×

Bilgilendirme

Lack of access rights - File '/mambots/editors/jce/jscripts/tiny_mce/plugins/filemanager/images/ext/pdf_small.gif'

Türk Sinematek Derneği - Türkiye'de Sinema ve Politik Tartışma

25 Ağustos 1965'de Fransız Sinematek derneği ve Henri Langlois ile işbirliği içerisinde sinema sevdalısı genç aydınlar tarafından temelleri atılan Türk Sinematek Derneği varlığını 1980'e kadar sürdürür.

Sinematek ne tek başına bir sinema salonu, ne artistik bir atölye, ne de bir çalışma grubuydu. Dernek, üyelerinin hem sinema, hem de politikaya dair istek ve beklentilerinin bir araya geldiği ve bu yönde üretimlerin yapıldığı bir mekândı.

Sinema tarihimizde önemli izler bırakan bu derneği merkeze alan elinizdeki kitap 1960-1980 arası Türkiye'sindeki sinemasal gelişme ve sorunları da irdeleyen bir çerçeveye sahip.


Satın Al

Künye

Kitabın Adı:

Türk Sinematek Derneği - Türkiye'de Sinema ve Politik Tartışma

Yazar:

Hakkı Başgüney

Editör:

Şerif Eskin

Dizi Adı:

Kültür İncelemeleri - 1

Baskı Adedi:

300

Sayfa:

197

Ebat:

13.5 x 21 cm

Kağıt:

Enso 70 gr

Kapak:

Utku Lomlu

Cilt/Kapak:

300 gr. Mat, Amerikan, 4 renk

ISBN/Barkod:

978-605-4326-02-2

İçindekiler

KISALTMALAR

ÖNSÖZ

GİRİŞ

BİRİNCİ BÖLÜM

1960-1970 ARASINDA POLİTİK KOŞULLARIN KÜLTÜREL VE SANATSAL GÜNDEM ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ - SİNEMA VE ARKA PLANINA DAİR BİR ÇERÇEVE

1-      Bir Sanatsal Form Olarak Sinemanın Değerlendirilmesi

2-      Sanayi Devrimi'nin Ürünleri Olarak Modern Sanat ve Sinema

3-      1960'lı Yıllar Öncesinde Türkiye'de Sanatın ve Sinemanın Koşullarına Dair Kimi Notlar

4-      1960'lar Öncesinde Türkiye'de Sinema

5-      1960'ların Entelektüel ve Politik Atmosferi

6-      1960'lar ve Sinema

İKİNCİ BÖLÜM

TARİHSEL VE SOSYAL BAĞLAM İÇERİSİNDE DERNEĞİN GELİŞİMİ VE GENEL SANATSAL PROGRAMI

1-      25 Ağustos 1965'te Derneğin Kuruluşu ve Dergisi Yeni Sinema'nın Etkileri

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

SİNEMA GRUPLARI VE SİNEMA TARTIŞMALARI

1-      Ulusal Sinema Tartışması, Yönetmenler ve Sinematek Taraflaşması

2-      Genç Sinema

3-      Sinema Endüstrisinin Toptan Eleştirisi ve Toptan Bir Yıkıma Doğru Yuvarlanması

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

1-      SİNEMA TARTIŞMALARININ GELİŞİMİNDE BAŞLICA İKİLİKLER

1-      Uluslararasılaşma ve Yerelin Değerlerini Koruma Güdüsü

2-      Sanatçının Bireysel Yaratıcılığı, Toplumsal Sorumlulukları, Avant-garde Sanatın Bireycilikle Suçlanması

3-      Az Gelişmişlikle mücadele

BEŞİNCİ BÖLÜM

SİNEMA VE DEVRİM

1-      Avrupa Avant-garde Sineması ve Doğu Avrupa Sosyalist Ülkelerinin Sineması

2-      Sinemada Biçim ve İçerik İlişkisinin Sorgulanması

3-      Üçüncü Dünya Ülkelerinde Sinema, Üçüncü Sinema

4-      Türkiye'nin Özgünlükleri

SONUÇ

KAYNAKÇA

Basından