Selin Tüzün Ateşalp

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, TV ve Sinema Bölümünde lisansını, Galatasaray Üniversitesi Radyo­Televizyon Gazeteciliği'nde yüksek lisansını, Marmara Üniversitesi Radyo, TV Bilim Dalında doktorasını tamamlamıştır. Sorbonne Nouvelle Paris 3 Üniversitesi Sinema ve Görsel İşitsel Bölümü'nde öğrenci olarak bulunmuştur. Halen Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü İletişim Bilimleri Anabilim Dalında Yardımcı Doçent Doktor olarak çalışmaktadır. Akademik ilgi alanları arasında medyanın ekonomi politiği, medya çalışmaları, tüketim kültürü yer almaktadır.


Yayınlanmış Kitapları