Popüler Kültür ve Hayat Mecmuası

Dönemin ideolojisinin taşıyıcısı popüler kültür dergilerinin Türkiye’deki öncülerinden Hayat mecmuası bir kuşağı peşinden sürüklemiş bir dergidir. İçeriğinde birçok konuyu barındıran, teknik ilerlemeler neticesinde daha kaliteli baskıyla ve yoğun görsel içerikle basılan Hayat, kültür aktarıcısı olmasının yanı sıra okurlarına yeni bir yaşam tarzı sunmaktadır. Hayat’ın ve yaratıcısı Şevket Rado’nun Hayat’la olan macerasını Türkiye’deki popüler kültürünün dönüşümüne paralel olarak ele alan Popüler Kültür ve Hayat Mecmuası basın tarihçileri ve araştırmacılar için bir başvuru kaynağı niteliğindedir.


Satın Al

Künye

Kitabın Adı:

Popüler Kültür ve Hayat Mecmuası

Yazan:

Burcu Sabuncuoğlu Peksevgen

Dizi Adı:

Tarih - 167

Baskı Adedi:

100

Yayın Yılı:

2016

Sayfa:

212

Ebat:

13.5 x 21 cm.

Kağıt:

Enzo 70gr.

Kapak:

Bora Gürsoy

Cilt/Kapak:

250 gr. Mat, Amerikan Bristrol, 4 renk

ISBN/Barkod:

978-605-9022-89-7

İÇİNDEKİLER

TABLOLAR LİSTESİ

ŞEKİLLER LİSTESİ

RESİMLER LİSTESİ

KISALTMALAR

GİRİŞ

POPÜLER KÜLTÜR VE HEGEMONYA KAVRAMLARI

Popüler Kültüre Kavramsal Yaklaşım

Kitle Kültürü ve Popüler Kültür

İdeoloji Olarak Kültürel Söylemlerin Hegemonya Oluşturmada Rolü

Tüketim Hegemonya Bağıntısı

İdeolojik Bir Araç Olarak Basının Kamuoyu Oluşturmada Rolü

Basının Kanaat Oluşturmada Rolü

Kanaat Oluşturmada Etkin Bir Yöntem: Propaganda

BİR POPÜLER KÜLTÜR ÜRÜNÜ OLARAK DERGİ

Dergiciliğin Tanımı

Dergiciliğin Başlangıcı ve İlk Periyodikler

Magazin Dergiciliğinin Gelişmesinin Siyasal, Toplumsal ve Ekonomik Nedenleri

Kamusal Alan Bağlamında Kitle Basını ve Magazine Yöneliş

TÜRKİYE'DE DERGİCİLİK

Türkiye'de Dergiciliğin Başlangıcı ve Dergiciliğin İlkleri

Mütareke ve Kurtuluş Savaşı Dönemi'nde Dergicilik

Cumhuriyet Öncesinde Magazin Dergiciliğinin Gelişmesinin Neden ve Sonuçları

Cumhuriyet Dönemi'nde Dergicilik

Cumhuriyet'in Kuruluş Yıllarında Dergicilik

Çok Partili Dönemde Dergicilik

Çok Partili Yaşama Geçiş

Demokrat Parti Dönemi

Demokrat Parti Dönemi'nde Basın ve Dergicilik

FARKLI BİR GAZETECİ: ŞEVKET RADO

Şevket Rado'nun Yaşamı ve Eğitimi

Şevket Rado'nun Gazeteciliği, Dergiciliği ve Yayımcılığı

HAYAT MECMUASININ İÇERİĞİ VE İÇERİĞİNİN YAPILANMASI

Fiyatı, Künyesi, Yazar ve Fotoğrafçılarıyla Hayat Mecmuası

Künye

Yazar ve Fotoğrafçılarıyla Hayat

Hayat Mecmuası Kapakları

Hayat Mecmuasının İçeriği

Hayat Mecmuasında Şevket Rado Yazıları

Hayat Mecmuasındaki Haberlerin Türleri

Mecmua İçeriğindeki Türlerin Yoğunluğu

Mobilization

Edebiyat

Sinema

Resim

Moda

Müzik

Tiyatro

Karikatürler

Testler, Bilmeceler

Spor

Hayat Mecmuası Reklamları

Banka

Yayınevi

Gazete

Sigorta

Gıda

Okuyucu Mektupları

SONUÇ

EKLER

KAYNAKÇA

DİZİN