Konstantin Nikolayeviç Leontyev (1831-1891) – Bizansçılık ve Şark Meselesi

Bu çalışma, Türkiye’de tanınmayan, ülkesi Rusya’da bile neredeyse unutulmuş olan bir Rus düşünürün, Konstantin Nikolayeviç Leontyev’in demokrasi, liberalizm, milliyetçilik, Doğu-Batı ikiliği konusundaki fikirleri ışığında Osmanlı-Rusya ilişkilerine yaklaşımını inceliyor. Leontyev 1863’ten 1873’e kadar Osmanlı İmparatorluğu’nun çeşitli yerlerinde diplomat olarak görev yaptı ve bu süre içerisinde hem uluslararası siyaset konusundaki düşüncelerini hem de Balkan halkları hakkındaki ilginç gözlemlerini anlatan eserler kaleme aldı. Leontyev’in Bizansçılık olarak adlandırdığı siyasi programı diplomatik görevi sürecinde oluştu.

Bizansçılık, Leontyev’in estetik ve dini kaygılarının etkileşiminden doğmuştu ve gerici denilecek ölçüde otoriter bir yönetim biçimi öngörüyordu. Leontyev, medeniyetlerin yükseliş ve çöküşlerini açıklamak için geliştirdiği tarih anlayışına bağlı olarak, Rusya’nın kültürel çöküşten kaçabilmek için Bizans’tan devraldığı kültür mirasına sahip çıkması gerektiğini düşünüyordu. Bu bakış açısı, Leontyev’in Şark Meselesine, Osmanlı İmparatorluğu halklarına, Balkan politikasına yaklaşımının temelini oluşturdu. Leontyev’in muhafazakâr ütopyası – eğer buna ütopya demek doğruysa – arzu edilir olmaktan çok uzaksa da, hem dönemin Rusya diplomasisinin içinden bir ses olduğu için, hem de modernleşmenin kültürel sonuçlarına yaklaşımı bakımından ilginç bir bakış açısı sunmaktadır.


Satın Al

Künye

Kitabin Adi:

Konstantin Nikolayeviç Leontyev (1831-1891) – Bizansçılık ve Şark Meselesi

Yazar:

Pınar Üre

Baskı tarihi

2015

Dizi Adı:

Pınar Üre

Baskı Adedi:

100

Sayfa:

120

Ebat:

13.5 x 21 cm.

Kağıt:

Enso 60gr.

Kapak:

Lom Tasarım Ofisi

Cilt/Kapak:

300 gr. Mat, Amerikan, 4 Renk

ISBN/Barkod:

978-605-9022-38-5

İçindekiler

GİRİŞ

I. BÖLÜM

OSMANLI İMPARATORLUĞU'NDA YALNIZ BİR DİPLOMAT

1.1. Literatürde Konstantin Leontyev: "ЕtekiRus"

1.2. Hayatı.

1.3. Osmanlıİmparatorluğu'ndakiDiplomatikGörevi.

II. BÖLÜM

BİR MUHAFAZAKÂRIN DOĞUŞU: LEONTYEV'İN SİYASİ GÖRÜŞLERİ

2.1. 1860'lardan sonraRusya'da MilliyetНilikvePanslavizm..

2.2. TarihiSüreçlerKuramı..

2.3. Estetizmİlkesi..

2.4. Leontyev'inOrtaSınıfEleştirisi.

2.5. "KutsalRusya" veOtokrasi.

2.6. Din OtokrasiyleBirleşince: Leontyev'inBizansçılıkDüşüncesi..

III. BÖLÜM

KONSTANTİN LEONTYEV VE ŞARK MESELESİ

3.1. ŞarkMeselesi..

3.2. KutsalŞehir "Tsargrad"

3.3. Milliyetçilikve Balkan Sorunu

3.4. Leontyev'in 1870 Yunan-BulgarÇatışmasınaBakışı.

SONUÇ

KAYNAKÇA

DİZİN