Fatma Kılıç Denman

1976'da İstanbul'da doğdu. İstanbul Üniversitesi Arşivcilik Bölümü'nü bitirdikten sonra Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümü'nde "Kadın: II. Meşrutiyet Dönemi'nde bir Jön Türk Dergisi" konulu yüksek lisans tezini tamamladı. Tarih Vakfı'nda Pertev Naili Boratav Arşivi Projesi'nde, British Library'de ve Avrupa Komisyonu'nda arşivci olarak çalıştı. Halen Birmingham Üniversitesi'nde doktora öğrencisi olarak kadın dergileri ve feminist tarih yazımıyla ilgili olarak öğrenimine devam etmektedir.


Yayınlanmış Kitapları