Hasan Kendirci

Hasan Kendirci 1982 yılında Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde doğdu. Lisans, yüksek lisans ve doktora öğrenimini Mersin Üniversitesi Tarih Anabilim Dalı'nda tamamladı. 2003'ten itibaren aynı üniversitenin Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Bölümü'nde okutman olarak çalışmaktadır.


Diğer Eserleri

  • Meclis-i Mebusan'dan Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne Kopuş ve Süreklilikler, Kitap Yayınevi, İstanbul, 2009.
  • Türk Düşünce Tarihinde Köy, Libra Kitap, İstanbul, 2016