Meclisi Mebusan’da İzmir Mebusları (1908-1918)

II. Meşrutiyet dönemi Meclis-i Mebusan’ı, Türk siyasetini siyasi temsille ve çoğulcu bir anlayışla tanıştırmıştır. Osmanlı Devleti'nin farklı şehirlerinden seçilerek gelen mebuslar bir Osmanlı Meclisi oluşturmuştur. Bu çalışmada, II. Meşrutiyet’te görev yapan İzmir mebuslarının biyografileri ve Meclis-i Mebusan’daki faaliyetleri ele alınmaktadır. Ayrıca, İzmir'de seçim süreçlerinde yaşananlar ve siyasi gelişmeler irdelenmektedir. Arşiv kaynaklarını titizlikle inceleyen çalışma, Osmanlı Devleti’nin siyasi çalkantılarla geçen 10 yıllık zaman dilimine İzmir mebusları özelinde açılan ilk pencere olma iddiasını taşımakta.


Satın Al

Künye

Kitabin Adi:

Meclisi Mebusan’da İzmir Mebusları (1908-1918)

Yazan:

Serhan Kemal Saygı

Baski tarihi

2014

Dizi Adi:

Tarih: 101

Baski Adedi:

100

Sayfa:

297

Ebat:

13.5 x 21 cm.

Kagit:

Enso 60gr.

Kapak:

Lom Tasarım Ofisi

Cilt/Kapak:

300 gr. Mat, Amerikan, 4 Renk

ISBN/Barkod:

978-605-9022-15-06

 

Içindekiler

Sunuş

Teşekkür

Tablo Listesi

Kısaltmalar

Giriş

Birinci Bölüm - Osmanlı Devleti'nde Temsil Sistemi

A- Osmanlı Devleti'nde Halkın Seçim Kavramıyla Tanışması

B- Osmanlı Devleti'nde Seçimler

1- I. Meşrutiyet'in İlanı ve Meclis-i Mebusan

2- II. Meşrutiyet'in İlanı ve Meclis-i Mebusan

İkinci Bölüm - Meşrutiyet Döneminde Yapilan Seçimler ve İzmir

A- Meşrutiyet'in İlanı ve İzmir'deki Yankıları

B- 1908 Seçimleri ve İzmir

1- Seçim Mevzuatı ve Uygulanış Şekli

2- Seçimlere Katılan Siyasal Partiler ve İzmir'de Seçim Kampanyaları

3- İzmir'de Seçim Sonuçları

C- 1912 Seçimleri ve İzmir

1- Seçim Mevzuatı ve Uygulanış Şekli

2- Seçimlere Katılan Siyasal Partiler ve İzmir'de Seçim Kampanyaları

3- İzmir'de Seçim Sonuçları

D- 1914 Seçimleri ve İzmir

1- Seçim Mevzuatı ve Uygulanış Şekli

2- İzmir'de Seçim Sonuçları

Üçüncü Bölüm - Meşrutiyet Dönemi İzmir Mebusları

A- Türk Mebuslar

1- Çelebizade Mehmed Seyyid (1873-1925)

2- Müftü Mehmed Said (1853-1921)

3- Musa Kazım

4- Mustafa Rahmi Köken (1881-1951)

5- Mehmed Ubeydullah Hatipoğlu (1858-1937)

5.1- Meclis-i Mebusan'daki Faaliyetleri

B- Rum Mebuslar

1- Aristidi Yorgancıoğlu Paşa (1848-1928)

1.1 Meclis-i Mebusan'daki Faaliyetleri

2- Emanuel Emanualidi (1860-1943)

2.1- Meclis-i Mebusan'daki Faaliyetleri

3- Pavlo Karolidi (1849-1930)

3.1- Meclis-i Mebusan'daki Faaliyetleri

4- Simonaki Simonoğlu (1867-?)

4.1- Meclis-i Mebusan'daki Faaliyetleri

5- Vangel Mimaroğlu

C- Ermeni Mebuslar

1- Ispartalızade İstepan (1853-?)

1.1- Meclis-i Mebusan'daki Faaliyetleri

2- Vahan Bardizbanyan

2.1- Meclis-i Mebusan'daki Faaliyetleri

3- İhsan Onnik

3.1- Meclis-i Mebusan'daki Faaliyetleri

C- Musevi Mebuslar

1- Nesim Masliyah (1892-1931)

1.1- Meclis-i Mebusan'daki Faaliyetleri

E- İzmir Mebuslarının Meclis-i Mebusan'daki Ortak Yasama Faaliyetleri

I- Pasaport Kanunu

2- Hakk-ı Telif Kanunu

3- Sicil-i Nüfus Kanunu

4- Gümrük Tarife-i Umumiyesi Hakkında Kanun Tasarısı

5- Sadaret Tezkeresi

6- Müsakkafat Vergisi Kanunu

7- Meclis-i Umumi'nin 1911 Senesi Bütçesi

8- Hristostomos Hakkındaki Soru Önergesi

Sonuç

Kaynaklar

Dizin

Basından

Radikal Kitap , Şubat 2015