Doç. Dr. Uğur Özcan

Doç. Dr. Uğur Özcan, 1977 yılında Eskişehir'in Çifteler İlçesine bağlı Kadıkuyu Köyü'nde doğdu. İlköğrenimini Eskişehir'de, orta ve lise öğrenimini Ankara'da tamamladı. Lisans eğitimini 1999 yılında Isparta Süleyman Demire1 Üniversitesi Tarih Bölümü'nde alan Dr. Özcan, Yüksek Lisans derecesini Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde, Makedonya Sorunu üzerine hazırladığı teziyle 2004 yılında kazandı. 2001-2003 yılları arasında ABD'nin California eyaletinin Los Angeles şehrinde, tez çalışmalarında bulundu. 2004 yılında doktora eğitimine başlayan Dr. Özcan, 2009 yılında "II. Abdülhamid Dönemi Osmanlı Karadağ Siyasi İlişkileri" başlıklı teziyle Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi'nden doktora derecesini aldı. Aynı yıl Ahi Evran Üniversitesi Tarih Bölümü'nde Yrd. Doçent olarak göreve başladı. 2013 yılı başında İstanbul Üniversitesi, Avrasya Enstitüsü'ne geçiş yapan Dr. Uğur Özcan, 2015 yılında Doçent unvanını aldı. Halen aynı üniversitede yüksek lisans düzeyinde Balkan Tarihi dersleri vermektedir. Ayrıca Anadolu Üniversitesi'nde Uluslararası İlişkiler bölümünde lisans eğitimi alan yazarın Yakınçağ Osmanlı Tarihi, Balkanlar ve özellikle Karadağ ile ilgili yayınlanmış uluslararası düzeyde bildiri, makale ve kitap çalışmaları vardır.


Yayınlanmış Kitapları