İkinci Mesrutiyet Döneminde Bir Jön Türk Dergisi: Kadın

II. Meşrutiyet aydını, yalnızca devleti değil, toplumu da dönüştürmeyi hedeflemişti. Bu dönüşümü sağlayacak anahtarın kadınlarda olduğunu gören İttihat ve Terakki Cemiyeti, kadının kamusal alandaki görünürlüğünün arttırılmasını modernizasyon belirtisi, kadın enerjisini kamusal alanda da kullanılır hale getirmeyi ise iktisadî bir gereklilik olarak belirlemişti. Hürriyetin ilanıyla birlikte "iyi Müslüman, iyi eş ve iyi anne" olarak süregelen "ideal kadın" imajına, "hürriyet, müsavat, adalet, uhuvvet" gibi devrim ilkelerini "terbiye-i medeniye" çerçevesinde çocuklara benimsetecek, yeni nesiller yetiştirecek "yaratıcı kadın" imgesi de eklenmiştir.

Bu kitapta Fatma Kılıç Denman, "Jön Türk feminizmi"nin, "vazifeşinaslık" ve "terakki" örtüsü altında İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin solidarist politikalarıyla nasıl şekillendiğini sorguluyor. "Meşrutiyet kadını"yla ilgili kurgulamaları, söylemleri ve bu politikalara kadınların nasıl dâhil olduklarını inceleyen bu çalışma, Tanzimat devri reform hareketleriyle başlayan ve Cumhuriyet dönemine kadar devam eden "yeni kadın" kimliğinin kurulmasının arka planının, II. Meşrutiyet dönemine ait olduğunu ortaya koyuyor.


Satın Al

Künye

Kitabın Adı:

İkinci Mesrutiyet Döneminde Bir Jön Türk Dergisi: Kadın

Yazar:

Fatma Kılıç Denman

Editör:

Tansel Demirel

Dizi Adı:

Tarih - 11

Baskı Adedi:

300

Sayfa:

264

Ebat:

13.5 x 21 cm

Kağıt:

Enso 70 gr

Kapak:

Utku Lomlu

Cilt/Kapak:

300 gr. Mat, Amerikan, 4 renk

ISBN/Barkod:

978-605-4326-03-7

İçindekiler

ÖNSÖZ

GİRİŞ

1-     "Hürriyetin Kâbesi": 1908'de Selanik

2-     Jön Türkler: Kavramsal Arka Plan

3-     Modernleşme Sürecinde Kadın Meselesi

BİRİNCİ BÖLÜM

BİR DERGİ OLARAK KADIN

1-     Kadın'ın Özellikleri

2-     Misyon ve Felsefe

3-     Yazarlar ve Katkıda Bulunanlar

4-     İçerik: Konular ve Mesajlar

5-     Kadın'da ‘Cemiyet'ler ve Kulüpler

İKİNCİ BÖLÜM

‘MUHADDERAT'TAN ‘NİSVÂN'A: POLİTİKANIN CİNSİYETİ

1-     Kadın Nedir? : ‘Dört Bilinmeyenli Denklem' ve ‘Medeniyetin Mihenk Taşı'

2-     Nesne veya Özne Olarak Kadın: Kadınların Vazifeleri (Vazife-i Nisvân)

3-     Elitistler ve Femme de Chamber: ‘Kibar'lar ve ‘Hizmetçi'ler

4-     Şark ve Garp Ayrımında Dünya Kadınları: Kadın Hakları, Feminizm, İslam

5-     Kadınları Nasıl Eğitmeli: ‘Terbiye-i Medeniye' Projesi

6-     ‘Mükemmel' Kadını Yaratmak: Bütçebilir ve Dokunaklı

SONUÇ

KAYNAKLAR

Basından