14 Başvekil Celâl Bayar, Prof. [Haim] Weizmann, Prof. [Philip] Schwartz, Diş Hekimi S[ami] Günzberg arasında yapılan görüşmelerin Tutanağı

Belge No: 15 Irak'ın Petrol Yatakları Konusunda Özet Rapor

Belge No: 16 Mahmûd Namık Efendi'nin Mektubu

Belge No: 17 Tapu muamelâtına mahsus ilmühaber

Belge No: 18 Şehzade Mehmed Âbid Efendi'nin Mektubu

Belge No: 19 Mahmûd Namık Efendi'nin Mektubu

Belge No: 20 Hariciye Vekâleti Yüksek Makamına

Belge No: 21 Dış İşleri Vekâleti Yüksek Makamına

Belge No: 22

Albüm

Dizin