Kütüphanelere, Kitabiyata ve Kitap Koleksiyonerlerine Dair Yazılar

Bu kitapta yer alan makaleler otuzlu, kırklı yıllardan başlayıp günümüze kadar uzanan bir zaman diliminde İstanbul ve Anadolu’daki kütüphaneler, kitabevleri ve kitap koleksiyonerleri hakkında basında yayınlanmış makalelerden oluşan bir derlemedir. Kütüphanelerimizin geçmişi ve tarihi, mazide kalmış kitabevleri, kitap aşığı koleksiyonerler, kırklı yıllarda kitapçıların nelerden şikâyet ettikleri ve benzeri mevzular bu kitapta yer almakta.


Satın Al

Künye

Kitabin Adi:

Kütüphanelere, Kitabiyata ve Kitap Koleksiyonerlerine Dair Yazılar

Derleyen:

Rıfat N. Bali

Baski tarihi

2015

Dizi Adı:

Kültür İncelemeleri – 15

Baskı Adedi:

100

Sayfa:

135

Ebat:

13.5 x 21 cm.

Kagit:

Enso 60gr.

Kapak:

Lom Tasarım Ofisi

Cilt/Kapak:

300 gr. Mat, Amerikan, 4 Renk

ISBN/Barkod:

978-605-9022-29-3

İçindekiler

KISALTMALAR

ÖNSÖZ

BÖLÜM I - KÜTÜPHANELERE DAİR

 • "İzmir Milli Kütüphanesi ve Okuma Hevesi"
 • "İzmir'in Mühim Bir Müsessesi: Milli Kütüphane"
 • "Kütüphanelerimiz"
 • Esat Serezli, "İstanbul Kütüphaneleri" - 1
 • "Mazisi, Hali ve İstikbali"
 • Esat Serezli, "İstanbul Kütüphaneleri" - 2
 • Esat Serezli, "İstanbul Kütüphaneleri" - 3
 • Esat Serezli, "İstanbul Kütüphaneleri" Hacı Selim Ağa Kütüphanesi"
 • Cemalettin Bildik, "Kütüphanelerimizde Fotoğraf Şubeleri Açılmasına İhtiyaç Var"
 • Cemalettin Bildik, "Millet Kütüphanesi"
 • Cemalettin Bildik, "Millet Kütüphanesinde Ali Emirî'nin 60 Bin Altın Liralık Kitapları"
 • Sami N. Özerdim, "Kanuna Kavuşan Bir Kültür Müessesesi Milli Kütüphane"
 • "Paha Biçilemeyen El Yazmaları"
 • Nurettin Tekindor,"Türkiye'nin Üçüncü Büyük Kitaplığı TBMM'de"
 • "Konya İzzet Koyunoğlu Müzesi'nde 30 Bin El Yazması Kitap Mevcut"
 • Demet Soysal-Haluk Güney, "Tarihi Kitapların Talihi"

BÖLÜM II - KİTABİYATA DAİR

 • Nizamettin Nazif, "Kitap Sevenler Cemiyeti Okusun"
 • Nizamettin Nazif, "Kitap İhtikârı Kökünden Kazınacaktır!"
 • Nizamettin Nazif, "Bir ‘Kitabı Ucuzlatanlar Cemiyeti' Yapsanız a..."
 • İlyas Bayar, "Kitap Okunuyor ve Satılıyor mu?"
 • Şevket Rado, "Milli Eğitim Bakanlığı'na Verilen Dikkate Değer Bir Rapor"
 • Kamber, "İstanbul Ansiklopedisi Muharririne Göre İstanbul Ne Âlemde"
 • Sıtkı Evren, "Röportaj: Zaman Kitabevi Sahibi Misak Efendi"

BÖLÜM III - KİTAP KOLEKSİYONERLERİNE DAİR ZEYL

 • Alâaddin Berk, "Kayseri'de Bir Evdeki Kütüphane"
 • Cem Sökmen - Mustafa Aydın, "Kitap Âşığı Bir Garip Hilmi Oflaz"
 • "Talandan Geriye Kalanlar"
 • Gülizar Baki, "Yozgat Yozgat Olalı Böyle Kütüphane Görmedi"

DİZİN