Sezer Şimşek

1989’da İstanbul’da doğdu. 2003 yılında Feyziye Mektepleri Vakfı Özel Işık İlköğretim Okulu’ndan, 2007 yılında Beyoğlu Anadolu Lisesi’nden mezun oldu. Lisans öğrenimini İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü’nde 2011 yılında; aynı bölümde başladığı yüksek lisans öğrenimini “Ebû’l-ulâ Mardin’in Türk Toplum Düşüncesindeki Yeri ve Önemi” isimli teziyle 2014 yılında tamamladı. Doktora çalışmalarına devam ettiği İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü’nde 2012 yılından beri Araştırma Görevlisi olarak görev yapmaktadır. Evli ve bir çocuk babasıdır.

Daha önce yayınlanmış kitabı: “Ebul’ulâ Mardin: Cumhuriyet Devrinde Bir Osmanlı Âlimi” (Kitap Yayınevi, 2015)


Yayınlanmış Kitapları