İmparatorluk Ekonomisinin Can Damarları: Osmanlı Ülkesinde Hayvancılık İşletmeleri (1500-1800)

Tarih boyunca dünya üzerinde hâkimiyet tesis etmiş büyük imparatorlukların siyasi ve askeri faaliyetleri her zaman ilgi çekmiştir. Ancak aynı imparatorlukların daha derinlerinde yaşanan sosyal ve ekonomik gelişmelerin tarih biliminin ve okurunun gündemine düşmesi, mazisi çok eski olmayan bir süreçtir. İşte bu kitap büyük imparatorluklardan biri olan Osmanlı İmparatorluğu’nun siyasal ya da askeri tarihinden ziyade biraz da sivil ve sıradan insanları ilgilendiren iaşe tarihi ile ilgilenmektedir.

Kitabın temel gayesi, imparatorluğun yakınçağa gelinceye kadar hayvancılık sektöründeki büyük ya da küçük yatırımlarını niceliksel ve niteliksel olarak arşiv kaynaklarının desteğiyle incelemeye çalışmaktır. Daha açık bir ifadeyle elinizdeki eser, Sanayi Devrimi öncesinde Osmanlı ekonomisine yön veren ve hayvancılıktan elde ettiği hammaddeleri işleyerek üretim yapan girişimci ünitelerinin genel ve özel hallerine bakmak gayesindedir. Mandıralar, çiftlikler, salhaneler, mumhaneler, saraçhaneler ve nihayet kirişhaneler çalışmanın üzerinde inceleme yaptığı imalathanelerdir.


Satın Al

Künye

Kitabın Adı:

İmparatorluk Ekonomisinin Can Damarları: Osmanlı Ülkesinde Hayvancılık İşletmeleri

Hazırlayan:

Zafer Karademir

Dizi Adı:

Tarih - 154

Baskı Adedi:

100

Yayın Yılı:
2016
Sayfa:
424
Ebat:

13.5 x 21 cm.

Kağıt:

Enzo 70gr.

Kapak:

Bora Gürsoy

Cilt/Kapak:

250 gr. Mat, Amerikan Bristrol, 4 renk

ISBN/Barkod:

978-605-9022-76-7

İçindekiler

KISALTMALAR

SEÇİLMİŞ LÜGATÇE

ÖNSÖZ

GİRİŞ

A- Ortaçağdan Yeniçağa Osmanlılara Miras Kalan İktisadi Yapıda

Hayvancılığın Yeri

B-. Yeniçağda Hayvancılığa Bağlı Ekonomiler ve

Hayvancılığın Yükselişi

C- İmparatorluğun Hayvancılık Bölgeleri

D- Kaynaklar

E- Konunun Kapsamı

I. BÖLÜM

MANDIRALAR VE BENZER İŞLETMELER

A- Mandıra Nedir?

B- Mandıralar Hangi Bölgelerde Yoğunlaşmaktaydı?

C- . Mandıra Müştemilatı ve Mandıra Türündeki Diğer Oluşumlar

1- Ahırlar ve Ağıllar

2- Korular

3- Eğrekler-Sâyeler (Sayalar)-Tokatlar

4- Sair Otluk Araziler

D- Çiftlikler ve Mandıralar

E- Mandıra Sahipleri ve Sermaye Kaynakları

1- Miri Mandıralar

2- Özel Mandıralar

3- Vakıf Mandıraları

4- Kaçak İşletmeler

II. BÖLÜM

MANDIRALAR VE BENZER İŞLETMELERDE ÜRETİM

A-. Hayvan Varlıkları

B- Temel Vergiler

C- . Çalışanlar

D- Ürünler

1- Süt

2- Yoğurt

3- Peynir

4- Hayvansal Yağlar

a- Tereyağı

b- Don yağı (İçyağı) ve Diğer Yağlar

5- Kaymak

E- Sosyal Problemler Sırasında Mandıralar

III. BÖLÜM

SALHANELER

A- Salhane Nedir?

B- Salhaneler Nerelerde Kuruldu?

C- Salhane Sahipleri

1- Miri Salhaneler

2- Özel Salhaneler

3- Vakıf Salhaneleri

4- Kaçak Salhaneler

D-. Salhane Müştemilatı İşletmeler:

Başhaneler ve İşkembehaneler  

IV. BÖLÜM

MUMHANELER (ŞEMHÂNELER)

A- Mumhane Nedir?

B- Mumhaneler Hangi Bölgelerde Yoğunlaşmaktaydı?

C- Mumhanelerde Endüstriyel Yöntem ve Kurallar

D- Mumhane Sahipleri

1- Miri Mumhaneler

2- Özel Mumhaneler

3- Vakıf Mumhaneleri

4- Kaçak Mumhaneler

E- Mumhane Ürünleri ve Fiyatlar

V. BÖLÜM

SARAÇHANELER

A- Saraçhane Nedir

1- Saraçhane Sahipleri

a- Miri Saraçhaneler

b- Vakıf Saraçhaneleri

2- Saraciye Ürünleri ve Fiyatlar

B- Kirişhâne Nedir?

1- Kirişhânelerin Yoğunlaştığı Bölgeler

2- Kirişhane Sahipleri

a- Miri Kirişhaneler

b- Özel ve Vakıf Kirişhaneler

SONUÇ

KAYNAKÇA

DİZİN