İki Devrin Muhalifi Refi Cevad  Ulunay ve İstanbul

Osmanlı’dan Cumhuriyet’e devrolan gazeteci kuşağın son temsilcilerinden olan Refi’ Cevad Ulunay, bu kuşak içinde muhalif kimliği ile öne çıkmıştır. II. Meşrutiyet döneminde çıkarmaya başladığı Alemdar gazetesindeki yazılarında İttihatçılara karşı sert bir muhalefet yürüten Refi’ Cevat Ulunay, ileriki yıllarda da yine aynı gazetede Ankara kadrolarını eleştirmiştir. İki devirde de muhalif bir tutum sergilemesinin neticesinde de yirmi yıla yakın bir süre sürgün hayatı yaşamıştır. 150’liklerin yurda dönmesine izin verilmesinden sonra ülkesine gelebilen Ulunay, siyasi yazı yazmaktan geri duracak, İstanbul halkının sorunları ve gündelik hayattaki değişim kendisinin temel ilgi alanını oluşturacaktır. Bunun yanı sıra Ulunay, yeni dönemde ortaya koyduğu eserleri ve yazılarında eski İstanbul yaşayışını anlatmasıyla dikkat çekmektedir. Meşrutiyet İstanbul’unu yaşayan Refi’ Cevad Ulunay’ın yazıları, eski İstanbul yaşayışının belli özelliklerini ve kendine has değerlerini göstermesi bakımından özel bir öneme sahiptir. Elinizdeki çalışmanın ilk bölümünde Ulunay’ın yaşam öyküsüne yer verilmekte; ardından İstanbul yazarı kimliği ile tanıtılacak olan Ulunay’ın İstanbul temalı yazılarından da örnekler sunulmaktadır.

Künye

Kitabın Adı:

İki Devrin Muhalifi Refi Cevad Ulunay ve İstanbul

Yazan:

Sezer Şimşek

Baskı tarihi

2016

Dizi Adı:

Tarih - 144

Baskı Adedi:

100

Sayfa:

206

Ebat:

13,5 x 21

Kağıt:

Enzo 70gr.

Kapak:

Bora Gürsoy

Cilt/Kapak:

250 gr. Mat, Amerikan Bristol, 4 renk

ISBN/Barkod:

978-605-9022-67-7

 

İçindekiler

KISALTMALAR

ÖNSÖZ

GİRİŞ

BİRİNCİ BÖLÜM - REFİ' CEVAD ULUNAY'IN HAYATI

Refi' Cevad Ulunay'ın Ailesi ve Öğrenim Hayatı

İlk Gazetecilik Faaliyetleri

Tanin, İkdam ve Şehrâh

Alemdar

Bekirağa Bölüğü'nde Tevkif Edilmesi ve Sürgün Yılları

Alemdar Gazetesinin Yeniden Yayınlanması

İttihat ve Terakki Cemiyeti'ne Yönelttiği Temel Eleştiriler

Millî Mücadele Yılları

Refi' Cevad Ulunay ve 150'likler Meselesi

Refi' Cevad Ulunay'ın Yurtdışındaki Yılları

Yeni Bir Başlangıç: Refi' Cevad Ulunay'ın Yurda Dönüşü

Milliyet Gazetesi

Vefatı

İKİNCİ BÖLÜM - REFİ' CEVAD ULUNAY VE İSTANBUL

Sayılı Fırtınalar

Eski İstanbul Yaşamına Ait Değer ve Zevklerden Örnekler

Refi' Cevad Ulunay ve Türk Müziği

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM - REFİ' CEVAD ULUNAY'IN İSTANBUL TEMALI YAZILARINDAN SEÇMELER

Boğaziçi Koruları

Kış Eğlenceleri

O Kadar Değiştik mi?

Kadir Kıymet Bilme Mes'elesi

İstanbul Bir Çiçek Bahçesi İdi

Türk Yemeği

Ramazan Sergileri

İftâriye

Eski İstanbul'da Simidler, Pideler, Fodlalar

Sahiller Âlemler Nükteler

Kuşlar ve Kuş Meraklıları

Deliler, Meczublar..

Meşhurlar

Semaî Kahveleri

Keyif Erbabı

Dinle.. Tanburun Enînin..

KAYNAKÇA

DİZİN