Osmanlı Bürokrasisinde Ahıskalı Devlet Adamları

1578’de Osmanlı idaresine giren Ahıska, 1828 yazında Ruslar tarafından işgal edilmiştir. Rus işgalinin ardından Rus-Gürcü ve Ermeni ittifakı karşısında yaşanan zorluklar, bölge halkını Anadolu’ya göçe zorlamış ve yaşanan bu göçlerle bölgenin Türk nüfusunun önemli bir kısmı kaybolmuştur. 1829’da imzalanan Edirne Antlaşması ile Ahıska ve Ahılkelek Ruslara terk edilmiştir. Edirne Antlaşması’yla Osmanlı toprağı olmaktan çıkan bölge, 1918’de tekrar Osmanlı sınırlarına dahil olmuşsa da 1921’de yapılan Moskova ve Kars Antlaşmaları’yla Türkiye’nin doğu sınırının kesinleşmesi sonucunda Gürcistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti’nin toprağı olmuştur. Bugün 15 farklı ülkeye dağılmış bulunan Ahıska Türkleri, Mesheti-Cavahetya bölgesinde yaşamış, Türkçe konuşan, Hanefi-Sünnî inancına sahip bir halktır. Bu eser, çoğu kez Ahıska Türklerinin tarihini çoğu kez sürgünden ibaret gören ve duygusal bir nakaratın dışına çıkmayı başaramayan yayınlar üzerine kaleme alınmıştır. Kaldı ki Ahıska davası, sadece vatan, toprak, yaylak, dere, pınar, siyasi kararlar ve devlet politikalarından ibaret değildir. Bu çalışmada değişik dönemlerde Osmanlı tarihinde iz bırakmış Ahıskalı devlet görevlileri ele alınmıştır. Böylece Ahıska’nın yetiştirmiş olduğu devlet erkânı ve ulemânın ilim dünyasına tanıtılması temel amacımızdır. Bu çalışma Ahıska’nın yerel tarihine katkı sağladığı gibi büyük bir kısmı Türkiye ve eski Sovyetler coğrafyasında yaşayan Ahıskalı soydaşlarımızın aile tarihlerine de ışık tutacaktır.


Satın Al

Künye

Kitabin Adi:

Osmanlı Bürokrasisinde Ahıskalı Devlet Adamları

Hazırlayan:

Sezai Balcı & Levent Küçük

Baskı tarihi

2015

Dizi Adı:

Tarih: 114

Baskı Adedi:

100

Sayfa:

136

Ebat:

13.5 x 21 cm.

Kağıt:

Enso 60gr.

Kapak:

Lom Tasarım Ofisi

Cilt/Kapak:

300 gr. Mat, Amerikan, 4 Renk

ISBN/Barkod:

978-605-9022-31-6

İçindekiler

KISALTMALAR

SUNUŞ

ÖNSÖZ

GİRİŞ

BİRİNCİ BÖLÜM

OSMANLI BÜROKRASİSİNDE

AHISKALI MEMURLAR

1- Sicil Dosyalarına Göre Ahıskalı Memurların Aile Durumları

2- Ahıskalı Memurların Eğitimleri

a- Ahıskalı Memurların Öğrenim Gördükleri Okullar

b- Ahıskalı Memurların Bildiği Diller

3- Ahıskalı Memurların Eserleri

4- Devlet Hizmetinde Ahıskalı Memurlar

a- Ahıskalı Memurların Devlet Hizmetine Girişleri

b- Ahıskalı Memurların Çalıştığı Birimler

c- Ahıskalı Memurların Aldığı Madalya ve Nişanlar

d- Ahıskalı Memurların İşledikleri Suçlar ve Aldıkları Cezalar

İKİNCİ BÖLÜM

OSMANLI BÜROKRASİSİNDE YER ALAN AHISKALILAR

1- Abdullah Ziyâeddin Ahıskavî

2- Abdullah Münip Efendi

3- Abdullah Selim Bey

4- Abdülhalim Efendi

5- Abdülkadir Paşa

6- Ahmet Cemil Efendi

7- Ahmet Cevdet Mükerrem (Arzık)

7- Ahmet Efendi

9- Ahmet Efendi

10- Ahmet Efendi (Büyük Gürcü)

11- Ahmet Efendi

12- Ahmet Efendi

13- Ahmet Efendi

14- Ahmet Faik Efendi

15- Ahmet Hilmi Efendi

16- Ahmet İzzet Efendi

17- Ahmet Melek Efendi

18- Ahmet Paşa

19- Ahmet Rüştü Efendi

20- Ali Ağa

21- Ali Arslan Efendi

22- Ali Bey (Direktuvar)

23- Ali Efendi

24- Ali Efendi

25- Ali Efendi

26- Ali Fikri Efendi

27- Ali Haydar Efendi

28- Ali Rıza Bey

29- Ali Rıza Efendi

30- Ali Rıza Efendi

31- Ali Rıza Efendi

32- Ali Rıza Efendi

33- Ali Rıza Efendi

33- Ali Sami Boyar

34- Ali Sırrı Efendi

35- Ali Şevki Efendi

37- Ali Tevfik Efendi

38- Arif Efendi

39- Arslan Bey

40- Arslan Mehmet Paşa

41- Arslan Mehmet Paşa

42- Beyzâde Şeyh Ebu'l-İşrak El-Hac Seyyit Mustafa Efendi

43- Celal Bey

44- Cemal Efendi

45- Davut Hayrullah Efendi

46- Emin Mehmet Efendi (Gürcü Hacı)

47- Es'ad Süleyman Bey

48- Evliya Ali Efendi

49- Hacı Ahmet Paşa

50- Hacı Emin Mehmet Efendi

51- Hacı Hafız Cafer Sadık Efendi

52- Hacı Hafız Efendi

53- Hacı Mehmet Dursun Efendi

54- Hacı Mustafa Bey

55- Hacı Mustafa Rakım Efendi

56- Hacı Osman Efendi

57- Hacı Yunus Efendi

58- Hafız Abdüllatif Efendi

59- Hakkı İsmail Efendi

60- Halil Keskin Efendi

61- Hasan bin Yusuf

62- Hasan Cevrî Efendi

63- Hasan Hilmi Efendi

64- Hasan Naili Efendi

65- Hasan Paşa (Şehit)

66- Hasan Recep Efendi

67- Hasan Tahsin Efendi

68- Hoca Selim Efendi

69- Hüseyin Efendi

70- Hüseyin Efendi

71- Hüseyin Efendi

72- Hüseyin Efendi

73- Hüseyin Efendi

74- Hüseyin Hasip Efendi

75- Hüseyin Ziya Efendi

76- İbrahim Efendi

77- İbrahim Efendi

78- İbrahim Efendi

79- İbrahim Hulusi Efendi

80- İbrahim Paşa (Silâhtâr)

81- İshak Paşa

82- İshak Paşa

83- İsmail Ahıskavî

84- İsmail Hakkı Efendi

85- İsmail Hakkı Efendi

86- İsmail Nebil Efendi

87- İsmail Rıfat Efendi

88- İsmail Zühdü Efendi

89- Karakaş Paşa

90- Kethüdâ Mehmet Paşa

91- Mahmut Efendi

92- Mahmut Necip Bey

93- Mahmut Celalettin Efendi

94- Mahmut Paşa

95- Mahmut Pehlivan

96- Mahmut Şükrü Efendi

97- Mehmet Ali Bey

98- Mehmet Arif Efendi

99- Mehmet Efendi

100- Mehmet Efendi

101- Mehmet Efendi

102- Mehmet Efendi

103- Mehmet Efendi

104- Mehmet Efendi

105- Mehmet Efendi

106- Mehmet Cevdet Bey

107- Mehmet Esat Efendi

108- Mehmet Fahri Efendi

109- Mehmet Fazlı Efendi

110- Mehmet Halit Efendi

111- Mehmet Hulusi Efendi

112- Mehmet Hulusi Efendi

113- Mehmet Kâmil Efendi

114- Mehmet Medet Efendi

115- Mehmet Nuri Efendi

116- Mehmet Nuri Efendi

117- Mehmet Paşa

118- Mehmet Ragıp Efendi

119- Mehmet Rıfat Efendi

120- Mehmet Rüştü Efendi

121- Mehmet Sabit Efendi

122- Mehmet Şakir Efendi

123- Mehmet Şakir Efendi

124- Mehmet Şamil Efendi

125- Mehmet Şerif Efendi

126- Mehmet Şükrü Efendi

127- Mehmet Tahir Efendi

128- Mehmet Tevfik Efendi

129- Murat Nakşibendî

130- Murteza Paşa

131- Mustafa Efendi

132- Mustafa Efendi

133- Mustafa Efendi

134- Mustafa Paşa (Manuçahr)

135- Mustafa Vehbi Efendi

136- Müştak Efendi

137- Necip Mehmet Efendi

138- Numan Efendi

139- Osman Efendi

140- Osman Efendi

141- Osman Efendi

142- Osman Efendi

143- Osman Melek Bey

144- Osman Nuri Efendi

145- Osman Safiyüddin Efendi

146- Osman Server Atabek

147- Ömer Efendi

148- Ömer Bahattin Bey

149- Ömer Faik Numanzâde

150- Ömer Paşa

151- Raşit Efendi

152- Recep Ferdi Efendi

153- Rüstem Paşa

154- Sabit Mehmet Paşa

155- Said Bey

156- Salih Efendi

157- Sefer Paşa (Köse)

158- Selami Efendi

159- Selim Paşa

160- Seyyit Ali Rıza Ahıskavî

161- Seyyit Sakıp Mehmet Efendi

162- Süleyman Bey

163- Süleyman Efendi

164- Süleyman Paşa

165- Şahap Hilmi Efendi

166- Şerif Mehmet Efendi

167- Şerif Mehmet Paşa

168- Yusuf Cemil Efendi

169- Yusuf Cemal Efendi

170- Yusuf Paşa

171- Yusuf Paşa

172- Yusuf Paşa

175- Yusuf Vasfi Efendi

174- Yusuf Ziyaeddin Efendi

175- Yümnî Mehmet Efendi

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME

EKLER

KAYNAKLAR

DİZİN