Ergül Ballı

Ergül Ballı, 1981 yılında Sinop'ta doğdu. Ortaöğrenimini Pendik Süper Lisesi'nde tamamladıktan sonra Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü'nden mezun oldu. 2007 yılında "Bir Liman Kenti: Bartın (1830-1923) adlı çalışmasıyla aynı üniversitede iktisat tarihi alanında yüksek lisans eğitimini tamamladı.

Halen Gedik Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Dış Ticaret Programı'nda öğretim görevlisi olarak çalışmakta ve Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Tarihi Bilim Dalı'nda II. Meşrutiyet Dönemi tarım ve toprak politikaları üzerinde doktora çalışmalarını sürdürmektedir. İttihat ve Terakki'nin tarım politikaları, kooperatifler ve şeker sanayinin gelişimi üzerine uluslararası sempozyumlarda sunulmuş akademik çalışmaları bulunmaktadır. 


Yayınlanmış Kitapları