Köy Enstitülerinden İmam-Hatiplere Eğitimde Hegemonya Mücadelesi

Formel anlamıyla eğitim, tarih boyunca en mühim siyasal meşruiyet araçlarından biri olmuştur. Nitekim Antik çağlardan günümüze okullar, iktidarların arzu ettiği “makbul özneler” inşa etmek gibi bir misyon üstlenmişlerdir. Özellikle modern devletlerde okulların birer ideolojik aygıtlar olduğu doğrudur, fakat bu önerme bir yönüyle de eksiktir. Nasıl ki her hegemonik düzen, karşı-hegemonik sızıntılar zemininde hareket ediyorsa; okullar da bu bütünün bir parçası olarak hegemonik tesirlerden “görece özerk” bir konum işgal ederler. Nihayetinde de eğitim basit bir hegemonik aygıt olmanın aksine, çelişkiye dayalı bir yeniden-üretim alanı olması nedeniyle her an karşı-hegemonik bir girişimin öznelerini üreten bir mekân hüviyetine bürünebilir. Nitekim bu kitapta, Türkiye’nin Köy Enstitüleri ve İmam-Hatip Okulları pratiklerinin sosyo-politik kaynakları sorgulanarak, bu pratiklerin hegemonik ve karşı-hegemonik süreçlerdeki rolleri tartışılmaktadır.


Satın Al

Künye

Kitabın Adı:

Köy Enstitülerinden İmam-Hatiplere Eğitimde Hegemonya Mücadelesi

Yazan:

Candaş Can

Dizi Adı:

Tarih - 177

Baskı Adedi:

100

Yayın Yılı:

2017

Sayfa:

310

Ebat:

13.5 x 21 cm.

Kağıt:

Enzo 70 gr.

Kapak:

Bora Gürsoy

Cilt/Kapak:

250 gr. Mat, Amerikan Bristol, 4 renk

ISBN/Barkod:

978-605-9022-99-6

İÇİNDEKİLER

TABLOLAR LİSTESİ

ŞEKİLLER LİSTESİ

KISALTMALAR

ÖNSÖZ

GİRİŞ

Kitabın Planı

2. BÖLÜMİLK İŞARETLER (1911-1913)

BİRİNCİ BÖLÜM

İDEOLOJİ, HEGEMONYA VE KARŞI-HEGEMONYA

İdeoloji Kavramının Serüveni

Marksizm ve İdeoloji

Marx Sonrası İdeoloji

Hegemonya ve İdeoloji

"Rıza"nın Kaynağı Olarak İdeoloji

Karşı-Hegemonik Sızıntılar

Karşı-Hegemonya ve İdeoloji

İtiraz ve Direnmenin Kaynağı Olarak İdeoloji

İKİNCİ BÖLÜM

HEGEMONYA, KARŞI- HEGEMONYA VE EĞİTİM

Eğitimin Kavramsal Analizi

Modern Dönem Öncesi Eğitim Uygulamaları

Modernizm ve Eğitim: Toplumun Okullulaştırılması

Modern Eğitim Paradigmasının Temel Nitelikleri

Modern Eğitim Paradigmasına Yönelik İtirazlar: Eleştirel Pedagoji

Hegemonya ve Eğitim

Karşı Hegemonya ve Eğitim

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

EĞİTİMDE HEGEMONYA MÜCADELESİ: KÖY ENSTİTÜLERİ VE İMAM-HATİP OKULLARI ÖRNEĞİ

Tarihsel Arka Plan: Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Eğitimin Sosyo-Politiği

Klasik Dönem

Modernleşme/Batılılaşma Dönemi

Cumhuriyet Dönemi Milli Eğitim İdeolojisi

Köy Enstitüleri'nin Tarihsel ve Düşünsel Temelleri

Kemalizm'in Hegemonik Bir Aygıtı Olarak Köy Enstitüleri

Kemalist Hegemonyanın Organik Bunalımı ve Laiklik İlkesinde Yumuşama

İmam-Hatip Okullarının Tarihsel ve Düşünsel Temelleri

Bir Karşı-Hegemonik Sızıntı Mekânı Olarak İmam-Hatip Okulları

Köy Enstitüleri ve İmam-Hatip Okullarını Karşılaştırmak?

SONUÇ

KAYNAKÇA

DİZİN