Balkan Savaşları'nda Salgın Hastalıklar ve Sağlık Hizmetleri

Osmanlı İmparatorluğu son yüzyılını arka arkaya gelen savaşlarla geçirmek zorunda kalmış ve bu savaşlar sonucunda fiziki olarak büyük kayba uğradığı gibi beşeri sermayesinin de son derece büyük bir bölümünü kaybetmiştir. Nüfusun büyük ölçüde azalması ile devleti ayakta tutan en önemli faktörlerden biri daha ortadan kalkmış, bu yüzden I. Dünya Savaşı'nın sonunda 600 yıllık İmparatorluk yıkılarak tarihe karışmıştır.

Elinizdeki kitap İmparatorluğun yıkılışına neden olan bu nüfus kaybında, genel kabulün tersine sadece cephedeki silahlı mücadelenin değil, aynı zamanda savaşa bağlı olarak ortaya çıkan salgın hastalıklar ve bazı sağlık sorunlarının da büyük payı olduğu gerçeğini belgelerle açıklıyor.


Satın Al

Künye

Kitabın Adı:

Balkan Savaşları'nda Salgın Hastalıklar ve Sağlık Hizmetleri

Yazar:

Oya Dağlar Macar

Editör:

Şerif Eskin

Dizi Adı:

Tarih Dizisi - 12

Baskı Adedi:

400

Sayfa:

286

Ebat:

13.5 x 21 cm

Kağıt:

Enso 70 gr

Kapak:

Utku Lomlu

Cilt/Kapak:

300 gr. Mat, Amerikan, 4 renk

ISBN/Barkod:

978-605-4326-04-4

İçindekiler

ÖNSÖZ

KISALTMALAR

GİRİŞ

1-       Savaşlar ve Salgın Hastalıklar

2-       Salgın Hastalıklar Tarihiyle İlgili Çalışmalar

BİRİNCİ BÖLÜM

BALKAN SAVAŞLARI

1-       Balkan Savaşları'nı Doğuran Gelişmeler

2-       Seferberlik Hazırlıkları

3-       Savaş Dönemi

İKİNCİ BÖLÜM

SAVAŞTA ORTAYA ÇIKAN SALGIN HASTALIKLAR

1-       Görülen Hastalıklar

a-       Kolera

b-       Çiçek

c-       Frengi

2-       Nakiller

a-       Askerlerin Nakli

b-       Göçmenlerin Nakli

3-       Hastalıklara Karşı Alınan Tedbirler

a-       Askerî Tedbirler

i.                     Savaş Alanında Kurulan Hastaneler

ii.                    Denizyollarıyla İlgili Tedbirler

iii.                  Demiryollarıyla İlgili Tedbirler 

iv.                  Asker Cenazelerinin Defni

v.                   Cephedeki Su Kaynaklarının Muhafazası ve Temizliği

b-       Sivil Tedbirler

i.                     Temizlik Tedbirleri

ii.                    İstanbul'da Kurulan Hastaneler

iii.                  Salib-i Ahmer Cemiyetlerinin Yardımları

iv.                  Diğer Yabancı Yardımlar

v.                   Su Kaynaklarının Temizliği

vi.                  Sivil Cenazelerin Defni

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

KUŞATMALAR

1-       Yanya Kuşatması

2-       İşkodra Kuşatması

3-       Selanik'in Teslimi

4-       Edirne Kuşatması

a-       Kurulan Hastaneler

b-       Kıtlık ve Salgın Hastalıklar

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

SAVAŞIN SONU

1-       Terhisler

SONUÇ

EKLER

KAYNAKÇA

Basından