Başak Ocak

26 Eylül 1970'te Aydın'da doğdu. İlköğrenimini İzmir'de Fevzi Özakat İlkokulu'nda (1976-1981), ortaöğrenimini Güzelyalı Ortaokulu (1981-1984)  ve Suphi Koyuncuoğlu Lisesi'nde (1984-1987) tamamladı. 1991 yılında Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'nden mezun oldu. 1 Mayıs 1992 tarihinde Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü'nde araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladı.

1994 yılında, "Türkiye Cumhuriyeti'nin Laikleşme Sürecinde Dinde Ulusal Dil Sorunu" adlı yüksek lisans tezini; 1999 yılında da "Osmanlı Matbuatından Cumhuriyet Yayıncılığına Altmış Yılı Aşkın Katkılarıyla Bir Yayıncının Portresi: Tüccarzâde İbrahim Hilmi Çığıraçan" adlı doktora tezini tamamladı. Bu çalışma 2003 yılında kitap olarak yayınlandı. Atatürk İlkeleri ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi konularında çeşitli kurumlarda konferanslar verdi. 2000 yılından bu yana aynı enstitüde okutman olarak göreve devam etmekte; Dokuz Eylül Üniversitesi'ne bağlı çeşitli fakülte ve yüksekokullarda Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi dersleri vermektedir. 


Yayınlanmış Kitapları