Abdullah Saçmalı

Şanlıurfa’da doğdu. 2003 yılında Şanlıurfa Gazi Lisesi’ni bitirdi. 2008 yılında Cumhuriyet Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nü bitirdi. Aynı yıl Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Ana Bilim Dalı Osmanlı Müesseseleri ve Medeniyeti Tarihi Bilim Dalı’nda yüksek lisans eğitimine başladı. 2009 yılında Munzur Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Siyasi Tarih Ana Bilim Dalı’nda araştırma görevlisi olarak atandı. 2010 yılında yüksek lisans eğitimini tamamlayıp, aynı yıl Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Ana Bilim Dalı’nda doktora eğitimine başladı. Doktora çalışmasını 2015 yılında “XIX. Yüzyılda Kutsal Yerler Sorunu: Osmanlı Devleti, Kudüs ve Hristiyanlık” başlıklı teziyle tamamladı. Halen aynı Üniversitenin Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Yakınçağ Bilim Dalı’nda öğretim üyesi olarak görev yapmakta olup, Kudüs, gayrimüslimler ve Siverek üzerinde çalışmalarına devam etmektedir. Bugüne kadar 1835 Tarihli Siverek Nüfus Defteri I (Şehr ve Dağbaşı Nahiyeleri) adlı 1 kitabı ve 15’ten fazla makalesi bulunmaktadır.


Yayınlanmış Kitapları