Kibar Taş

KİBAR TAŞ, Tunceli/Dersim doğumlu olup, önce Hacettepe Üniversitesi/Kamu Yönetimi Bölümünü bir süre sonra da Ankara Üniversitesi/DTCF/Tarih bölümünü bitirmiştir.

2012 yılında Ankara Üniversitesi'ndeYüksek Lisansını vermiştir.

Eylül 2013'de II. Uluslararası Tunceli (Dersim) Sempozyumunda "Osmanlı Döneminde Dersim ve Kızılbaşlık" adlı bildiriyi sunmuştur. Dersim Aşiretleri, Osmanlı'nın Kızılbaş politikası, Kureyşan Aşiretleri, Alevilik inancı gibi konularda araştırmalarına devam etmektedir.

Halen Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü'nde Doktora yapmaktadır.


Yayınlanmış Kitapları